Projektvejleder

Funktionsbeskrivelse projektvejleder

Der kan være flere projektvejledere, der i fælleskab varetager vejledningen i et projekt. Den kursusansvarlige for projektet koordinerer opgaverne, herunder foranlediger inddeling i grupper.

Projektvejledningen består normalt af følgende aktiviteter:

 • Udarbejdelse af projektoplæg herunder opdeling i grupper, evt. tværfaglig koordinering og detailskema.
 • Tilrettelæggelse af fælles oplæg (tidspunkt, lokale) og plan for vejledning (evt. elektronisk reservation).
 • I forbindelse med udmelding af plan for vejledning kan udmeldes ramme for vejledning f.eks. 10 gange 1 time – afhængig af ECTS omfanget.
 • Forberedelse af vejledning (henvise til litteratur, overblik).
 • Procesvejledning herunder f.eks. opfølgning på samarbejdsaftale, arbejdsdeling, dialog, referater, metodik.
 • Faglig vejledning.
 • Koordinering med andre interessenter f.eks. værksted.
 • Midtvejsevaluering med de studerende.
 • Forberede eksamen med feedback på projektrapporten svarende til evalueringsformen.
 • Gennemføre eksamen og foretage evaluering, jf. karakterbekendtgørelsen.
 • Foretage evaluering af projektforløbet med aflevering af konklusionsskema og forslag til ændringer af oplæg/forløb.
109629 / i31