Meddelelser til ASE ansatte

Foto: Lars Kruse, AU Foto

26.04.2019 | Medarbejdere

Høring af forslag om deling af fakultetet Science and Technology

Forslaget om deling af Science and Technology i to fakulteter er nu blevet forelagt AU’s bestyrelse, som godkendte at forslaget sendes i høring på AU. Høringsprocessen går i gang den 26. april. Læs om forslaget her og om, hvordan høringsprocessen vil forløbe.

10.04.2019 | Medarbejdere

APV-rapporterne er klar – nu starter det lokale opfølgningsarbejde

Resultaterne af APV 2019 viser, at medarbejderne på universitetet overordnet set er tilfredse med at arbejde på AU. Nu går de enkelte enheder i gang med at afholde dialogmøder. Her er der mulighed for at tolke resultaterne og drøfte, hvilke konkrete initiativer der evt. er behov for at sætte i værk lokalt.

Foto: Melissa Bach Yildirim

22.03.2019 | Medarbejdere

Tilmeldingen til DHL Stafetten 2019 er åben

AU deltager igen i år i DHL Stafetten, og tilmeldingen er nu åben. Kom med ud i det grønne og få en hyggelig aften med dine kollegaer. Sidste frist for tilmelding er 9. maj.

Foto: dypång management

22.03.2019 | Medarbejdere

ST Summer Hangout

Sæt X i kalenderen fredag 23. august. Alle ansatte ved ST inviteres igen i år til sommerfest på Navitas i Aarhus. Dagen byder på holdaktiviteter om eftermiddagen og spisning og musik om aftenen. Invitation og tilmelding vil blive udsendt i maj fra mailadressen info@stsummerhangout.dk

Modelfoto: Colourbox.dk/3dmask

07.02.2019 | Medarbejdere

Bestil en forsker

Vil du gerne formidle din forskning til nye målgrupper? Bestil en Forsker er Forskningens Døgns mest succesfulde initiativ.

Arrangementer for ASE ansatte

fre 24 maj
08:30-16:00 | Teknologisk Institut i Aarhus
Potentialet med 3D-print i sundhedssektoren
Kom til gratis Danish Healthtech heldagsarrangement fredag den 24. maj fra 8:30-16:00 på Teknologisk Institut i Aarhus og hør om, hvordan 3D-print kan anvendes i sundhedssektoren.
fre 07 jun
07:30-09:00 | Danske Bank, Åboulevarden 69, 8000 Aarhus
FØRERLØSE SKIBE, AI OG NYE BRÆNDSTOFFER DRIVER DEN MARITIME UDVIKLING
Få et skud morgenvitaminer, når vi gennem en række morgenseminarer sætter fokus på koblingen mellem videnskab og erhverv under overskriften Science to Business.
fre 28 jun
15:00-18:00 | Aarhus Domkirke og Navitas
Dimission for diplomingeniørerne sommer 2019
Yderligere information tilgår dimittenderne når vi nærmer os arrangementet.

Links

Lokationer (praktisk info)

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset:

  • HR

    • 87153628

    • 41893021

  • Økonomi

    • 40337000

89624 / i31