Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  ASE medarbejderportal Eksamen Eksamensformer

Eksamensformer

Eksamensformer, definitioner

Følgende eksamensformer og definitioner er vedtaget af Ingeniørstudienævnet den 21. marts 2013:

Der anvendes 4 forskellige grundtyper af eksamensformer, nemlig:

 • Skriftlig (stedprøve)
 • Mundtlig
 • Opgavebesvarelse
 • Projekteksamen

Endvidere kan alle kombinationer af de fire typer anvendes.

De beskrivende parametre angives i kursuskatalog, hvis de er relevante, dvs:

 • Varighed (eksamen, udarbejdelse af opgave)
 • Forudsætning for indstilling til eksamen
 • Vægtning af karakterer ved kombinationseksaminer
 • Censurform
 • Bedømmelsesgrundlag
 • Bedømmelsesform (karakterskala)
 • Placering (tidspunkt)
 • Forberedelsestid
 • Re-eksamensmulighed
 • Hjælpemidler

Øvrige definitioner:

 • En skriftlig prøve er en stedprøve, dvs eksamen gennemføres på given lokalitet under kontrol.
 • Kombinationen opgavebesvarelse/ mundtlig eksamen kan foregår ved, at de to elementer gives særskilt og vægtet karakter.
 • Projekteksamen er til forskel fra ovenstående en opgavebesvarelsen (projekt), der bedømmes (men ikke annonceres) forud for den mundtlige eksamen og danner udgangspunkt for eksaminationen, som tjener som kontrol af forståelse og som mulighed for at differentiere karakterer. Projekteksamen kan gennemføres som gruppeeksamen med individuel karakter.
 • Til en mundtlig eksamen kan anvendes forberedelsestid, men eventuelle produkter herfra vurderes ikke (danner fx grundlag for trukne spørgsmål)
96134 / i31