Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  ASE medarbejderportal Eksamen Censor- og eksaminatorinformation Klager over eksamen, udlevering af opg.

Klager over eksamen, udlevering af opg.

Udlevering af eksamensbesvarelser i forbindelse med klager

Studerende har aktindsigt i deres egen eksamensbesvarelse jf. offentlighedsloven, og har derfor ret til at få udleveret egen besvarelse.

  • Undervisers og censors kommentarer, markering af point, fejlrettelser etc i originalbesvarelsen skal derfor være egnet til at indgå som officielt dokument i sagsbehandling.
  • Alternativt kan underviser og censor vælge at kommentere og notere i kopi eller på anden måde. Et sådant dokument betragtes som et internt arbejdsdokument, og vil derfor ikke være omfattet af reglerne om aktindsigt.
  • Uanset fremgangsmåde, skal underviser og censor kunne dokumentere og begrunde fejl og mangler, ved en eksamensbesvarelse.
98491 / i31