Afholdte HotSpots i efteråret 2013

Afholdte aktiviteter i efteråret 2013

Tirsdag den 20. august kl. 14:30, DA2, lokale 261

Grafisk facilitering - hvor ofte bruger du tegneserier i din undervisning?

For at de studerende skal opnå et større udbytte af deres forberedelse til næste lektion, kan underviseren introducere lektionens materiale i den sidste del af den foregående lektion. For at give de studerende overblikket og helheden på så let og overskuelig en måde, kan grafisk facilitering benyttes. Ved at præsentere næste lektions materiale ved brug af grafik i stedet for formler, kommer mange studerende hurtigere i gang med det centrale og indviklede formler forstås lettere. Grafisk facilitering introduceres og du får lejlighed til at afprøve det.

 

Onsdag den 11. september kl. 14.30, Katrinebjerg, Edison lokale 235

Eksamensformer - hvordan evaluerer vi?

”Evaluering og feedback er den enkeltparameter som har den største betydning for de studerendes læring”. Vi har alle hørt om matematikkurset hvor de studerende regner opgaver, men der holdes en mundtlig eksamen. Vi vil i denne HotSpot se på forskellige, konkrete eksamensformer som (bedre end de helt klassiske mundtlige eller skriftlige) sikrer sammenhæng mellem læringsmål, undervisning form og eksamensform.  Målet med denne HotSpot er at inspirere dig til at gentænke din valgte evalueringsform.

Link til slidesfileadmin/www.ase.au.dk/Filer/Medarbejdere/CDL/Hot_Spot_eksamensformer.pdf 

 

Onsdag den 9. oktober kl. 14:30, DA2, lokale 461 

Peer evaluering af interpersonelle kompetencer – hvordan evalueres de studerendes samarbejde?

I CDIO arbejder vi både med fag-faglige, personlige, interpersonelle og professionelle kompetencer. Langt de fleste af vores eksaminer evaluerer de fag-faglige kompetencer og vi har det ofte svært ved at finde metoder til at evaluere de andre kompetence­områder.  I denne HotSpot vil vi fokusere på hvordan de studerende kan evaluere andre studerenes indsats i forhold til gruppesamarbejde. Vi vil dels præsentere erfaringer dels et værktøj som kan bruges til at understøtte evalueringen.

Link til slides

 

Torsdag den 21. november kl. 14:30, KB, lokale 140E 

Peer assessment- hvordan får vi de studerende til at forholde sig kritisk til deres løsninger?

Denne HotSpot fokuserer på hvorfor og hvordan studerende kan evaluere hinandens opgaver. Målet med dette er, at de studerende bliver kritiske og derved opnår en bedre læring (hvad nogle kalder meta-kognition). På Wikipedia, forklares det som: ”The practice is employed to save teachers time and improve students' understanding of course materials as well as improve their metacognitive skills”. Vi vil både forklare ideen samt vise eksempler på hvordan det i praksis er gennemført i kurser på ASE.

Link til slides

 

Tirsdag den 10. december kl. 14:30, CSE (Center for Science Education) C. F. Møllers Allé 8, lokale 1111-100

Tablet/pencasts – hvordan producers let undervisningsmaterialer?

Vi har gennem længere tid set på hvordan vi kan blive bedre til at udnytte andre medier som undervisningsmaterialer. Der er blevet produceret videoer ved hjælp af produktionsselskaber, optaget videoer med mobiltelefoner og optaget PowerPoint præsentationer med Camtasia. I denne HotSpot vil vi se på hvordan man kan lave videobaserede materialer som tager udgangspunkt i det håndskrevne – for eksempel løsningen af en beregningsopgave eller et matematikstykke. Konkret vil vi se på lightscribe pencasts og muligheden for at optage det der skrives på din tablet.

99145 / i31