Sygdom og sygemelding

Fravær på grund af sygdom eller barns sygdom skal meddeles om morgenen på første fraværsdag til Fravaer@ase.au.dk

Desuden skal du orientere din nærmeste leder. Evt. undervisning, møder og andre aftaler er du selv ansvarlig for at aflyse.

Du vil modtage en "Blanket til sygemelding" pr. mail.
Denne udfyldes, underskrives og sendes tilbage til Fravaer@ase.au.dk og du er dermed raskmeldt.

 

 

95942 / i31