Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  ASE medarbejderportal Arbejdsmiljø Brand, ulykker og akut sygdom

Brand, ulykker og akut sygdom

Ved brand, alvorlig ulykke og andre livstruende situationer

 • Stands eller begræns ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv.
 • Ring 112.
 • Evakuer, hvis nødvendigt.
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17.

 

Download opslag med alarmeringsinstruks her.

Førstehjælpsguide

Behov for ambulance?
Hvis personen er kommet slemt til skade eller er bevidstløs (ikke til at komme i kontakt med), skal der naturligvis tilkaldes en ambulance straks på telefon 1-1-2. Aftal hvem der gør det. En af de tilstedeværende sendes ud for at tage imod ambulancen.

Førstehjælp
Læg personen fladt ned og sørg for frie luftveje. Kontroller vejrtrækning. Hvis der ingen vejrtrækning er, skal der gives hjertemassage og bruges hjerterstarter. Forsøg at tilkalde en kollega, der kan førstehjælp, hvis der ikke er andre tilstede, der kan.

Smerter?
Hvis en person er ved bevidsthed men har det rigtigt dårligt og klager over stærke smerter, svimmelhed eller lignende, forsøg da at afklare, hvor smerterne er, om personen har haft det tidligere, eller det er noget for personen helt ukendt. Vurder om personen er ved fuld bevidsthed.

Kontakt læge eller lægevagten
Ved mindre alvorlige tilstande, som ikke kræver ambulance, skal der ringes til egen læge på hverdage mellem kl. 8 - 16. Efter kl. 16.00 kan lægevagten kontaktes på telefon: 70 11 31 31.

Hvis personen får det bedre i løbet af samtalen og ikke ønsker at komme til læge eller på skadestuen, sørg da for at vedkommende ikke tager hjem alene, men at der er nogen til at følge dem og sidde hos dem de første par timer for at sikre, at der ikke opstår problemer igen.

Giv besked
Den daglige sikkerhedsleder skal orienteres om hændelsen senest dagen efter på f.eks. en mail.

Opslag med førstehjælpsinstruks
Download opslag med førstehjælpsinstruk her.

Find hjertestarter

Hjertestarter findes på følgende lokationer:

Navitas:

 • Niveau 00 - Forhallen ved hovedindgangen.
 • Niveau 00 - Gangområde ved MaskinLab. lok. 00.050.
 • Niveau 02 - Gangområde ved dobbeltelevatorerne/hovedtrappen.
 • Niveau 04 - Gangområde ved dobbeltelevatorerne/hovedtrappen.
 • Niveau 06 - Gangområde ved dobbeltelevatorerne/hovedtrappen.

Katrinebjerg:

 • Til venstre i vindfang ved hovedindgangen i Edison-bygningen.
 • Udendørs ved indgang til Institut for Datalogi, Finlandgade 23 (bygning overfor Edison-bygningen)

Hangøvej:

 • Ved hovedindgangen. 
119392 / i31