Afspærring af terrassen på Navitas

Af sikkerhedsmæssige grunde er det ikke forsvarligt at opholde sig på terrassen på Navitas.

09.02.2015 | Vibeke Korsholm Hansen

Grundet stormskaden lørdag den 10. januar 2015, hvor undertaget ved hovedindgangen på Navitas blæste ned, igangsattes en undersøgelse af det identiske undertag ved kantinens terrasse. Denne undersøgelse blev foretaget i samarbejde med Teknologisk Institut.

Det har desværre vist sig, at undertagets konstruktion ikke er tilstrækkelig til at kunne bære egenvægten af loftet samt de ekstra påvirkninger fra vindlasten, som er omkring bygningen. Terrassen er derfor afspærret indtil videre. I denne uge (uge 7) vil det blive undersøgt, om det er muligt at få forstærket konstruktionen eller få nedtaget fibercementpladerne, så vi igen kan genåbne terrassen, der også fungerer som én af flugtvejene fra kantinen.

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Medarbejdere
89974 / i31