Meddelelser

19.06.2014 | Science and Technology, Medarbejdere

Kortvarig nedlukning af hjemmesider 25. - 26. juni 2014

Onsdag den 25. og torsdag den 26. juni vil flere hjemmesider ikke være tilgængelige i dag- og aftentimerne på grund af opdatering. Se hvilke hjemmesider det drejer sig om.

19.06.2014 | Science and Technology, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Medarbejdere

Bygningsstyrelsen gennemfører undersøgelse af sundhedspåvirkende stoffer i AU’s bygninger

Fra uge 24 og hen over sommeren gennemfører Bygningsstyrelsen en række undersøgelser i AU’s bygninger.

19.06.2014 | Science and Technology, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Medarbejdere

Interne kurser efterår 2014

Nu er der åbent for tilmelding til interne kurser i efteråret 2014. Kurserne spænder vidt inden for kategorierne IT, Sprog, Kommunikation, Arbejdsmiljø, Proces og Projekt og Ledelse.

19.06.2014 | Science and Technology, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Medarbejdere

AU skifter teleleverandør - medarbejdere skal have nyt SIM-kort

AU IT gennemfører efter sommerferien et leverandørskifte på telefoniområdet. Skiftet omfatter medarbejdernes arbejdsmobiltelefoner og –tablet, men ikke hjemmearbejdspladser og teknisk udstyr. Samtidig sparer AU IT årligt et millionbeløb på driftsomkostninger.

06.06.2014 | Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Medarbejdere

Aflåsning af eksamenslokaler på Dalgas Avenue

Alle eksamenslokaler på Dalgas Avenue vil for fremtiden være låst, lige indtil eksamen starter.

02.06.2014 | Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Medarbejdere

Kort nedlukning af hjemmesider på ST

Søndag den 8. juni om aftenen vil de danske hjemmesider på ST ikke være tilgængelige på grund af opdatering. Se, hvilke hjemmesider der er påvirket.

02.06.2014 | Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Medarbejdere

Ny rapport fra ekspertgruppen på AU

Universitetsledelsen nedsatte i slutningen af januar 2014 en ekspertgruppe for at gennemføre en intern problemanalyse på Aarhus Universitet. Ekspertgruppens rapport og baggrundsrapporter kan nu læses.

89972 / i31