Medarbejdernyt 2015

Medarbejdernyt indeholder nyansættelser, fratrædelser og personaleændringer på Ingeniørhøjskolen.
Siden opdateres løbende.

Siden er sidst opdateret 21. december 2015

 

 

Samuel Alberg Thrysøe
Adjunkt Samuel Alberg Thrysøe overgår pr. 1. december 2015 til ansættelse som lektor.

 
 

Carsten Bloch
Carsten Bloch er ansat som adjunkt den 1. december 2015 inden for fagområdet materialer og produktionsteknologi under udviklingsområdet maskinteknik.
Carsten Bloch afsluttede sin uddannelse som akademiingeniør i 1993 i Lyngby og efterfølgende en Master of Science in Advanced Materials Technology i 2011 ved University of Surrey, Guildford, England.
Carsten Bloch har de seneste år bl.a været ansat ved Vestas Wind Systems og Suzlon Wind Energy og senest som underviser ved Business Academy Aarhus.

 
 

Karin Stenderup Dokkedahl
Karin Stenderup Dokkedahl er ansat i et barselsvikariat som lektor for perioden 1. december 2015 – 31. januar 2017 inden for fagområdet Bioteknologi under udviklingsområdet Kemi- og bioteknologi.
Karin Stenderup Dokkedahl afsluttede sin uddannelse som cand.scient. i 1999 ved Aarhus Universitet og fik efterfølgende i 2002 Ph.D.-graden i Naturvidenskab ligeledes ved Aarhus Universitet.
Karin Stenderup Dokkedahl har efterfølgende været ansat ved Aarhus Universitetshospital.

 
 

Mads Fricke
Akademisk medarbejder Mads Fricke fratræder sin deltidsstilling med udgangen af oktober 2015 for at blive fuldtidsansat ved Teknologisk Institut.

 
 

Karen Thrane Højholt
Adjunkt Karen Thrane Højholt overgår pr. 1. oktober 2015 til ansættelse som lektor.

 
 

Rasmus Peter Lautrup
Civilingeniør Rasmus Peter Lautrup er ansat som ekstern lektor for perioden 1. september 2015 til 31. august 2018.

 
 

Steffen Maagaard
Civilingeniør Steffen Maagaard er ansat som ekstern lektor for perioden 1. september 2015 til 31. august 2018.

 
 

Karina Skovgaard
Karina Skovgaard er ansat som kontorelev i perioden 27. juli 2015 – 26. juli 2017. Karina afsluttede i 2011 HHX på Aarhus Købmandsskole og har efterfølgende taget en materialist-uddannelse.

 
 

Kim Harel
Kim Harel er med virkning fra den 1. august 2015 overflyttet fra administrationscenter ST til Ingeniørhøjskolen som specialkonsulent indenfor kommunikation.

 
 

Finn Monrad Rasmussen
Lektor Finn Monrad Rasmussen fratræder sin stilling med udgangen af december 2015 for at gå på efterløn.

 
 

Gitte Skou Jørgensen
Lektor Gitte Skou Jørgensen fratræder sin stilling med udgangen af juli 2015 for at starte på nyt job hos VUC, Aarhus.

 
 

Flemming Madsen
Akademisk medarbejder Flemming Madsen fratræder sin stilling med udgangen af juli 2015.

 
 

Lars Østergaard
Lektor Lars Østergaard fratræder sin stilling med udgangen af juli 2015 for at gå på pension.

 
 

Kasper Løvborg Jensen
Kasper Løvborg Jensen er ansat som lektor den 1. juli 2015 inden for fagområdet Software Engineering under udviklingsområdet elektronik og computerteknologi.
Kasper Løvborg Jensen afsluttede sin uddannelse som civilingeniør i 2005 ved Aalborg Universitet og i 2011 opnåede han ph.d-graden ligeledes fra Aalborg Universitet.
Kasper Løvborg Jensen har de seneste år været selvstændig konsulent/udvikler samt været medstifter på flere startups. Desuden har Kasper relevant undervisningserfaring fra Aalborg Universitet samt fra hans 1½ år i Namibia.
Siden foråret 2015 har Kasper været tilknyttet Ingeniørhøjskolen som timelærer.

 
 

Thomas Nielsen
Thomas Nielsen er ansat som adjunkt den 1. juli 2015 inden for fagområdet Elektronik under udviklingsområdet elektronik og computerteknologi.
Thomas Nielsen afsluttede sin uddannelse som diplomingeniør i 2001 fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus efterfulgt af en cand.scient.med. i 2003 fra Aarhus Universitet og i 2007 opnåede han ph.d-graden ligeledes fra Aarhus Universitet.
Thomas Nielsen har siden 2007 haft forskellige ansættelser som postdoc. ved Aarhus Universitet.

 
 

Marianne Balslev
Sekretær Marianne Balslev fratræder sin stilling den 14. juni 2015 for at starte op som selvstændig.

 
 

Jacob Arnbjerg
Jacob Arnbjerg er ansat som adjunkt den 1. juni 2015 inden for fagområdet kemi og bioteknologi under udviklingsområdet kemi og bioteknologi. Jacob afsluttede sin uddannelse som cand.scient. i 2006 fra Aarhus Universitet og i 2008 opnåede han ph.d-graden ligeledes fra Aarhus Universitet. Efter to års ansættelse som post-doc ved Aarhus Universitet har Jacob de seneste 4 år været ansat ved DuPont. Jacob har endvidere været gæsteunderviser på Kemisk Institut og er tilknyttet censorkorpset indenfor kemi.

 
 

Ann Høgh Mikkelsen
Ann Høgh Mikkelsen er ansat på fuld tid med virkning fra den 27. maj 2015 som sekretær i ledelsessekretariaterne ved Ingeniørhøjskolen og Institut for Ingeniørvidenskab.
Ann Høgh Mikkelsen afsluttede i 2000 en kontoruddannelse (speciale i Offentlig Administration) ved Skat, hvor hun efterfølgende har været ansat i ca. 14 år.

 
 

Anna Hollyoak Helleberg
Anna Hollyoak Helleberg er midlertidig ansat i perioden 1. maj 2015 til 30. april 2016 som læringskonsulent (akademisk uddannet medarbejder) ved området CDL. Igennem vores program ”Educational IT” skal Anna hjælpe med at gøre læringsudbyttet af vores undervisning endnu bedre.
Anna Hollyoak Helleberg har en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet.  Desuden har hun en baggrund som folkeskolelærer og taget grunduddannelsen som møbelsnedker.

 
 

Trine Thomsen
Trine Thomsen er ansat som laborant fra 1. maj 2015 ved udviklingsområdet for bio- og kemiteknologi, og arbejdsstedet er Hangøvej 2.
Trine Thomsen er uddannet laborant og har 21 års erfaring heraf de seneste 11 år ved Retskemisk Institut AU.

 
 

David Graadal
David Graadal er med virkning fra 20. april 2015 ansat som elektriker ved området værkstedsdrift, og arbejdsstedet er NAVITAS samt Ingeniørhøjskolens øvrige lokationer.
David Graadal er uddannet elektriker i 2006 ved Frederiksbjerg el, hvor han siden har været ansat.

 
 

Björn Rosenbaum Andresen
Björn Rosenbaum Andresen er ansat som adjukt den 1. marts 2015 inden for fagområdet elektronik under udviklingsområdet Elektronik og computerteknologi.
Björn afsluttede sin uddannelse som civilingeniør i 1998 fra Aalborg Universitet.
Björn Rosenbaum Andresen har mange års industriel- og undervisningserfaring i Electrical Power Engineering og været ansat ved hhv. Vestas Wind Systems samt Gamesa og siden 2008 ved Siemens Wind Power. 

 
 

Annemarie Larsen
Lektor Annemarie Larsen fratræder sin stilling med udgangen af februar 2015 for at på efterløn.

 
 

Lars Mortensen
Lars Mortensen er fastansat som akademisk uddannet medarbejder fra 1. februar 2015 under udviklings-/fagområdet Elektronik og Computerteknologi/Software Engineering.

 
 

Masoud Yadollahi Zadeh
Adjunkt Masoud Yadollahi Zadeh fratræder sin stilling med udgangen af januar 2015 for at starte på nyt job hos Siemens Wind Power.

 
 

Henrik Rønbjerg Nielsen
Henrik Rønbjerg Nielsen er ansat som lektor den 5. januar 2015 inden for fagområdet maskinkonstruktion under udviklingsområdet Maskinteknik.
Henrik afsluttede sin uddannelse som maskiningeniør fra Odense Teknikum i 1987 og efterfølgende civilingeniør i 2007 fra Aalborg Universitet.
Henrik har de seneste år været ansat som lektor på Aarhus Maskinmesterskole men forinden i en årrække arbejdet i større virksomheder som Danisco, MAN Diesel og Johnson Control (Sabroe) med bl.a. udviklings- og konstruktionsopgaver.


 

 
112570 / i31