Sommerskoler

Proces for oprettelse og drift af virksomhedsrelaterede sommerskoler, udbudt i samarbejde med virksomheder 

Oprettelse af nye sommerskoler sker efter interne retningslinjer sammenlignelige med oprettelse af nye uddannelser, dvs. en intern akkreditering, der beskriver mål, formål, målgruppe og økonomi. Oprettelsen godkendes af direktionen (ledelsesgruppen) for ASE.

Udvikling af relevante sommerskolekurser kan ske på tværs af ASE udviklingsområder og i samspil med eksterne partnere, som kan være virksomheder og andre vidensinstitutioner. Udviklingschefer sikrer relevante rammeaftaler med partnere ifm. udvikling og gennemførelse af sommerskolekurser. Ved sommerskole på tværs af ASE aftales hvilken enhed, sommerskolen skal allokeres.

Roller i forbindelse med udbud og drift af sommerskoler

Udviklingschefen er projektejer og er dermed ansvarlig for identifikation af emner, samarbejdspartnere og økonomi i samarbejde med projektøkonom.

Udviklingschefen sikrer allokering af de rette medarbejdere til udvikling og gennemførelse af sommerskolekurser. Resurser i form af arbejdstid mv. aftales mellem den Uddannelsesansvarlige og Udviklingschefen med reference til gældende arbejdstidsnormering.

ASE Uddannelsesansvarlige godkender og sikrer udbud af sommerskolekurser, så de indfrier lovgivningens krav samt ASE’s strategier. Den uddannelsesansvarlige er endvidere ansvarlig for en relevant evaluering og udvikling af sommerskolekurset.

AU-Studier sikrer administration af sommerskolerne i henhold til lovgivningen, herunder indskrivning af sommerskoledeltagere i STADS, administrativ håndtering af eksamensprotokollen samt STÅ afregningsprocessen.

Underviseren sikrer gennemførelse af undervisningen på sommerskolekurset iht. læringsmål og belastningsomfang. Underviseren kan vælge at inddrage virksomhedsrepræsentanter i undervisningen efter aftale med udviklingschefen.

For sommerskoler, der afvikles eksternt, udpeges en koordinatorer, som varetager følgende opgaver:

  • Produktion af markedsføringsmateriale og distribution heraf til partnerinstitutioner m.fl.
  • Logistik, indkvartering og forplejning.
  • Kommunikation med deltagende virksomheder vedr. fx optag og serviceydelser fra virksomheden (besøg, undervisning og undervisningshonorar, sponsorater mv.).
  • Kommunikation med ansøgere.
  • Kommunikation med AU Summer University.

AU Summer University varetager følgende:

  • Generel markedsføring af sommerskolekurser på AU.
  • Håndtering og validering af ansøgninger samt besvarelse af generelle spørgsmål angående ansøgning og optagelse.
  • Eventuel indkvartering på campus samt reservation af undervisningslokaler på campus.