Skriftlige eksamensopgaver

Procesbeskrivelse for udarbejdelse og kvalitetssikring af skriftlige eksamensopgaver

Fremgangsmåde

  1. Kursusansvarlig, der er opgavestiller, udfærdiger opgavesættet inklusiv tekst og figurer. Kursusansvarlig udpeger sammen med uddannelsesleder og udviklingschef en gransker blandt underviserne inden for samme fagområde.

  2. Opgavestiller sender opgavesættet til gransker med et fuldstændigt løsningsforslag, hvis sidstnævnte er hensigtsmæssigt. Bilag 1 vedhæftes (se nedenfor).

  3. Gransker løser eller validerer opgavesættet og validerer et eventuelt løsningsforslag. Gransker giver herefter tilbagemelding til opgavestiller med hensyn til korrekthed, forståelighed og omfang.

  4. Opgavestiller reviderer opgavesættet i henhold til eventuelle ændringsforslag fra gransker. 

  5. Opgavestiller sender opgaven til uddannelsesleder. Når uddannelsesleder har godkendt opgavesættet, sender opgavestilleren det videre til censor.

  6. Når censor har godkendt opgavesættet, sender opgavestiller det færdigredigerede opgavesæt til uddannelseskoordinatoren.


Bilag 1: Udarbejdelse og kvalitetssikring af skriftlige eksamensopgaver.

(afhængig af omfanget af rettelser og kommentarer kan der forekomme flere gennemløb)

 
Opgavestiller:
 
 
Sender til:  
Frist:
 
 
 
 
 
Opgavestiller udfærdiger opgavesættet.
 
 
Opgavestiller sender opgavesættet med evt. et fuldstændigt løsningsforslag til gransker. 
 
 
NB! Uanset denne beskrevne kontrolprocedure har opgavestilleren det endelige ansvar for opgaven.
 
 
 


Gransker

 
 
4½ uger før eksamen
 
 
Gransker: (forslag fra opgavestiller)
 
 
 
Sender til:
 
 
 
Frist:
 
 
 
 
Gransker gennemregner opgaven eller gennemgår løsningsforslag, og giver (til opgavestiller) kommentarer til forståelighed og omfang.
 
 
 
 
Opgavestiller
 
 
 
 
 
 
3½ uger
 
før eksamen
 
 
Opgavestiller:
 
 
Sender til:  
Frist:
 
 
 
 
Opgavestiller korrigerer opgavesættet på baggrund af kommentarer fra gransker og foretager endeligt gennemsyn.
 
 


Uddannelses-leder

 
 
3 uger før eksamen
 
 
Uddannelsesleder:
 
 
Sender til:  
Frist:
 
 
 
 
Foretager overordnet gennemsyn
 


Opgavestiller

 
 
2½ uger før eksamen
 
 
Opgavestiller
 
 
Sender til:  
Frist:
 
 
 
Korrigerer på baggrund af eventuelle tilbagemeldinger fra uddannelsesleder 
 
 
 
 
Censor
 
 
 
2 uger før eksamen
 
 
 
Censor:
 
 
 
Sender til:
 
 
 
Frist:
 
 
 
 
Foretager endelig godkendelse
 
 
 
 
 
Opgavestiller
 
 
 
 
 
 
 
Opgavestiller:
 
 
 
Sender til:
 
 
 
Frist:
 
 
 
 
Uddannelseskoordinator kontrollerer opsætning.
 
 
 
 
 
Uddannelses-koordinator
 
 
 
 
 
1 uge før eksamen