Skemalægning

Proces for skemalægning

Planen afgrænser rettigheder og ansvar, men afspejler ikke i fuldt omfang, at processen er iterativ.

Planen beskriver fx. ikke i alle detaljer, hvordan planlægningen foregår som et samarbejde mellem Uddannelsesleder og udviklingschef, og ej heller, hvorvidt ansvar kan være delegeret.

Datoer fastsættes ved aktuelle årshjul. 

 1. Uddannelsesleder leverer til udviklingschef:
  1. oversigt næste semesters kurser, udviklingsopgaver og funktionstid (med tid)
  2. evt. ønsker til bemanding
 2. Udviklingschef leverer til uddannelsesleder:
  1. bemandingsplan (incl. planlagte ansatte fra andre udviklingschefers områder)
  2. Uddannelsesleder godkender/ afviser plan/ dele af plan
  3. bemandingsplan til kommentar blandt undervisere
 3. Uddannelsesleder planlægger skema
 4. Skema til høring blandt semesteransvarlige/ undervisere i fornødent omfang
 5. Skema frigives til indtastning
 6. Skema offentliggøres