Kursuskatalog procedure

Kursuskatalog - udarbejdelse og anvendelse

Kursuskataloget indeholder alle de oplysninger, der udgør regelgrundlaget for deltagelse, indhold og eksamen.

  • Kursuskataloget opdateres hvert semester forud for godkendelse i Studienævnet.
  • Uddannelsesansvarlig uddelegerer som påkrævet beskrivelser til undervisere senest 1. marts/ 1. september
  • Forslag til ændringer/nye beskrivelser skal indleveres til Uddannelsesansvarlig senest 15. marts/ 15. september

Taksonomi

Kompetenceterminologi

Kompetencer klassificeres jf. CDIO-beskrivelsen som:

  • Matematiske-naturvidenskabelige og teknisk-faglig
  • Personlige og generisk professionelle færdigheder
  • Sociale færdigheder
  • Professionsrettede ingeniørkompetencer

Kursuskatalogets felter

Motivation

Feltet indeholder begrundelser for kurset, hvordan kurset anvendes af efterfølgende kurser og/ eller hvordan indholdet relaterer sig til ingeniørmæssige arbejdsfunktioner. Omfang 100 til 150 ord.

Feltet er ikke en gentagelse af læringsmålene, men en beskrivelse af rationalet bag kurset.

Læringsmål (-og sammenhæng med karaktergivning)

7-trinsskalaen er defineret ud fra graden af opfyldelse af læringsmål. Et kursus’ læringsmål skal derfor beskrives stringent i forhold til karaktergivning og kriterier for beståelse.

Læringsmålsbeskrivelsen for et kursus kan derfor disponeres som en overordnet beskrivelse, som tillader stikprøver ved en eventuel eksamen.

Som overskrift anføres: "Efter at have fulgt kurset forventes den studerende at kunne…”

Omfang 5-7 bullets, men i øvrigt styret af, at de skal være anvendelige i forhold til afprøvningsmetoden. Omfanget afhænger derfor naturligt af kursets omfang. Der anvendes aktive verber jf. liste [link]

Indhold

Emner på listeform,  ikke læseplan med litteratur og antal lektioner.

Læseplan

Læseplanen er en mere detaljeret beskrivelse af emner og del-læringsmål, som ikke nødvendigvis kan henføres direkte til eksamen. Læseplanen opdeles hensigtsmæssigt på emner eller sammenhængende kursusgange. Der kan anføres litteratur og henvisning til øvelser.

En detaljeret læseplan kan eventuelt erstatte en decideret lektionsplan, med henvisning direkte fra CampusNet’s kalender.

Kursuskatalogskabelon

Ved oprettelse af nye kurser skal denne skabelon benyttes.