Evaluering af kursusforløb

Ifølge AU’s kvalitetspolitik skal alle kurser slutevalueres, og til dette formål benyttes et fælles elektronisk evalueringssystem i Blackboard.

Informationer om evalueringsprocessen og tekniske informationer kan findes på hjemmesiden http://scitech.medarbejdere.au.dk/for-undervisere/kursusevaluering/

Efter slutevalueringen vil uddannelseslederen gennemgå de elektroniske evalueringer og foretage den nødvendige opfølgning.