Eksamen

Aflevering af projekter i Digital Eksamen

Alle projekter på Ingeniørhøjskolen afleveres digitalt i Digital Eksamen (DE). Bedømmere har adgang til de afleverede projekter i DE 2 timer efter afleveringsfristen. Resultatregistreringen foregår ligeledes i DE, hvor bedømmere skal afgive og indberette karakter for den enkelte studerende.

Digital eksamen ved skriftlige prøver

Ingeniørhøjskolen afholder eksamener via det elektroniske eksamenssystem Digital Eksamen (DE). Ved skriftlige stedprøver får bedømmere adgang til besvarelserne i DE 2 timer efter afholdt eksamen. Resultatregistreringen foregår ligeledes i DE, hvor bedømmere skal afgive og indberette karakter for den enkelte studerende.

Digital Eksamen ved mundtlige prøver

Ved mundtlige prøver foregår resultatregistreringen i Digital Eksamen (DE). Resultaterne skal registreres umiddelbart efter afholdt eksamen. Bedømmelsesfristen for den enkelte prøve vil være synlig for bedømmer i DE.

Eksamenssnyd

Information om eksamenssnyd kan findes på AU Medarbejderservice på siden her.

Forlænget prøvetid

Efter modtagelse af ansøgninger om forlænget tid udarbejder studiesekretæren forslag til svarbrev til ansøger. Svarbrevet godkendes af uddannelsesleder og udsendes derefter - senest 2 uger efter tidsfrist for ansøgning. Hvis en ansøgning modtages for sent, og der ikke er tale om særlige forhold afvises ansøgningen. Ansøger kan anke klagen til uddannelses juridisk service.

Forplejning til mundtlige eksaminer og projekter

Undervisere modtager forudfyldt bestillingsseddel med sted, eksamensdag, projekt og aktivitetsnummer fra studieservice. Derefter udfylder og fremsender underviser den udfyldte bestillingsseddel til kantinen. Studiesekretær gør underviser opmærksom på denne rutine i følgebrev.

Rækkefølgelister til kurser med mundtlige eksaminer uden gruppeafhængige prøver

I rækkefølgelisten er angivet et begyndelsestidspunkt og et antal navngivne studerende i rækkefølge.

  • Ved 20 minutters eksamen planlægges der normalt med maksimalt 17 studerende pr. dag.
  • Ved 30 minutters eksamen planlægges der normalt med maksimalt 14 studerende pr. dag.
  • Ved flere prøver med samme gruppe studerende tilstræbes en ændret rækkefølge fra prøve til prøve. 

 

Vigtigt:
Underviseren skal meddele de studerende, hvornår der afholdes pauser mv., så de studerende selv kan tilrettelægge mødetidspunkt. Eksamensrækkefølgen er ikke en tidsplan, så udebliver en studerende, kaldes den næste på listen ind til eksamination. Det er eksaminandens ansvar at være tilstede, når det er eksaminandens tur til at blive eksamineret. De studerende skal medbringe legitimation med billede til eksamen.

Rækkefølgelister til kurser med mundtlige eksaminer med gruppeafhængige prøver

Studieadministrationen udarbejder rækkefølgelister med tidspunkter for eksamen for den enkelte gruppe. Samme vejledning for antal studerende som ovenfor.

Vigtigt:
Underviseren skal meddele de studerende, hvornår der afholdes pauser mv., så de studerende selv kan tilrettelægge mødetidspunkt. Eksamensrækkefølgen er ikke en tidsplan, så udebliver en studerende, kaldes den næste på listen ind til eksamination. Det er eksaminandens ansvar at være tilstede, når det er eksaminandens tur til at blive eksamineret. De studerende skal medbringe legitimation med billede til eksamen.