Delprøver

Definition og beskrivelse af delprøver og forudsætninger for indstilling til eksamen

Delprøver

Delprøver (prøver, som ikke er placeret i eksamensperioderne efter hvert kvarter, men som indgår i den samlede bedømmelse), administreres af underviser (praktiske forhold vedrørende afholdelse og bedømmelse), og evalueres via en fælles karakter eller bedømmelse.

Af beskrivelsen i kursuskataloget skal fremgå:

  • Hvilke elementer, der indgår i bedømmelsen
  • Vægtning af eventuelle karakterer
  • Muligheder for omprøve i tilfælde af sygdom
  • Kriterier for samlet beståelse (fx om der tillades ikke-bestået karakter eller udeblivelse i delprøve)
  • Eventuel konsekvens af udeblivelse ved én eller flere af delprøverne.

 Forudsætninger for indstilling til eksamen

Forudsætninger, som skal opfyldes inden for samme kursus som pågældende eksamen, skal fremgå af kursuskataloget. Forudsætninger, herunder dokumentation, administreres af underviser.

Underviser meddeler studieservice, hvilke studerende, der ikke kan indstilles til eksamen. Studieservice sender en mail til pågældende studerende med information om, at den studerende ikke har ret til at deltage i eksamen pga. manglende opfyldelse af forudsætninger, og at konsekvensens heraf er en administrativ framelding af eksamen, samt at der er brugt et eksamensforsøg og at den studerende er tilmeldt reeksamen. Mailen vil indeholde opfordring til at kontakte studievejleder

Af beskrivelsen i kursuskataloget skal fremgå:

  • Hvilke elementer, der indgår som forudsætning(er)
  • Tidsfrister for eventuelle afleveringer, samt mulighed for genaflevering
  • Konsekvenser af manglende opfyldelse af forudsætninger

 


Studieledelsen har 6. december 2010 vedtaget ovennævnte