Bachelorprojekt

Bachelorprojekt udføres som afsluttende projekt på 7. semester. Normalt omfang er 20 point, men afhængig af studieforløb (internationale studerende, forberedelse til civilingeniørstudiet og andet) kan det være 15, 25 eller 30 point

På 6. semester følges et forberedelseskursus på 5 ects-point med bl.a projektformulering og videnskabsteori 

[link til bach katalog]

[link til studieordningsbeskrivelse?]