Uddannelsesleder

Funktionsbeskrivelse for uddannelsesleder, Diplomingeniør

Uddannelseslederen har ansvaret for gennemførelse af én eller flere uddannelser. Uddannelser defineres som projekter med selvstændig økonomi. Uddannelseslederen udpeges af studielederen i samråd med direktøren for ASE og refererer i studiemæssige spørgsmål til studielederen. Uddannelseslederen kan være ansvarlig for flere uddannelser.

Uddannelseslederen har følgende ansvarsområder:

 • Udvikling af kursusudbud og uddannelsernes faglige profil
 • Pædagogisk og didaktisk udvikling af undervisning
 • Kvalitetssikring af undervisning og uddannelse
 • Koordinering af udarbejdelse af kursusbeskrivelser og forslag til ændringer i studieordninger
 • Løbende vurdering og fastlæggelse af kursusudbud, herunder behov for nye kursustiltag
 • Sikring af mulighed for sammenhængende, progressive og fagligt relevante uddannelsesforløb
 • Udarbejdelse af faglig vurdering i merit- og dispensationssager
 • Medvirke til kvalitetsudvikling af uddannelse og undervisning, herunder udvikling af nye undervisnings- og prøveformer i samarbejde med CDL
 • Gennemgang af undervisningsevalueringer og studiemiljøundersøgelser med henblik på af foreslå konkret opfølgning og generelle tiltag, der kan styrke undervisning og uddannelse
 • Afholdelse af halvårlige didaktiske udviklingssamtaler med alle involverede undervisere (i samarbejde med Udviklingschef/gruppeleder)
 • Sikring af uddannelsens samfundsmæssige relevans
 • Udtalelse i sager, der forelægges af studienævn, skole, institut eller dekanat
 • Godkendelse af bemanding af kurser, såvel kvantitativt som kvalitativt
 • Udarbejdelse af budget og regnskab for uddannelse (budgetansvarlig)
 • Godkendelse af bachelorprojektemner
 • Kommunikation af studienævnets beslutninger til uddannelsens undervisere og studerende
 • Organisering af møder og dialog med Aftagerpanel
 • Organisering af møder og dialog med Uddannelsesudvalg
 • Vurdering og fremme af internationale tiltag i relation til uddannelsen (udveksling og uddannelsesmæssigt samarbejde)