Studieleder

Funktionsbeskrivelse for studieleder (Diplomingeniør og Adgangskursus)

Studieleder for diplomingeniøruddannelser ved ASE har det daglige ansvar for planlægning, drift og udvikling af Diplomingeniøruddannelser og Adgangskursus. Studielederen har personalemæssigt ansvar for Uddannelsesansvarlige på Diplomingeniøruddannelser og Adgangskursus.

Studielederen er økonomiansvarlig (budget og opfølgning) på dækningsbidragsniveau for henholdsvis diplomingeniøruddannelserne og adgangskursus.

Studieleder ved ASE har ansvar for alle forhold som går på tværs af uddannelser, og koordinerer i denne egenskab de Uddannelsesansvarliges arbejde. 

Studieleder fungerer som uddannelsernes repræsentant i relation til diverse interne og eksterne relationer, blandt andet:

 • Indarbejdelse af bekendtgørelseskrav
 • Censororganisationen
 • Studienævnsrelationer (sagsforberedelse og -opfølgning)
 • Internationalisering, kontakt til Internationalt Center ved AU
 • Evalueringsprocedurer og -opfølgning
 • CDL (CDIO-Lab), incl studievejledning
 • CDIO-relationer (netværk)
 • Kursuskatalog og -beskrivelser
 • Logistiske forhold (skema- og lokaleplanlægning)
 • CIC aktiviteter (praktik, erhvervsprojekter)
 • Budgetter
 • Akkrediteringer
 • Markedsføring
 • Studieadministration (definition af serviceniveau)
 • Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner