Projektvejleder

Projektvejleder

Funktionsbeskrivelse

Der kan være flere projektvejledere, der i fælleskab varetager vejledningen i et projekt.

Projektvejledningen består normalt af følgende aktiviteter:

 • Udmelding af ramme for vejledning afhængig af ECTS omfanget
 • Understøtte, at der udarbejdes en problemformulering, projektspecifikation/kravspecifikation, projektplan, evt. Gantt-diagram, ressourceforbrug og budget
 • Koordinering med værksteder og laboratorier
 • Følge op på projektplanen på vejledermøderne
 • Diskutere de enkelte læringsmål med projektgruppen
 • Vejlede i faglige spørgsmål (evt. henvise til andre vejledere)
 • Procesvejledning herunder opfølgning på samarbejdsaftale, arbejdsdeling, dialog, referater, metode
 • Diskutere og give feedback på de emner og spørgsmål, gruppen rejser
 • Vejlede i udarbejdelse af rapportstruktur
 • Gennemse og give feedback på skriftligt materiale
 • Kursusevaluering
 • Afholdelse af eksamen

(senest opdateret i december 2019)