Praktikkoordinator/-vejleder

Praktikkoordinator

Funktionsbeskrivelse

 • Vedligeholdelse af kontakt til praktiksteder/virksomheder
 • Etablering af kontakt til nye praktiksteder, både aktivt og passivt
 • Vedligeholdelse af liste over godkendte praktiksteder
 • Sikrer at der udfærdiges en liste over de studerendes praktikaftaler
 • Afholdelse af praktikdag med virksomheder
 • Afholdelse af informationsmøder for studerende
 • Distribution af relevante oplysninger på hjemmeside/Blackboard
 • Koordinering af vidensoverførsel fra tidligere til kommende praktikanter
 • Individuel vejledning af studerende
 • Individuel vejledning af virksomheders praktikansvarlige
 • Fordeling af praktikvejledere

AU-Studiers praktiksekretær indgår i ovennævnte opgaver.

(senest opdateret i december 2019)