Kursusansvarlig underviser

Funktionsbeskrivelse kursusansvarlig underviser (gælder ikke projekt)

Den kursusansvarlige er den underviser, der i det aktuelle semester har hovedansvaret for, at et kursus didaktisk og fagligt gennemføres på en måde, der sikrer en optimal indlæring for de studerende. Den kursusansvarlige vil normalt selv gennemføre en væsentlig del af undervisningen. I god tid inden afholdelsen af undervisningen udpeges kursusansvarlige for de kurser, som forventes afholdt i det kommende semester.

Den kursusansvarlige har derfor ansvar for følgende aktiviteter:

  • I samarbejde med faggruppen at opdatere og udarbejde nye kursusbeskrivelser til godkendelse i studienævnet. Kursusbeskrivelser sendes til uddannelseslederen med deadlines i henhold til årshjul.  Standardskabelon benyttes til nye kurser. Ved eksisterende kurser opdateres den gældende kursusbeskrivelse med markerede ændringer
  • Løbende opdatering af litteraturliste i Kursusbeskrivelsen (via studiekoordinatoren)
  • Før semesterstart sikre at der er udarbejdet en plan for undervisningen med angivelse af emner med reference til læringsmålene.
  • Sikre at der forberedes og afholdes undervisning
  • Koordinere med eventuelle faglige hjælpelærere og studentervejledere
  • Afholde evaluering og foretage tilbagemelding jf. evalueringsproceduren
  • Ved skriftlig eksamen udarbejde eksamenssæt og reeksamenssæt
  • Foreslå gransker til validering af eventuel skriftlig eksamensopgave
  • Foreslå navne på mulige censorer
  • Sikre at der gennemføres eksamen

(senest opdateret i december 2019)