Lokalereservation

Reservation af mødelokaler
Reservation af mødelokaler foregår ved at:

  • åbne kalenderen i Outlook
  • vælg "Åben kalender" i menulinjen
  • søg på det relevante bygningsnummer eller navn

Herefter kommer der en liste frem over de mødelokaler, der er i den valgte bygning.

Bygningsnumre:

  • 3210 = Navitas
  • 5125 = Edison
  • 5128 = Codd
  • 5250 = Hangøvej

Reservation af undervisningslokaler
Reservation og fordeling af undervisningslokaler på Navitas og Katrinebjerg håndteres af Studieservice. Skal du bruge et undervisningslokale, så skal du sende en e-mail til UndervisningEksamenDiplom@ase.au.dk.

Du kan eventuelt tjekke, om undervisningslokalet er ledigt, inden du sender en e-mail til lokalebooking.