Efter rejsen

Tjenstlig befordring

Notatet er behandlet og tiltrådt på møde i Ingeniørhøjskolens LSU den 29. oktober 2013 og revideret på mødet den 16. februar 2015.

Notatet er behandlet på møde i Ingeniørhøjskolens LSU den 21. oktober 2015.

Der skal benyttes en tro og love-erklæring i forbindelse med enkeltstående kørsler til høj takst - for ASE er det ofte i forbindelse med praktikbesøg. Det er denne blanket der benyttes:

Rejseafregning for ansatte ved AU

AU-ansatte skal afregne rejser i RejsUd - Moderniseringsstyrelsens Rejse- og Udgiftsafregningssystem.

Udgifts- og rejseafregning for eksterne inden- og udenlandske gæster

Når der skal afregnes for f.eks. timedagpenge og kørselsgodtgørelse eller andre udgifter for eksterne ikke AU-ansatte, anvendes blanketterne, der ligger på AU Økonomis hjemmeside. Blanketten ligger under fanen Blanketter til rejse- og udgiftsafregning. Bemærk, at der skelnes mellem AU-ansatte og eksterne personer.

Kørselspenge til studerende

Hvis en studerende efter aftale med uddannelseslederen kan få kørselspenge i forbindelse med et projekt, sker afregning ved brug af denne blanket