Fakturahåndtering (IndFak)

Danske leverandører
Alle fakturaer fra danske leverandører skal sendes elektronisk til AU med angivelse af et 11-cifret rekvisitionsnummer (består af projekt- + aktivitetsnummer) samt rekvirentens navn. Du skal desuden oplyse Ingeniørhøjskolens EAN-nummer til leverandøren: 5798000555297.

Rekvirenten får herefter besked via e-mail fra AU-Regnskab, om at der ligger en faktura til godkendelse i systemet. Husk, at vælge korrekt disponentnavn ved godkendelse.

Udenlandske fakturaer
Ved indkøb udenfor DK skal leverings- og faktureringsadresse være forskellige.
Som faktureringsadresse skrives: AU regnskab, Kreditor, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C.

Skulle du modtage en udenlandsk faktura i papirfom, skal den sendes som scan til kreditorhotline@au.dk med angivelse af projektnummer, aktivitetsnummer og rekvirentnavn (godkender i IndFak). I emnefeltet skrives ”ST, ASE”. Du vil herefter modtage fakturaen til godkendelse i IndFak.