Navitas oplysninger

Til og fra Navitas

Adresse
Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Bygningsnummer: 3210

Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk

Letbanen
Letbanen får stoppested ved Skolebakken.

Parkering af biler og cykler

Biler og motorcykler

Parkering for ansatte ved Ingeniørhøjskolen
Ansatte på Ingeniørhøjskolen, der ønsker p-tilladelse til parkering i den private del af parkeringskælderen (-02), bedes sende en mail til ASE sekretariatet (ase@au.dk) og oplyse køretøjets registreringsnummer. Der er først udstedt p-tilladelse, når sekretariatet har sendt en bekræftelse på, at bilen er blevet registreret hos Parkeringsservice. P-tilladelsen gælder kun til Navitas. Det er muligt at få registreret op til to køretøjer pr. ansat til parkering på Navitas.
Du må kun benytte parkeringsbåsene markeret med ”ASE/ENG” til bilparkering. Parkering af motorcykler skal ske i båsene markeret med MC.
Bemærk også at du ikke er garanteret en plads i den private parkeringskælder, da alle pladser kan være optaget. Der henvises i dette tilfælde til betalingspladserne i det offentlige parkeringsanlæg på niveau -01.
Fra kl. 5:00 til kl. 17:00 på hverdage vil bommene være oppe til den private p-kælder (-02), så der er fri ind- og udkørsel. Hvis en bil er kørt ind i parkeringskælderen inden for åbningstiden mellem kl. 5:00 og 17:00, kræver det heller ikke adgangskort at komme ud af parkeringskælderen efter kl. 17 samme dag. I øvrige tidsrum samt i weekender skal ansatte på Ingeniørhøjskolen blot holde adgangskortet op foran kortlæseren for at åbne bommene. Der skal ikke bruges kode.
Din parkeringstilladelse udløber, hvis/når din ansættelse hos Ingeniørhøjskolen ophører.

Parkering for gæster til Ingeniørhøjskolen
Får du som ansat ved Ingeniørhøjskolen eksterne gæster, som gerne vil benytte den private parkeringskælder, skal du sende en e-mail til ASE sekretariatet (ase@au.dk) med gæstens navn, bilens registreringsnummer og dato for besøget. Dette gælder dog ikke censorer, som skal parkere på de offentlige parkeringspladser. Andre AU-ansatte henvises også til de offentlige parkeringspladser pga. begrænset antal pladser.
Bemærk også her, at der først er udstedt p-tilladelse, når sekretariatet har sendt en bekræftelse på, at bilen er blevet registreret hos Parkeringsservice. Din gæst er heller ikke garanteret en plads i den private parkeringskælder, da alle pladser kan være optaget. 
Gæster kan benytte den private parkeringskælder i åbningstiden mellem kl. 5:00 og 17:00.

Parkering for andre gæster på Navitas
Hvis du ikke har noget ærinde på Ingeniørhøjskolen men ønsker at benytte parkeringsmulighederne på Navitas, kan du benytte det offentlige parkeringsanlæg på niveau -01, hvor der er 450 betalingspladser til rådighed. Læs mere her.

Cykler

Cykler skal enten parkeres i cykelstativerne foran hovedindgangen eller i cykelkælderen med nedkørsel ved hovedindgangen. Cykelkælderen er åben fra 06.30-17.00. Udenfor dette tidsrum skal du bruge adgangskort efterfulgt af pinkode og #.
Det er ikke tilladt at tage cykler med ind i bygningen. 

Adgang til bygningen

Åbningstid Navitas
Hovedindgangen er åben mandag til torsdag kl. 07.00 til 17.00 og fredag kl. 07.00 til 16.15. Herefter kan man kun komme ind med sit adgangskort. Ved hovedindgangen er kortlæseren placeret til venstre for svingdørene og giver adgang til bygningen via den venstre svingdør.
For at forlade bygningen skal man trykke på udtrykket på én af de to svingdøre.

Adgang til elevatorer
Skydedørene til dobbeltelevatorerne i parkeringskælderen på niveau -02 er automatisk åbne mandag til torsdag kl. 07.00 til 17.00 og fredag kl. 07.00 til 16.15. Udenfor dette tidspunkt skal man bruge adgangskort for at komme ind.
Den lille enkeltelevator, der også kører fra parkeringskælderen, er kun til brug for ansatte og kan kun bruges med adgangskort.
Vareelevatoren er forbeholdt rengøring og vareleverance, men ansatte kan også godt bruge den.

Adgang til de enkelte etager
Glasskydedørene på niveau 03 og 04 er åbne på hverdage kl. 07.00 til 16.00. På niveau 05 er glasdørene åbne mandag til torsdag kl. 07.30 til 16.00 og fredag kl. 07.30 til 15.00. Efter åbningstid skal man bruge adgangskort for at komme ind.

Adgang til cykelkælder
Cykelkælderen er åben hverdage fra 06.30-17.00. Udenfor dette tidsrum skal du bruge adgangskort.

Adgangskort og nøgler
Nye adgangskort samt nøgle til kontorer udleveres i ASE sekretariatet lokale 03.090. Har du allerede et adgangskort til Finlandsgade, kan dette også anvendes på Navitas. 

Mødelokaler

Mødelokaler
Mødelokaler på Navitas bookes via Outlook. For at finde dem skal man søge på 3210.
Lokalerne låses op og låses igen ved at holde adgangskortet op foran kortlæseren. Dette gælder i tidsrummet 07.30-16.00. Efter klokken 16 kan du låse lokalet op med kort efterfulgt af pinkode og #.

Læs mere om videokonferenceudstyr i mødelokaler her.

Undervisningslokaler og grupperum

 

Undervisningslokaler

Bookes ved at sende en mail til UndervisningEksamenDiplom@ase.au.dk.

MyTimetable

I MyTimetable kan du som underviser både se dit personlige skema og eksportere det til mobil-/mailkalender samt fremsøge skema for andre kurser og lokaler.

 

MyTimetable: Skema for undervisere, kurser og lokaler

Grupperum

Grupperum bookes i "lokalebooking"

ASE biler og cykler og cykelplejestation

Udlån af biler og cykler
Ingeniørhøjskolen har på Navitas to biler og to cykler, som bookes i Outlook.

Cykelplejestation
I cykelkælderen på Navitas findes en cykelplejestation sponsoreret af Siemens Gamesa.

Kantine

Kantinen kan benyttes af studerende, ansatte og lejere, blot man i frokostperioderne giver plads til dem, der ønsker at spise. Hjælp kantinepersonalet og fjern selv brugt service og sæt stolen på plads efter brug.

Da der har været rigtig meget spild, i forhold til den daglige fiskeret, har kantinen set sig nødsaget til at skære ned på serveringen af fisk.
Fremadrettet vil der blive serveret dagens fisk om tirsdagen og om torsdagen.


Forplejning til eksamen
Har du en eksamen med en ekstern censor, har du mulighed for at bestille forplejning til censor og dig selv.
Leverandøren og leveringsadressen for forplejningen afhænger af, hvor eksamen finder sted. Du vil modtage nærmere oplysninger om proceduren i en mail, som sendes ud inden hver eksamensperiode. Hvis du har spørgsmål til eksamensforplejning, så er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ase@au.dk.

Teknisk Boglade og AU Library

Teknisk Boglade
Stakbogladen har overtaget driften af Teknisk Boglade. Der vil nogle gange om året være pop-up udsalg af bøger på Navitas.


AU Library
Navitas betjenes af AU Library, Katrinebjerg.

Kontaktbibliotekarer for Ingeniørhøjskolen er: Bodil S. Jørgensen (bsjo@kb.dk / 91356488), Kirsten M. Klausen (kmkl@kb.dk / 91356491) og Rasmus T. Nielsen (rtni@kb.dk / 91356493).

Åbningstider:
Mandag - torsdag: 9.00 - 15.30
Fredag: 9.00 - 15.00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket

Udenfor åbningstiden er der adgang for studerende og ansatte med nøglekort.

Navitas Fitness

Udstyret i fitness-lokalet består dels af nyindkøbte maskiner fra Team Hyldahl, samt af udstyr fra det gamle DSR/IHA fitnessrum på Dalgas Avenue. Team Hyldahl har også vejledt i forhold til indretningen af lokalet.

Medlemsskab
For at kunne bruge fitness-lokalet, skal man være medlem. Et medlemskab kan erhverves for 300 kr. for 6 måneder. Beløbet skal overføres til følgende bankkonto:  medlemskab

Registreringsnr.: 4387
Kontonr.: 1155 0754.

VIGTIGT: Skriv dit AUID-nummer i “tekst til modtager” i bankoverførslen. Du skal KUN skrive dit AUID-nummer og intet andet.

Hvis du indbetaler pengene inden den 20 i hver måned, får du adgang til fitness-rummet den første i den efterfølgende måned og 6 måneder frem. Fortrydelsesretten frafalder ved indbetaling.

Brug af udstyret
Der vil være vejledninger ved motionsenhederne og som udgangspunkt vil der ikke være nogen instruktion.
Der kan evt. på et senere tidspunkt indgås aftale med en instruktør. Dette vil ikke være dækket af det indbetalte gebyr.

Brugen af fitness-udstyret sker på eget ansvar. Derfor skal du selv have både ulykkes- og ansvarsforsikring, hvis du ønsker at være dækket i tilfælde af, at du kommer til skade eller forvolder andre skade, mens du benytter fitness-rummet.

Åbningstider
Fitness-rummet er tilgængeligt døgnet rundt. Lokalet er indrettet til ca. 30 personer, så på tidspunkter med spidsbelastning kan udstyret/rummet være fuldt optaget.

Yderligere informationer findes på Navitas Fitness facebook side:

facebook.com/NavitasFitnessrum

Kontakt
Vedrørende betaling og adgang: Morten Aaby, info@courant.dk 
Vedrørende vedligehold af lokalet: David Graadal, dgr@ase.au.dk

IT-service

IT helpdesk, Navitas
Inge Lehmanns Gade 10, bygning 3210, lok. 03.205, 8000 Aarhus C
Tlf. 8715 4010
aarhus.st.it@au.dk


IT udstyr, udlån
Bærbare computere, projektorer, videokamera, klikkersæt og mobilt bredbånd kan lånes hos ASE sekretariatet i lokale 03.090.

Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler
Der er et udvalg af kontorartikler i lokale 03.203, som medarbejdere kan benytte sig af.
Anmodninger om specifikke kontorartikler skal sendes til ase@au.dk

Post
Postrum:
Postrum for ASE ansatte findes i lokale 03.203. Der er kun adgang til lokalet for de ansatte. Studerende der ønsker at aflevere post til undervisere, henvises til Studieservice.

Forsendelser:
I postrummet findes en udbakke til intern post på AU og en udbakke til frankering af post. Bakkerne tømmes af Intern Post om formiddagen alle hverdage.
Ved pakker eller store forsendelser skal Intern Post orienteres inden afhentning. Husk at angive mobilnummer eller e-mail på modtager af private pakker, ellers bliver pakken ikke sendt afsted.
Ansatte kan desuden selv indlevere post direkte til Intern Post indtil kl. 14.45 i Bygning 1918, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C. Der er opsat en postkasse ved døren til dette, hvis ikke der er nogle medarbejdere i huset.  
Intern Post håndterer forsendelser via Post Danmark, også pakker. Større pakkeforsendelser adviseres pr. mail til intern-post@au.dk. I postrummet findes bobleplast og bølgepap til indpakning.

Adressat:
For at sikre korrekt postomdeling i Navitas-bygningen skal modtagne breve og pakker mærkes tydeligt med Aarhus Universitet  samt enhedsnavn og modtagernavn. Interne kuverter (brune hyttefade) udfyldes ligeledes altid med modtagerenhed og modtagernavn.

Pap
Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Pap smides i papcontaineren i gården ved vareindlevering bag ved Facility Management.

Værksteder og laboratorier

Alle ansatte har adgang til laboratorier og værksteder via adgangskortet, men man går kun ind i områderne, hvis man har et ærinde. Man giver ikke adgang for andre end sig selv. Respekter regler for området, herunder arbejdsmiljøregler. Aktiviteter og brug af udstyr skal aftales med den rumansvarlige.

Studerende får adgang via den rumansvarlige. Den rumansvarlige sender mail med navn og studienummer til Christina Kirkegaard Dose ASE eller Lene Birksø Bødskov ENG. Adgang kan inddrages af den rumansvarlige, hvis aftaler ikke overholdes.

 

Værksteds og laboratorieleder for ASE

Hans Chr. Bøgelund Jakobsen
Værksted og Laboratorie leder
Inge Lehmanns Gade 10, lokale 03.075
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 40 23 19 98
E-mail: hcbj@ase.au.dk

Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Hjertestarter
Der er ophængt hjertestarter følgende steder på Navitas:

 • Niveau 00 - Forhallen ved hovedindgangen.
 • Niveau 00 - Gangområde ved MaskinLab. lok. 00.050.
 • Niveau 02 - Gangområde ved dobbeltelevatorerne/hovedtrappen.
 • Niveau 04 - Gangområde ved dobbeltelevatorerne/hovedtrappen.
 • Niveau 06 - Gangområde ved dobbeltelevatorerne/hovedtrappen. 

 

Ved brand
I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.

Rygning

Rygning må finde sted på udendørsarealerne mindst tre meter fra indgangene. Det gælder også hovedindgangen ud mod Skolebakken.

Det er ikke tilladt at ryge (herunder e-cigaretter) i Navitasbygningen, i gårdhaver, på terrasser eller i det bygningsnære område i en afstand af 3 meter omkring bygningen. Enhver form for røg og damp aktiverer de optiske røgsensorer i bygningen.

Derudover er der ventilationsanlæg, som har luftindtag i bygningens facade og der er mulighed for at have vinduer åbne i facadepartiet, hvorfor rygning vil medføre gener for brugerne af huset, hvis ovennævnte regler ikke overholdes.

Driftsmeddelelser

Årlig inspektion af overtryksventileret trappe 18. dec. kl. 6-7 (15-12-2020) 
Den overtryksventilerede (OTV) trappe T3 inspiceres og afprøves på fredag d. 18. dec. 2020 i tidsrummet ml. kl. 06.00-07.00. Dette indebærer bl.a., at OTV i korte perioder vil køre 100% med nogen støj omkring trappe 3 til følge. Inspektionen er lovpligtig, og FM har desværre ikke mulighed for at udføre den i de resterende weekender i 2020, hvorfor et tidspunkt er valgt, hvor der formodes ikke at være ret mange tilstede i bygningen. T3 trappen befinder sig ved hovedindgangen ved siden af FM's kontor.

Kortvarig afprøvning af brandvarslingsanlægget 17. dec. ml. kl. 06.00-06.30 (14-12-2020)
I forbindelse med årlig service af brandanlægget, skal det konstateres, at en brand starter talevarslingen i Navitas, hvorfor denne kommer til at starte og køre KORTVARIGT torsdag d. 17. dec. 2020 i tidsrummet ml. kl. 06.00-06.30. Inden aktivering af brandvarslingen vil der via talevarslingsanlægget blive informeret om, at der ikke vil være tale om en reel brand.

Brandalarm på NAVITAS (02-12-2020)
Der har i dag kl. 10.20 været en brandalarm i det lille atrium i Navitas gr. brug af åben ild. Facility Management var på stedet efter få minutter og kunne konstatere, at der ikke var tale om en reel brand, og Østjyllands Brandvæsen fik overleveret denne besked, da de ankom til stedet. Ingen kom til skade ved hændelsen. Julen nærmer sig jo med hastige skridt, så dette kunne være en udmærket anledning til at minde alle om, at brug af åben ild er forbudt overalt i Navitas.

Brandalarm på NAVITAS (6-11-2020)
Der var i går aftes kl. 2009 en brandalarm i et te-køkken i Navitas. Østjyllands Brandvæsen ankom kort efter og kunne konstatere at en el-kedel i køkkenet var brændt sammen, med nogen røgudvikling til følge. En ansat fra Facility Management kørte til bygningen og kunne afstille alarmen kort før kl. 2100. Ingen personer kom til skade ved hændelsen. 

Vinduespolering på NAVITAS (05-11-2020)

For at polering kan fortages skal vindueskarmen være tømt den pågældende dag hvor Anders Andersen kommer

Udvendig:
Rappellerne starte vask af gårdhaverne den 23-11-2020.
Udvendig polering vil starte fra den 24-11 

Indvendig: 
11/12 – 2020 Etage 7 og 6 
14/12 – 2020 Etage 6 
15/12 – 2020 Etage 5 
16/12 – 2020 Etage 4 
17/12 – 2020 Etage 4 og 3 
18/12 – 2020 Etage 3 
21/12 – 2020 Etage 2 
22/12 – 2020 Etage 1 
23/12 – 2020 Etage 0

Hvis de kommer foran planen vil de begynde på gangområder i etagen under.

Lukning af bom til Pier 2, Århus Ø (29-10-2020)
Facility Management har modtaget denne information fra Aarhus Kommune: Fra og med fredag d. 30. oktober 2020 bliver bommen til Pier 2 lukket permanent og parkering på gruspladsen vil herefter ikke være muligt. Ved ærindekørsel til Pier2 og Domen, kontakt venligst Domen.

Brand i køkkenet på NAVITAS (23-09-2020)
Onsdag morgen den 23. september kl. 07.32 opstod der desværre en mindre brand i køkkenet på NAVITAS, personalet, som var tilstede, reagerede utroligt hurtigt og fik hurtigt branden under kontrol ved hjælp af både brandtæppe og kulsyreslukker. Der er i forbindelse med den mindre brand ikke nogen personskade eller skade på bygningen eller inventar, men grundet procedurer er der 4 personer fra kantinen, som er til kontrol for indånding af røg.
Grundet hændelsen vil kantinesalget onsdag den 23. september være påvirket, og der vil være et begrænset udvalg af mad. 

Brandalarm på NAVITAS (15-09-2020)
Tirsdag den 15. september kl. 13.11 kom der desværre en brandalarm på NAVITAS, heldigvis viste det sig at være en falsk alarm. Årsagen til brandalarmen var en mindre røgudvikling på et værksted på niveau 00.  

Sommerferielukning i kantinen (03-07-2020)
Kantinen holder lukket i uge 28, 29, 30 og 31.

Åbning af døre ved hovedindgangen og dobbeltelevatoren i p-kælderen (23-06-2020)
Det er besluttet, at de to karruseldøre ved hovedindgangen og dobbeltelevatoren i den private parkering på niveau -02 åbnes fra tirsdag morgen den 22. juni indenfor normal åbningstid 07.00 til 17.30. Dermed er der taget et stort skridt til en normalisering af NAVITAS efter corona/covid-19 ramte os den 11. marts.
I forbindelse med corona/covid-19, og åbningen tirsdag den 22. juni er følgende etableret for fælles områderne:

 • Der er opsat dispenser med håndsprit i samtlige elevatorer og ved hovedindgangen.
 • Der er opsat information ved samtlige spritdispensere og forskellige udvalgte steder på fællesarealerne.
 • Samtlige ventilationsanlæg udlufter ekstra om morgenen.
 • Kantineudleveringen er opmærket og sikret med afskærmning.
 • Hver anden stol i kantineområderne er fastmonteret så disse ikke kan benyttes, dette er gjort for, at man holder 1 meters afstand.

Årlig lovpligtig test af talevarsling i Navitas søndag 28. juni kl. 9.00-18.00 (18-06-2020) 
Der skal udføres lovpligtig test af talevarslingen på niveauerne -02, -01 og 00, for at se om denne overholder det lydniveau, som lovgivningen kræver for talevarsling.
Det er desværre ikke muligt kun at aktivere talevarslingen på de berørte niveauer, så talevarslingen vil køre i hele bygningen og i samtlige lokaler.

Ekstra information vedr. genåbning af kantinen (04-06-2020)
Der vil være mulighed for rundstykker fra kl. 8.00 til 9.30, og så er der sandwich, lun mad og salat fra kl. 11.00 til 13.00.
Der vil være afmærkninger rundt omkring, der skal efterfølges, samt ekstra spritdispensere rundt omkring. Der vil blive sat ’nyse-skærme’ op omkring buffet og kasse. Det vil ikke foregå som ’tag-selv’ i den kommende tid, men derimod vil en kantinemedarbejder øse mad op mv. 
Hver anden stol i kantinen er blevet ’låst’ og afmærket med et stykke tape. Det er et krav, da der ellers ikke vil være en meters mellemrum mellem sæderne.

Åbningstider for Navitas Kantine (03-06-2020)
Kantinen åbner igen fra mandag den 8. juni. Det bliver lidt anderledes, da forskellige kriterier skal overholdes. Kantinen udleverer maden, og der vil være skærme og markeringer på gulvet mv. Der vil være morgenmad kl. 8.00-9.30 og frokost mellem 11.00-13.00. Udvalget vil i starten ikke være så bredt, som det tidligere har været, men vil vokse stødt og roligt.

Indvendig og udvendig vinduespolering på NAVITAS (30-04-2020)
Så er det blevet tid til årets anden vinduespolering på NAVITAS. Der bliver denne gang både udført indvendig og udvendig vinduespolering samt vask af bygningens solcelleinstallation på tagkonstruktionen. Vinduespoleringen starter den 4. maj og forventes at være afsluttet omkring den 27. maj. Grundet nedlukningen vil det selvfølgelig ikke være muligt at gøre plads i vindueskarmene, men Anders Andersen vil gøre en ekstra indsats og har afsat lidt mere tid til vinduespudsningen.

Bomme opsat ved privat p-kælder på Navitas (03-04-2020)
Der er for nyligt opsat bomme i den private parkeringskælder (niveau -2) på Navitas. Bommene er opsat for at undgå uønskede besøg i kælderen – særligt i aftentimerne – og dermed for at skabe mere tryghed for de daglige brugere af Navitas. 
Fra kl. 5:00 til kl. 17:00 på hverdage vil bommene være oppe, så der er fri ind- og udkørsel. Hvis en bil er kørt ind i parkeringskælderen inden for åbningstiden mellem kl. 5:00 og 17:00, kræver det heller ikke adgangskort at komme ud af parkeringskælderen efter kl. 17 samme dag. I øvrige tidsrum samt i weekender skal ansatte på Ingeniørhøjskolen blot holde adgangskortet op foran kortlæseren for at åbne bommene. Der skal ikke bruges kode.
De nye tiltag betyder også, at ansatte fra AU, som ikke har et gyldigt adgangskort til Navitas, ikke længere kan parkere på niveau -2 uden for åbningstiden.
I tilfælde af problemer med åbning af bommene, kan man kontakte driftsinspektør, Michael K. Therkildsen på telefon +45 20 43 38 30.

Kantinen er lukket fra dags dato (12-03-2020)
Vi melder ud, når vi ved, hvornår de åbner igen.

Torsdag den 5. marts installeres en opdatering af adgangssystemet  (26-02-2020)  
Det betyder, at der i korte perioder kan være enkelte adgangscontrollere i bygningen, som skal genstartes, hvilket har den konsekvens, at enkelte døre kan blive låst igen, efter at de allerede er blevet låst op af brugerne.
Døren vil efter kort tid kunne låses op igen med adgangskort eller brik.
FM beklager, at det er nødvendigt at installere opdateringen inden for normal arbejdstid, men de har vurderet, at det er nødvendigt for at kunne få support fra leverandøren, hvis der skulle opstå problemer med opdateringen.
Opdateringen forventes at forløbe uden problemer. De starter på opdateringen kl. 07.00 og forventer at være færdige omkring kl. 15.00. Hvis der er spørgsmål eller oplever man problemer under opdateringen, så kontakt Dennis Udengaard på mobil 93508051.

Derfor flager vi på NAVITAS fredag den 31. januar (31-01-2020)
ASE har dimission fredag eftermiddag den 31. januar, derfor flager vi på NAVITAS.    

Etablering af midlertidig bypark på Pier 2 (30-01-2020)
Som nogle sikkert har bemærket, er der de sidste par dage blevet kørt en del sand ud på Pier 2, som er den lille ø, der ligger øst for NAVITAS, der hvor Dome of Visions også ligger. Årsagen til dette er, at Aarhus Kommune er i gang med at anlægge en midlertidig bypark, grundet mange borgerønsker om mere grønt på Aarhus Ø.
Aarhus Kommune skriver følgende ”Som følge af de mange borgerønsker om mere grønt på Aarhus Ø ligges der op til, at der frem for en offentlig plads etableres en midlertidig bypark på Pier 2. En sådan midlertidig bypark vil i sig selv være det testtiltag, hvis formålet er at indhente erfaringer med henblik på en evt. etablering af en permanent bypark på Aarhus Ø.”
Mere information kan findes på følgende link:
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/byraadet/spoergsmaal-fra-byraadets-medlemmer-2019/radikale-venstre/midlertidig-bypark-paa-pier-2/

Indvendig vinduespolering på NAVITAS uge 8, 9 og 10 (30-01-2020)
Årets første Indvendige vinduespolering på NAVITAS starter mandag den 17. februar og afsluttes den 3. marts. Poleringen bliver foretaget efter nedenstående plan, som er udarbejdet af Anders Andersen, som står for vinduespoleringen:

·          Niveau 07 – Mandag den 17. februar

·          Niveau 06 – Mandag og tirsdag den 17. og 18. februar

·          Niveau 05 – Onsdag og torsdag den 19. og 20. februar

·          Niveau 04 – Fredag og mandag den 21. og 24. februar

·          Niveau 03 – Tirsdag og onsdag den 25. og 26. februar

·          Niveau 02 – Torsdag og fredag den 27. og 28. februar

·          Niveau 01 – Mandag og tirsdag den 02. og 03. marts

·          Niveau 00 – Mandag og tirsdag den 02. og 03. marts

Den næste vinduespolering foretages i maj måned, hvor der skal udføres vinduespolering både udvendig, indvendig og vask af solcelle installationen på bygningens tagkonstruktion, for at opnå den bedst mulige udnyttelse af bygningens VE-installation.

Info omkring emballageafgift i kantinen (21-01-2020)
På grund af en tredobbelt prisstigning på engangsemballage er kantinen fra på mandag den 27. januar, nødsaget til at tage en 1,- dkk pr. kaffekop. Indtil nu har en kop kaffe været inklusiv en kop. Det vil så blive ændret fra på mandag. Kantinen ændrer ikke på prisen for selve kaffen og opfordrer derfor kunderne til at medbringe egen kop i det omfang det er muligt. 
De ændrer ikke på forplejningspriserne i første omgang.

Bemanding hos NAVITAS Facility Management i julen (20-12-2019)
NAVITAS Facility Management vil være bemandet med en enkelt person dagligt mandag den 23. december, dagene den 27. og 30. december mellem jul og nytår og de første dage efter nytår den 2. og 3. januar.
Det betyder også, at FM desværre ikke altid vil kunne bemande kontoret, men der vil været opsat et kontaktnummer på døren, hvor man vil kunne træffe personen, som er på arbejde den pågældende dag. Vi anbefaler som altid, at man skriver en mail til driftens fællesmail fm.navitas@au.dk, hvis man har problemer og/eller konstaterer nogle fejl i bygningen.

Test med ny LED-belysning i den private parkering på NAVITAS niveau -02 (17-12-2019)
Til info har ejerforeningen ENUIF bevilliget penge til etablering af nye LED-belysning i den private parkering på NAVITAS niveau -02 i 2020. I den forbindelse er vi gået i gang med at teste en ny type LED-armatur med indbygget radar ved pladserne F09 til F11 hos ASE/ENG.
De nye LED-armaturer med radar tænder og slukker selvstændigt, når der er bevægelse inden for den justerede afstand fra armaturet. Hvis testen går godt, vil der med den nye LED-belysning i kælderen kun være lys i køregangene og omkring de parkeringspladser, hvor der er aktivitet, hvorved vi får den størst mulige energibesparelse. Inden vi sætter dette i gang, skal vi først være sikker på driftsstabiliteten på de nye armaturer, og at der stadig er lys nok i kælderen, hvis der kun vil være normalt lys i køregangene rundt i parkeringskælderen.
Som lysstyringen er opdelt i parkeringskælderen i dag, tænder hele kælderen op, hvis der er aktivitet. Det forbliver tændt i 30 minutter med alt 271 armaturer på 56w pr. armatur inkl. spole, hvilket giver et timeforbrug på 15,2kW ved aktivitet i parkeringskælderen. Dette håber vi på at få nedbragt til mellem 2,0 til 3,5kW med de nye LED-armaturer med radar, alt afhængigt af aktiviteten i parkeringskælderen.
FM er selvfølgelig meget interesseret i tilbagemelding omkring de to test LED-armaturer ved pladserne F09 til F11 hos ASE/ENG. Hvis testen går godt, og vi får forhandlet en ordentlig pris hos leverandøren, forventer vi en udskiftning i løbet af januar måned 2020.

Strømfejl på karruseldørene til NAVITAS natten til fredag den 13. december (13-12-2019)
Fredag nat den 13. december kl. 00.13 gik strømmen til karruseldørene på NAVITAS, dermed har det ikke været muligt at gå ind eller ud af karruseldørene før kl. 06.30, hvor FM tilkoblede strømmen igen.
Årsagen til strømmanglen til karruseldørene var, at flere PHFI-relæer var udkoblet på niveau 00, derunder det PHFI relæ, som beskytter karruseldørene. Årsagen til PHFI-udkoblingen er ukendt.
Der bliver selvfølgelig holdt et ekstra øje med karruseldørene i den kommende weekend, hvis der skulle komme en strømfejl igen.

Polishbehandling af designgulvene på NAVITAS niveau 00 og 01 i juledagene (11-12-2019) 
I juledagene fra fredag den 20. december kl. 16.00 og frem til tirsdag den 31. december, vil der bliver udført polishbehandling af designgulvene på NAVITAS (niveau 00 og 01).
Der vil derfor i denne periode være områder på niveau 00 og 01, som vil være afspærret mens polishbehandlingen udføres, og indtil det igen er muligt at gå på den nye polishbehandling. Det vil desværre ikke være muligt at lave en detaljeret plan for, hvornår de enkelte områder bliver berørt og afspærret grundet polishbehandlingen, da behandlingstiden afhænger af både møblering, som skal flyttes, rengøring af gulvene, behandlingen og tørretiden for den nye polishbehandling.
Større områder som hovedindgangen og atriumområdet vil blive opdelt i flere behandlinger, så det altid er muligt at komme rundt i bygningen.

Status på korrosionsbeskyttelse af havnespunsen omkring NAVITAS (05-12-2019) 
Arbejdet med at montere anoder på havnespunsen omkring NAVITAS blev afsluttet onsdag aften den 4. december. For at reducere støjbelastningerne i forbindelse med monteringen af anoderne, blev der etableret strøm fra NAVITAS-bygningen, så der ikke skulle køre 2 stk. strømgeneratorer fra kl. 07.00 til 19.00 på de hverdage, hvor arbejdet blev udført. Vi håber derfor ikke, at støjen har givet de store gener for folk i bygningen.

Levende lys er ikke tilladt grundet brandfare og fejlaktivering af brandanlægget (04-12-2019)
Vi har de seneste dage set flere steder på NAVITAS, at der er kommet levende lys i bygningen. Men det er ikke tilladt at have levende lys på NAVITAS, heller ikke selv om, der altid er nogen, som holder øje med disse, og man altid husker at slukke dem!
Årsagen til, at det ikke er tilladt, er selvfølgelig primært brandfaren ved levende lys i bygningen, men også fordi der er en meget stor risiko for, at de levende lys vil aktivere flere af vores forskellige brandsensorer i bygningen. NAVITAS, som er bygget efter Bygningsreglement 2010 (BR10), er udstyret med både optiske sensorer og flammesensorer i samtlige lokaler, som vil aktiveres ved en meget svag røgudvikling og ved detektering af en flamme. Skulle et levende lys aktivere en brandsensor, vil det resultere i, at hele bygningen vil skulle evakueres, hvilket altid er uhensigtsmæssigt for rigtig mange mennesker, men i denne tid har vi også eksamener i bygningen, som vil blive påvirket ved en evakuering af bygningen. 
Ser man andre tænde levende lys i bygningen, må man også gerne påtale det over for dem.

Opsætning af pullerter i den private parkering på NAVITAS niveau -02 er påbegyndt (27-11-2019) NAVITAS Safety udvalget har på deres seneste møde besluttet, at der skal monteres pullerter i den private parkeringskælder på NAVITAS niveau -02, så man ikke kan køre på tværs gennem parkeringskælderen men bliver nødt til at følge kørselsvejene rundt i kælderen. Monteringen er påbegyndt tirsdag den 26. november. Pullerterne er fremstillet af blødt kunststof, som er skånsom over for miljøet samt personer og/eller trafikanter, som ved en fejl skulle komme til at strejfe pullerterne. Pullerterne er dog forsynet med kraftige reflekser.   

Vinduespolering på NAVITAS uge 48, 49, 50 og 51 (25-11-2019)
Der bliver pudset vinduer i de kommende uger. Se i nedenstående tidsplan, hvornår den indvendige vinduespudsning bliver gjort på den etage, hvor du sidder, og ryd venligst vindueskarmen de pågældende dage, så de kan komme til.  

Poleringen bliver foretaget efter følgende plan som er udarbejdet af Anders Andersen, som står for vinduespoleringen:

UGE 48 og 49  primært den udvendige vinduespolering
Der skal ved den udvendige vinduespolering også poleres vinduer i gårdhaverne, dette foretages med rappelling fra tagkonstruktionen, de andre facader poleres med lift fra lastbil som normalt.

UGE 49, 50 og 51 primært den indvendige vinduespolering
Den indvendige polering foretages på følgende datoer:

 • Niveau 07 – Fredag den 29. november
 • Niveau 06 – Mandag den 02. december
 • Niveau 05 – Tirsdag og onsdag den 03. og 04. december
 • Niveau 04 – Mandag og tirsdag den 09. og 10. december
 • Niveau 03 – Onsdag og torsdag den 11. og 12. december
 • Niveau 02 – Torsdag og fredag den 12. og 13. december
 • Niveau 01 – Fredag og mandag den 13. og 16. december
 • Niveau 00 – Mandag den 16. december

Korrosionsbeskyttelse af havnespunsen omkring NAVITAS (20-11-2019)
I uge 48 påbegyndes den sidste korrosionsbeskyttelse af havnespunsen omkring NAVITAS, som er havnespunsen mod øst (Dome of vision) og syd (Dokk1). Korrosionsbeskyttelsen er en katodisk beskyttelse, som beskytter metalkonstruktioner mod nedbrydning, hvilket er en kendt beskyttelse i kampen mod korrosion, hvor den primære konstruktion som eksempelvis skibe, havnespunsvægge, offshore konstruktioner, armeringsjern m.m. skal beskyttes mod korrosion.
Havnespunsen mod vest (kystvejen) blev korrosionsbeskyttet i forsommeren 2019 sammen med det meste af havnespunsen omkring Aarhus Ø. Den sidste korrosionsbeskyttelsen af havnespunsen ved NAVITAS mod øst og syd, bliver udført af et dykkerfirma og forventes at vare nogle uger.

Julebelysningen på NAVITAS 
I lighed med Strøget i Aarhus blev julebelysningen på NAVITAS tændt fredag aften den 1. november kl. 19.00. Normalt har vi et juletræ stående i atriumlokalet, i år har vi forsøgt med en alternativ julebelysning bestående af et hængende juletræ midt i atriumlokalet på næsten 12 meter i længden. Med den hængende julebelysning bruger vi ikke gulvpladsen, og den hængende julebelysning fylder lidt mere i det kæmpe store atriumlokale end det traditionelle juletræ.
Julebelysningen består af en juletræskæde til en 12 meter flagstang med 4000 LED-lys, som holdes ude i bunden af en aluminiumsring på 4,25 meter i diameter, og på toppen har vi placeret en julestjerne med en LED-pære på 400 lumen. Belysningen er opsat som en midlertidig installation, men FM håber, at brugerne af bygningen syntes så meget om tiltaget, at de kan lave en fast installation, som evt. også kan bruges til andre formål end vores julebelysning. 

Kantinen lukker kl. 12.00 fredag den 25. oktober grundet personalemøde (11-10-2019)
Kantinen holder også lukket hele uge 42. 

Brandalarmer på NAVITAS tirsdag den 8. oktober (09-10-2019)
Tirsdag den 8. oktober har vi desværre haft to brandalarmer på NAVITAS, den første kl. 09:58, hvor årsagen var rygning på et toilet med en E-cigaret, den næste (og sidste) var kl. 14:34, hvor årsagen var røgudvikling på et værksted grundet ikke optimal udsugning ved udførsel af arbejde med svejsning.

Driftsproblemer med adgangsdøren til den enkeltstående elevator på niveau -02 (01-10-2019)
Der har desværre været nogle driftsproblemer med adgangsdøren til den enkeltstående elevator i den private parkering på niveau -02 mandag den 30. sep. sidst på eftermiddagen.
Indtil problemet bliver løst, vil døren stå åben, så man uhindret kan komme ind til elevatoren. Problemet forventes løst tirsdag formiddag.

Indvendig vinduespudsning i uge 36 (03-09-2019)
Anders Andersen er i gang med indvendig vinduespudsning i uge 36, tidsplanen for kontorer hos Aarhus Universitet på niveau 03 og 04 er følgende:

 • Niveau 04 – Onsdag og torsdag den 04. og 05. september
 • Niveau 03 – Torsdag og fredag den 05. og 06. september

I den forbindelse skal vindueskarmene helst være ryddede, så Anders Andersen kan komme til uden at ødelægge nogle genstande. Hvis vindueskarmene ikke er ryddede, og Anders Andersen vurderer, at de ikke kan pudse vinduerne uden at de risikerer at beskadige det, der ligger i vindueskarmene, bliver vinduet ikke pudset. Undervisningslokaler bliver pudset uden for normal undervisningstid for ikke at forstyrre de studerende.

Toiletter er igen åbne på niveau 00 og 01, badefaciliteter er dog stadig lukkede (28-08-2019)
Så er alle toiletterne igen åbne på niveau 00 og 01, badefaciliteterne er dog stadig lukkede og forventes først åbne over middag onsdag den 28. august.

Brandalarm forårsaget af sprunget varmtvandsrør (28-08-2019)
Onsdag nat den 28. august kl. 01.14 havde vi en brandalarm på Navitas grundet et sprunget varmvandsrør på niveau 00.
Det formodes ikke, at der har været nogen personer i bygningen på tidspunktet for brandalarmen, så der skulle ikke være nogen, som har været direkte berørt af selve brandalarmen. Desværre vil der være problemer med varmvandsforsyningen onsdag morgen og op af dagen i nogle områder på niveau 00, 01 og mindre områder af 02.
Desværre er de fælles badelokaliteter på niveau 00 ramt af både manglende varmt- og koldvand, så det vil ikke være muligt for brugerne af bygningen at bade onsdag morgen. 
FM har fået fjernet vandet og affugtet områderne i bygningen i løbet af natten, så med undtagelse af badefaciliteterne og nogle enkelte toiletter, skulle brugerne af bygningen ikke opleve de store problemer med nattens hændelse. Der er ophængt information på badefaciliteterne på niveau 00, så brugerne kan se årsagen til, at vandforsyningen er lukket.

Tirsdag 3. sep. installerer FM en opdatering af adgangssystemet på NAVITAS (22-08-2019)
Dette betyder, at der i korte perioder kan være enkelte adgangscontrollere i bygningen, som skal genstartes, hvilket har den betydning, at enkelte døre kan blive låst igen, efter at de allerede er blevet låst op af brugerne. Døren vil efter kort tid kunne låses op igen med adgangskort eller brik. FM beklager, at det er nødvendigt at installere opdateringen inden for normal arbejdstid, men de har vurderet, at det er nødvendigt for at kunne få support fra leverandøren, hvis der skulle opstå problemer med opdateringen.
Opdateringen forventes at forløbe uden problemer. FM starter på opdateringen kl. 7.00 og forventer at være færdig omkring kl. 15.00. Hvis der er spørgsmål, eller oplever man problemer under opdateringen, så kontakt Dennis Udengaard på mobil 93508051 eller Michael K. Therkildsen på mobil 20433830.

Test af talevarsling på NAVITAS søndag den 25. august fra kl. 09.00 til senest kl. 14.00 i forbindelse med lovpligtig eftersyn af brandanlægget (21-08-2019)
Søndag den 25. august vil talevarslingen på NAVITAS være aktiv i hele bygningen i perioden fra kl. 09.00 til senest kl. 14.00.
Under testen skal FM tjekke, at talevarslingen fungerer på niveau 05, 06 og 07 og overholder det lydniveau, som lovgivningen kræver for talevarsling. Det er desværre ikke muligt kun at aktivere talevarslingen på de berørte niveauer, så talevarslingen vil køre i hele bygningen og samtlige lokaler.
Da det godt kan være anstrengende at høre på talevarslingen i længere tid, anbefaler FM, at man venter med at møde til efter kl. 14.00 på søndag den 25. juli for at undgå at skulle høre på talevarslingen i længere tid.  

Udskiftning af facadeglas i lokale 04.205 torsdag morgen 15. august kl. 07.00 (13-08-2019)
Torsdag morgen den 15. august kl. 07.00 kommer HS-Hansen og skifter facadeglasset i lokale 04.205. (Glasset er defekt grundet flyvning med droner i gårdhaven.) Vi forventer, at det kommer til at tage det meste af formiddagen at udskifte facadeglasset, grundet arbejdet skal ske i højden med rappelling.

World Robot Olympiad (WRO) og forbedelser dertil på NAVITAS i slutningen af uge 31
I weekenden fra fredag den 2. august 2019 til og med søndag den 4. august 2019 afholdes der World Robot Olympiad Friendship Invitational Tournament 2019 på NAVITAS. WRO kommer til at foregå på fællesarealerne på niveau 00 og 01 samt i enkelte VIP-lokaler på niveau 02 hos AAMS.

Tidsplan for WRO og forberedelserne dertil:

Onsdag den 31. juli: Forberedelse og start på opsætning til WRO

Torsdag den 1. august: Færdiggørelse af opsætning til WRO

Fredag den 2. august: WRO åbningsdag - kl. 08.30 åbner dørene til NAVITAS

Lørdag den 03. august: WRO-turneringerne begynder - kl. 08.30 åbner dørene til NAVITAS. Kl. 17:00 slutter dagens program, og dørene til NAVITAS lukker

Søndag den 04. august: WRO-turneringerne fortsætter -  kl. 08.30 åbner dørene til NAVITAS. Kl. 14.30 slutter WRO, og dørene til NAVITAS lukker

Nærmere information omkring de enkelte aktiviteter kan findes på:http://wrodanmark.dk/wrofit2019/schedule/ 

WRO 2019 på NAVITAS, er et lukket arrangement uden adgang for gæster. Brugere af bygningen har dog normal adgang og må gerne kigge på arrangementet, men grundet personbelastningen vil det ikke være muligt at opholde sig på fællesområderne på niveau 01 i længere tid under selve arrangementet. Som normalt ved arrangementer på NAVITAS vil det være SECURITAs som har vagter i bygningen, og som vil sikre sig at der ikke kommer gæster ind i bygningen.

The Tall Ship Races i Aarhus og omkring Navitas fra d. 1. - 4. august 2019
I den kommende weekend er der masser af aktivitet i området omkring NAVITAS, da The Tall Ships Races afholdes fra torsdag den 1. august til søndag den 4. august 2019. Grundet personbelastningen til World Robot Olympiad og afholdelse af The Tall Ships Races, vil SECURITAS stå ved indgangene til NAVITAS for at sikre, at det kun er brugere af bygningen og deltagere til World Robot Olympiad, som har adgang til NAVITAS. Programmet for The Tall Ships Races kan findes på: https://thetallshipsraces.aarhus.dk/praktisk-info/eventpladsen/

Test af talevarsling på NAVITAS lørdag den 20. juli 2019
FM har i de seneste uger foretaget et lovpligtigt eftersyn af brandanlægget på NAVITAS inkl. sprinklere, overholdelse af brandstrategi osv. med flere eksterne partnere herunder DBI som brandteknisk godkender, nu er turen kommet til test af talevarslingen.
Lørdag den 20. juli vil talevarslingen på NAVITAS være aktiv i hele bygningen i perioden fra kl. 09.00 til senest kl. 12.00.
Under testen skal de tjekke, at talevarslingen fungerer på samtlige niveauer i bygningen, samt at den overholder det lydniveau, som lovgivningen kræver for talevarsling. Under testen skal de ind i udvalgte lokaler på samtlige niveauer for at kontrollere talevarslingen.

Elevator ude af drift fra fredag den 5. juli til mandag middag den 8. juli
Den ene af de to glaselevatorer på NAVITAS er ude af drift fra fredag den 5. juli til mandag middag den 8. juli grundet tekniske problemer. Da der ikke er mange mennesker i bygningen, har FM vurderet, at dette ikke skulle give nogen udfordringer for brugerne af bygningen. 

Kølingsproblemer grundet trådalger i Aarhus Havn
Vi har i øjeblikket problemer med, at bygningens pladevekslere til havkølingsanlæg tilstopper grundet ekstraordinært mange trådalger i Aarhus Havn. FM vil selvfølgelig have et ekstra øje på problemet, men grundet weekendens varme vejr med meget lidt vind vil der kunne komme kølingsproblemer i weekenden og mandag formiddag. 

P-kældre lukket søn. 16. juni kl. 9-14 ifm. BESTSELLER Aarhus City Halvmarathon (14-06-2019)
Hvis man ikke allerede har set det på den opsatte skiltning, så er det på søndag den 16. juni, at Aarhus bliver samlingspunkt for omkring 12.000 løbere og 50.000 tilskuere, når festlighederne skydes i gang på Frederiks Allé foran Musikhuset, til BESTSELLER Aarhus City Halvmarathon 2019. Den 21 km lange rute strækker sig over flere dele af byen, og arrangementet får derfor stor indflydelse på trafikken den første halvdel af dagen, inklusiv både den offentlige og vores private parkering på NAVITAS.
Mere information omkring trafik i Aarhus kan ses på: https://aarhusupdate.dk/trafikinfo-i-forbindelse-med-bestseller-aarhus-city-halvmarathon/

NAVITAS Facility har lukket på Grundlovsdag onsdag den 5. juni (03-05-2019)
Grundlovsdag holder Aarhus Maskinmesterskole og Aarhus Universitet lukket, men grundet INCUBA holder åbent som normalt, vil hovedindgangen og parkeringskælderen være åben. Skulle der opstå problemer i bygningen, vil der på døren ind til Facility Management ved hovedindgangen være opsat information omkring, hvem man kan kontakte.

Polishbehandling af betondesigngulvene på NAVITAS i påsken (10-04-2019)
Der vil fra lørdag den 13. april og frem til søndag den 21. april (inkl. de tre dage før påske) blive udført polishbehandling af betondesigngulvene på niveau 00 og 01 på NAVITAS. I perioden, hvor polishbehandlingen foretages, vil området være afspærret, da det er vigtigt, at polishen ikke betrædes før den er tør. Afspærringen vil som normalt blive udført med størst mulig hensyn til, at brugerne skal kunne komme rundt i bygningen uden de store gener.
Der vil fra lørdag den 13. april være skiltet ved hovedindgangen og elevatorer samt ved de områder, som er afspærret.

Driftsproblemer med varmeforsyningen mandag morgen den 1. april (01-04-2019)
Der har desværre været nogle driftsproblemer med varmeforsyningen natten til mandag den 1. april, hvilket, betyder at bygningen kan føles kold mandag morgen.
Problemerne med varmeforsyningen er blevet løst kl. 7.00, og der er igen varme på bygningen. Da de fleste varmesystemer i bygningen kalder på varme, har vi skruet lidt ekstra op for varmeforsyningen, indtil bygningen igen har den ønskede temperatur.  

Udskiftning af ovenlysglas i Atrium på NAVITAS fredag den 22. marts (21-03-2019)
Fredag den 22. marts skal vi have udskiftet et defekt ovenlysvindue i Atrium området, det betyder, at det kan blive nødvendigt at afspærre dele af Atrium, når dette arbejde skal udføres. På nuværende tidspunkt kender vi ikke tidspunktet eller omfanget af området, som skal afspærres.

Genstart af adgangssystemet på NAVITAS onsdag den 20. marts fra kl. 05.00 til 06.00 (19-03-2019)
Grundet nogle tekniske ændringer har FM fået et behov for at genstarte adgangssystemet på NAVITAS, dette gør de allerede onsdag morgen den 20. marts mellem kl. 05.00 og 06.00.
Enkelte brugere vil kunne opleve, at deres adgangskort ikke virker ved første forsøg på at få adgang, men ved efterfølgende forsøg vil adgangskortet virke igen.  

Et grønnere byrum langs spejlbassinet og varegården hos NAVITAS springer ud i foråret 2019 (14-03-2019)
Arbejdet med at skabe et grønnere byrum langs spejlbassinet og varegården hos NAVITAS, som Drift og Anlæg hos Aarhus Kommune begyndte i slutningen af 2018, er nu ved at være færdiggjort.
Hele projektet har omhandlet en udskiftning af det eksisterende hegn foran varegården hos NAVITAS, med tilhørende opsætning af plantekummer mellem de nye stålsøjler, hvori der plantes bunddække, vildvin og klematis, som vil vokse op ad et rionet foran hegnet. En opbygning af en række plinte langs spejlbassinet, hvori der plantes træer af sorten Salix Alba også kaldt sølvpil, som er den samme type træer som allerede står på den modsatte side af spejlbassinet hos Bestseller.
Drift og Anlæg hos Aarhus kommune forventer at arbejdet vil være afsluttet senest med udgangen af marts, så det nye grønnere byrum vil kunne springe ud i det kommende forår.  

Nye rekvisitionsark og priser i kantinen  (25-01-2019)
Fra mandag den 28. januar vil der være en prisjustering på rekvisitionsarket og i kantinen.
Det vil fra mandag derfor kun være det nye rekvisitionsark, der vil gælde. Så modtager kantinen en gammel version, vil denne blive sendt retur til rettelse, og bestillingen vil ikke være registreret, før kantinen har modtaget den korrekte version. Find rekvisitionsark på kantinens hjemmeside: https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/bygningsservice/bygningsservice-science-and-technology/kantiner/navitas-kantine/.

Udskiftning af belysning samt rengøring af alt indvendigt glas og overflader i Atrium området på NAVITAS (16-01-2019)
I samarbejde en et rappellefirma har NAVITAS Facility har gennem den sidste tid arbejdet på at få udskiftet belysningen i Atrium området, da flere af lamperne i den eksisterende belysning er helt eller delvis defekte og trænger til at blive udskiftet. Fredag den 11. januar fik vi dog muligheden for at leje en lift, som kan nå lamperne fra gulvet og vi kan derfor udføre arbejdet uden brug af rappelling.
Liften betyder også at vi kan få pudset alt det indvendige glas herunder ovenlysvinduerne, få rengjort samtlige overflader og få tilset de radiatorer som er placeret lige under ovenlysvinduerne. Desværre betyder det at vi skal påbegynde arbejdet allerede i den kommende weekend, med meget kort varsel for bygningens brugere.
Arbejdet vil forløbe på følgende måde:

 

 • Fredag den 18. januar køres liften ind i Atrium området mellem kl. 12.00 og kl. 14.00, Aarhus Maskinmesterskole afholder Eksamensafslutning fra kl. 14.00 til kl 18.30.
 • Lørdag og søndag den 19. og 20. januar afspærres hele Atrium området, og vinduespoleringsfirmaet Anders Andersen rengør alt indvendigt glas inkl. ovenlysvinduerne og overflader i Atrium området.
 • Mandag og tirsdag den 21. og 22. januar udskiftes den eksisterende belysning, hvor Atrium området vil være delvist afspærret.
 • Onsdag morgen den 23. januar afhentes liften igen.

 

Det indvendige glas inkl. ovenlysvinduerne og overfladerne blev sidst rengjort i foråret 2014 kort før vi overtog bygningen den 26. juni 2014, så det trænger efterhånden til en grundig omgang, som Anders Andersen vil stå for i den kommende weekend.
NAVITAS Facility afspærre Atrium området lørdag morgen, og skilter med dette på dansk og engelsk ved hovedindgangen, i elevatorerne og selvfølgelig ved afspærringerne ind til Atrium området. Vi håber på stor forståelse for at man ikke bryder afspærringen, da der arbejdes med udstyr i højden. Mandag og tirsdag den 21. og 22. januar vil Atrium området være delvist afspærret og i få perioder eventuelt helt afspærret, når den eksisterende belysning udskiftes til ny energibesparende LED belysning.
Onsdag morgen den 23. januar fjernes liften igen fra Atrium området, så vi er klar til at modtage de mange nye studerende som starter den 23. januar.

Torsdag den 3. januar Vigtig information - ubudne gæster på Navitas
Der har torsdag den 03. januar, har der været ubudne gæster, som går rundt på gangene på NAVITAS. En lejer hos INCUBA forlod kortvarigt deres kontor for at gå på toilet. Da vedkommende kom tilbage, havde der været ubudne gæster på kontoret, og der var forsvundet en mobiltelefon. Hold derfor et ekstra øje med personer, som ikke ser ud til at høre til i området, og vær opmærksom på ikke at forlade et kontor, hvor der ligger elektronisk udstyr fremme.

Fredag d. 21. december flages der på halv stang på NAVITAS grundet et dødsfald hos Aarhus Maskinmesterskole (21-12-2018)
Fredag d. 21. december flages der på halv stang på NAVITAS, da Aarhus Maskinmesterskole har en studerende, der er gået bort efter en trafikulykke.

Vandforsyningen lukkes tirsdag den 4. december fra kl. 14.30 til ca. 17.00 (03-12-2018)
Grundet nogle udfordringer med vandbeholder, lukkes vandforsyningen til NAVITAS tirsdag eftermiddag den 4. december fra kl. 14.30 til ca. 17.00. NAVITAS Facility beklager eventuelle gener for de personer, som opholder sig i bygningen. Som normalt informerer FM på NAVITAS Facility Twitter profilen, når vandforsyningen er blevet genetableret.

Mandag 12. november installeres en opdatering af adgangssystemet på NAVITAS (02-11-2018)
Dette medfører, at der i kortere perioder kan være enkelte adgangscontrollere i bygningen, som skal genstartes, hvilket har den betydning, at enkelte døre kan blive låst igen, efter at de allerede er blevet låst op af brugerne. Døren vil efter kort tid kunne låses op igen med adgangskort eller brik. Installeringen sker i arbejdstiden, så der er mulighed for at få support fra leverandøren, hvis der skulle opstå problemer med opdateringen. Opdateringen forventes dog at forløbe uden problemer.
FM starter på opdateringen kl. 07.00 og forventer at være færdig omkring kl. 12.00. Hvis der er spørgsmål, eller man oplever problemer under opdateringen, så kontakt Dennis Udengaard på mobil 93508051 eller Michael K. Therkildsen på mobil 20433830.

Nedsat varmeforsyning på NAVITAS grundet utæt varmerør (02-11-2018)
Som der også blev informeret om torsdag den 1. november, har vi desværre haft nogle udfordringer med et utæt varmerør. Det har desværre betydet, at vi fredag omkring middag var nødsagen til at stoppe varmeforsyningen til det meste af bygningen for at få styr på utætheden.
Varmeforsyningen er begyndt at køre igen, og varmen er også begyndt at komme tilbage på de forskellige varmesystemer i bygningen igen. Langt de fleste brugere vil ikke have oplevet nogle problemer med varmeforsyningen, men hvis man skulle bruge varmt vand evt. til badning, vil man desværre kunne have oplevet en noget lavere temperatur på varmeforsyningen.
Vi har igen styr på utætheden, så der kommer ikke flere nedlukninger på varmeforsyningen. Vi beklager de ulemper, det har påført bygningens brugere, men det har desværre været nødvendigt hurtigst muligt at få styr på situationen for ikke at få nogle følgeskader i bygningen.

Lukning af varmen på niveau 00 grundet utæt varmerør torsdag den 1. november (01-11-2018)Grundet et utæt varmerør bliver vi nødt til at lukke for varmeforsyningen på niveau 00 sektion 3, som er området mod kystvejen og DOKK1, fra kl. 09.15 og indtil omkring kl. 14.30.
Nedlukningen betyder desværre også, at bygningens badefaciliteter også vil være uden varmtvand i perioden for nedlukningen. På nuværende tidspunkt forventer vi ikke, at det kommer til at berøre andre steder i bygningen.

Fællesområder og gangarealerne på NAVITAS niveau 00 og 01 har kun nødbelysning mandag morgen den 22. oktober (22-10-2018)
Årsagen formodes på nuværende tidspunkt at være en kortslutning på det nødstrømsanlæg, som forsyner dette område i bygningen. Fejlen er sandsynligvis opstået i løbet af lørdag den 20. oktober, så de nævnte områder har derfor også kun været belyst med nødbelysning lørdag og søndag aften. Vi arbejder på at få fundet fejlen hurtigst muligt, så der kan komme lys i berørte områder igen.

Semesterfest fre. den 28. sep. og lovpligtig eftersyn på OTV-trappe lør. den 29. sep. (24-09-2018)
Fredag den 28. september er der semesterfest på NAVITAS, i den forbindelse bliver der lukket ned for de studerenes adgangskort fra kl. 15.00 fredag til og med kl. 14.00 lørdag. Semesterfesten afholdes på niveau 01 fra kl. 20.00 til kl. 02.00, hvor der vil være en del musik og larm. Grundet atriumlokalet vil dette kunne høres i resten af bygningen.
Lørdag den 29. september fra kl. 09.00 til 14.00 udføres der lovpligtigt eftersyn og brandkontrol af OTV-trappen. Dette betyder, at det ikke er muligt at benytte vareelevatoren eller den tilhørende trappe T3 i denne periode. Hvis vareelevatoren eller trappen T3 forsøges benyttet skal brandtesten stoppes og udføres forfra. Der vil selvfølgelig være skiltet ved samtlige døre til trappesektionen.  

Lørdag den 8. september fra kl. 08.00 til 16.00 udføres der lovpligtig eftersyn af talevarslingen på NAVITAS (04-09-2018)
Det betyder, at talevarslingen i både korte og længere perioder vil være aktiveret i bygningen, skulle der under eftersynet komme e reel brandalarm, vil dette blive informeret over talevarslingen. Lørdag den 8. september vil der fra kl. 07.00 være skiltet i samtlige elevatorer og ved Hovedindgangen til bygningen, at der udføres lovpligtig eftersyn af talevarslingen. Så snart det lovpligtige eftersyn er overstået vil skiltningen blive fjernet, og FM melder det også på deres twitterprofil @Navitas Facility.

Driftsforstyrrelse i adgangssystemet på NAVITAS pga. opdatering (21-08-2018)
Mandag den 20. august var FM nødsaget til at installere en opdatering af adgangssystemet på NAVITAS. I korte perioder var der således enkelte adgangscontrollere i bygningen, som skulle genstartes, hvilket har betydet, at enkelte døre har låst igen, efter de var blevet oplåst af brugerne.

Brandalarm den 3. aug. (07-08-2018)
Tidlig fredag morgen havde vi en brandalarm på NAVITAS, årsagen til brandalarmen var en montagefejl fra en tekniker, der arbejdede på Bestsellers sprinklersystem, som desværre ikke var blevet informeret omkring, hvordan sprinklersystemet er opbygget i det fælles tilkørselsområde, og han fik dermed aktiveret sprinklersystemet, som er styret af NAVITAS.

Tyveri på og ved Navitas (06-08-2018)
I den seneste tid har der været nogle cykeltyverier om natten samt flere tyverier i dagstimerne, specielt på niveau 02 hos AAMS. Tyverierne omfatter penge og IT-udstyr, som kortvarigt har ligget i et eller flere lokaler uden opsyn. Vi opfordrer derfor alle i til at være lidt ekstra opmærksom samt fortælle NAVITAS Facility, hvis man oplever noget underligt, samt hvis man mangler nogle genstande, så vi kan få det politianmeldt.

Periodiske problemer med adgangskontrollen på NAVITAS den 2. og 3. juli (04-07-2018)
Vi har desværre oplevet periodiske problemer med adgangssystemet mandag og tirsdag den 2. og 3. juli. Problemerne skyldes en fejlramt APU-enhed, som skabte nogle problemer for adgangssystemet, specielt alarmsystemet har været ramt, som desværre gav nogle fejlalarmer. Vi holder selvfølgelig øje med systemet de næste par dage for at sikre at alt kører, som det forventes.

Brandeftersyn på NAVITAS (03-07-2018)
I uge 27 udføres det årlige lovpligtige brandeftersyn på NAVITAS. Det får ingen betydning for brugerne af bygningen, andet end at der vil gå nogle teknikere rundt i bygningen.
Torsdag den 05. juli afholder Aarhus Universitet dimission, i denne periode vil der ikke blive udført brandeftersyn.

2 gange brandalarm på NAVITAS lørdag middag den 23. juni
Lørdag formiddag kl. 10.59 fik vi desværre en brandalarm på NAVITAS i kantineområdet, efterfulgt af endnu en brandalarm i det samme område kl. 12.13. Ved den første brandalarm konstaterede brandvæsenet at der havde været aktivitet i området, og at det så ud til, at vedkommende havde forladt området i stor hast, ved den anden brandalarm, som var ved den samme placering, var der ikke noget at konstatere.
Der er i øjeblikket stor aktivitet i bygningen grundet arrangementer rundt omkring bygningen, vi kan konstatere, at der er rigtig mange, som går ind i bygningen, når dørene bliver åbnet af ansatte, lejere og studerende. NAVITAS Facility vil i starten af uge 26 få skiltet ved hovedindgangen og i kantineområdet, at rygning ikke er tilladt i bygningen.

Aktivitetsprogram for sommeren på Navitas og området omkring bygningen
I de kommende uger kommer der en del arrangementer på NAVITAS, og i området omkring bygningen. Der er tale om følgende arrangementer og aktiviteter:

14. juni til 16 juli:
DR fodboldzone på havnepladsen mellem NAVITAS og DOKK1.

21. juni kl. 14.00:
Danmark spiller mod Australien, det må forventes at der er optakt inden selve kampen starter.

22. juni kl. 12.00 til 18.00:
Volvo Ocean Race verdens største kapsejlads kommer forbi, og vender i havnebassinet mellem NAVITAS og DOKK1. Området omkring NAVITAS er udlånt til arrangørerne, som i samarbejde med Vestas vil pryde området. Man forventer mange gæster til arrangementet, så der kan forventes trafikale problemer om eftermiddagen ved parkeringskælderens til og frakørsel.

24. juni kl. 10.00 til 14.30:
BESTSELLER Aarhus City Halvmarathon 2018, løberne skal rundt om NAVITAS bygningen. I forbindelse vil forskellige veje være spærret i Aarhus midtby, mere information omkring arrangementet som de trafikale forhold kan ses på hjemmesiden https://www.aarhusmotion.dk/event/aarhus-city-halvmarathon
VIGTIGT: Det vil ikke være muligt at komme til at fra parkeringskælderen i NAVITAS i perioden hvor arrangementet er i gang.

28. juni kl. 13.00 til 18.00:
ENG afholder Dimission på NAVITAS

29. juni kl. 13.00 til 18.00:
Aarhus Maskinmesterskole afholder eksamensafslutning på NAVITAS

05. Juli kl. 14.00 til 18.00:
ASE afholder Dimission på NAVITAS

Uge 30, 31 og 32:
Afvikling af HEMPEL SAILING WORLD CHAMPIONSHIPS i Aarhus, som er en af de største enkeltstående sportsbegivenheder i Danmark nogensinde, mere end 1500 sejlere fra over 100 nationer, 1100 sejlbåde, 14 dages sejlads i verdensklasse, 400.000 besøgende sejlsportsfans fra alle verdenshjørner mødes til et brag af en maritim folkefest, og det det hele er med gratis entre for alle. NAVITAS bygningen, som ligger lige mellem byen, havnen og havet kommer til at ligge lige i centrum for hele arrangementet, og bliver dermed også berørt af arrangementet. Bent Lorenzen Tekniskchef for Science and Technology ved Aarhus Universitet koordinerer opgaverne i forbindelse med afholdelse af arrangementet på NAVITAS, der vil komme en nærmere udmelding omkring arrangementet fra administrationscentret. 

Brandalarm på NAVITAS den 5. juni  (06-06-2018)
Vi havde desværre en brandalarm på NAVITAS tirsdag formiddag den 5. juni ca. kl. 10.00. Årsagen var en flammedetektor på niveau 02, som gik i alarm grundet detektering af en flamme på reposet ved Maskinmesterskolen. Brandanlægget reagerede som det skulle i situationen, og heldigvis var der ikke tale om en brand.
Østjyllands Brandvæsen roste bygningen for, at evakueringen med talevarslingen fungerede, vi beklager selvfølgelig de gener, som det har haft for brugerne i bygningen.  

Trafikmæssig påvirkning af Aarhus Midtby den 24. juni 2018 i forbindelse med afholdelse af BESTSELLER Aarhus City Halvmaraton 2018 (02-05-2018)
Søndag den 24. juni 2018 vil det meste af Aarhus Midtby i større eller mindre grad være trafikmæssig påvirket i tidsrummet fra kl. 08.00-14.00, da der afholdes BESTSELLER Aarhus City Halvmaraton 2018. Dette gælder især området inden for den Indre Ringgade inkl. NAVITAS og omkring Tangkrogen, Stadion Allé samt Frederiksbjerg. Det forventes i lighed med tidligere år, at det ikke vil være muligt at komme til eller fra parkeringskælderen på NAVITAS i overstående periode. Vejene vil blive åbnet hurtigst muligt efter sidste løber, hvilket betyder, at ruten gradvist vil blive åbnet for trafik, når løberne har passeret, såfremt det ikke har nogen indflydelse på andre dele af løberuten.
12.000 deltagere vil bevæge sig ud på en rundstrækning i de nævnte områder i tidsrummet fra kl. 10.00-13.30. Ud over deltagerne forventes der ca. 45.000 tilskuere til arrangementet fordelt rundt i Aarhus Midtby. Løberuten er 21,097 km på en lukket rute, dvs. at biler ikke kan krydse ruten, mens der er løbere på den aktuelle strækning, vejene vil blive åbnet hurtigst muligt efter sidste løber.
Løbsruten for 2018 kan ses på følgende link: https://www.plotaroute.com/map/536013

Etablering af fartbump i den private parkering på NAVITAS (16-04-2018)
I uge 18 bliver der etableret fartbump ved nedkørslen og ved den enkeltstående elevator i den private parkering på NAVITAS. Etableringen af fartbump i parkeringskælderen skyldes kørsel med høj fart ved nedkørslen og ved den enkelstående elevator. Netop disse steder er det blevet observeret, at der har været episoder, hvor der kunne opstå en personulykke, da det kan være svært at se dem, som kommer gående.  

Vand på gulvet i NAVITAS parkeringskælderen den 27. marts (04-04-2018)
Der er muligvis nogen, som har bemærket, at der var en del vand på gulvet i den private parkeringskælder på NAVITAS tirsdag morgen den 27. marts. Årsagen var et defekt rør til havvandsforsyningen i vores kølecentral. Havkøleanlægget er forsynet med en sikkerhedsovervågning, som nedlukker anlægget, hvis der skulle ske noget uventet. Dog vil der som tirsdag morgen stadig nå at komme havvand op af kloakkerne i parkeringskælderen, inden anlægget når at lukke helt ned.
Fejlen har betydet, at der ikke har været køling i bygningen fra ca. 07.00 til 11.30. FM kan dog ikke se, at dette skulle have haft en væsentlig betydning for brugerne.

Orientering om adgangsforhold m.m. grundet aktiviteter i kommende weekender på Navitas (26-02-2018)

I forbindelse med U-days, som afholdes på NAVITAS torsdag til lørdag den 1. til 3. marts, vil karruseldørene ved hovedindgangen til NAVITAS være åbne lørdag den 3. marts fra kl. 09.00 til 13.30.

Fredag den 9. marts afholdes semesterfest fra kl. 20.00 til 02.00, i den forbindelse vil de studerendes adgangskort være lukket ned fra fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 12.00. Ansatte og lejere i bygningen vil ikke blive berørt af nedlukningen, men vi opfordrer som altid til at benytte dobbeltelevatorerne til og fra niveau -02 eller indgangen til vareelevatoren fra varegården, hvis man skal forlade eller ankommer til bygningen i perioden fra kl. 19.30 til 02.00 fredag aften. Deltagerantallet for semesterfesten vil ligge på 750 til 800 personer. Grundet personantallet og livemusik vil der forekomme en del støj i bygningen, og lyset vil være dæmpet til nødbelysningsniveau for hovedindgangen, atrium, kantine og de gangarealer, som ligger ud til atrium. Lørdag den 10. marts vil der om formiddagen foregå rengøring af hovedindgangen, atrium og kantineområdet efter arrangementet, samt blive udført brandkontrol af vores overtrykstrappe og ABDL-døre. I forbindelse med brandkontrollen vil talevarslingen muligvis blive aktiveret, hvis dette er tilfældet, vil der over talevarslingen blive nævnt, at det er en test.

Ændrede kantineforhold (15-02-2018)
Kantinen vil fremadrettet kun have én buffet åben, dog to kasserlinjer åben i spidsbelastningsperioden.

Alle statsbygninger og statsskibe flager på halv (14-02-2018)
På grund af prins Henriks død flager NAVITAS fra onsdag klokken 08.00 til solnedgang på halv stang. Justitsministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at der flages på tilsvarende vis hver dag frem til den 20. februar 2018, hvilket NAVITAS følger.

Serviceeftersyn af samtlige døre på niveau 05, 06 og 07 (30-01-2018)
For at de trådløse døre på NAVITAS altid fungerer optimalt, er NAVITAS Facility i gang med en større serviceopgave, hvor samtlige trådløse døre på niveau 05, 06 og 07 bliver justeret, smurt, skiftet batteri samt efterset for fejl og mangler. Yderligere bliver PIR-sensorerne i lokalerne også kontrolleret for at sikre, at alarmsystemet fungerer, som det skal.
I indeværende uge er FM i gang med serviceopgaven på niveau 06 og 07, og i uge 6 påbegynder de den samme opgave på niveau 05. Brugerne vil derfor opleve, at FM i normal åbningstid kommer på besøg for at kunne udføre servicen. Dette vil ske, uanset om man er tilstede eller ej. Lidt afhængig af status på de enkelte trådløse døre, tager serviceopgaven ca. 10-15 min. pr. dør.

Testkørsel med ny dynamisk kontrol af ventilationsanlæggene på NAVITAS (23-01-2018)
Mandag aften kl. 21.00 har NAVITAS Facility aktiveret en ny dynamisk kontrol for driften af ventilationsanlæg, som er placeret på henholdsvis niveau 02, niveau 03 og niveau 04 i sektion 1 mod nord/vest, dvs. niveauerne over foyeren.
Den nuværende drift af ventilationsanlæggene fra niveau 01 til niveau 07, er styret af en kalenderstyring, hvor NAVITAS Facility på daglig og ugentlig basis skal justere, hvornår ventilationsanlæggene skal være i drift, og hvornår de skal være stoppet. Grundet en meget forskellig belastning af bygningen har denne styringsform desværre betydet, at ventilationsanlæggene på nuværende tidspunkt desværre kører det meste af døgnet inkl. weekenderne for at sikre et tilstrækkeligt indeklima i bygningen.
På tre ventilationsanlæg er denne styringsform nu ændret således, at anlæggene kører efter en algoritme, som er baseret på, hvor mange lokaler, der er i komfort, lokaler som er for varme, samt en ny udregning af belastningsgraden af de lokaler, som er i komfort, for de lokaler som er forsynet for de enkelte ventilationsanlæg.
På nuværende tidspunkt tyder det, at vi med denne styring kan opretholde eller måske endda forbedre indeklimaet, samtidig med at vi reducerer elforbruget til de enkelte ventilationsanlæg med op til 45 %, samt en endnu ukendt reduktion af varmeforbruget til ventilationsanlæggene.
NAVITAS Facility vil i den kommende uge holde ekstra øje med driften af de 3 ventilationsanlæg, men er selvfølgelig meget interesseret i at høre, hvis der skulle komme nogle bemærkninger omkring ventilationen i lokalerne i sektion 1 af bygningen, hos AAMS og AU. Så snart vi er klar med den endelige algoritme, skal vi nok komme med en mere detaljeret beskrivelse af den ny styring, hvordan denne er implementeret og hvilken betydning den har for både brugerne og økonomien til energiforbruget af bygningen.

Åbningstider i kantinen i juletiden (21-12-2017)
Fredag den 22. december lukker kantinen ned til juleferie kl. 13.00. Kantinen åbner op igen den 2. januar 2018.

Delvis afspærring af gulvareal pga. gulvbehandling (18-12-2017)
Vi skal have grundrenset og polishbehandlet vores designbetongulve på NAVITAS i julen, desværre er der ikke nok arbejdsdage mellem jul og nytår, så arbejdet starter derfor i dagene op til jul. Arbejdet starter onsdag den 20. december kl. 16.00 i et område på niveau 01, som vil blive afspærret. Der vil kunne forekomme afrensning af gulve i andre områder på niveau 00 og 01, hvor der er designbetongulve i dagene op til jul, dog uden at disse områder bliver afspærret. I de resterende områder vil arbejdet foregå i dagene imellem jul og nytår. Som normalt når de polishbehandler gulvene, vil FM sikre, at man kan komme rundt i bygningen, dog vil der være tidspunkter, hvor forskellige sektioner vil være afspærret grundet hærdning af polishbehandlingen. FM håber selvfølgelig, at de ikke kommer til at forstyrre for meget, og at man vil respektere den opmærkning, som der vil blive opsat i forbindelse med behandlingen af gulvene.

Åbningstider i FM mellem jul og nytår (18-12-2017)
NAVITAS Facility er åben mellem jul og nytår i dagene den 27., 28., og 29. december fra kl. 07.00–15.00. Grundet lav bemanding i disse dage vil der være oplyst et kontaktnummer på døren til Facilitylokalet, hvis dette skulle være ubemandet.

Incuba overtager Caféen (18-12-2017)
Fra Januar 2018 vil Caféen ikke længere kunne benyttes til spisning for ansatte og lejere i bygningen, da INCUBA fra denne dato overtager Caféområdet, det betyder også, at det ikke vil være muligt at booke Caféen til div. arrangementer gennem FM. Der kommer en udmelding så hurtigt som muligt omkring den fremadrettede brug af Caféen.

NAVITAS har været ramt af driftsproblemer på fjernvarmeforsyningen (04-12-2017)
Desværre vil nogen mandag morgen den 04. december opleve at NAVITAS er lidt koldere end normalt, dette skyldes at der har været nogle periodiske problemer med fjernvarmeforsyningen, grundet driftsproblemer på studstrupværket.
For at vi hurtigst muligt får noget varme i bygningen igen, har FM hævet både vores fremløbstemperatur fra Aarhus Fjernvarme, de forskellige varmekredse i bygningen og varmen i hovedparten af lokalerne i bygningen.
Driftsproblemerne med fjernvarmen startede omkring kl. 01.00, varigheden for NAVITAS er lidt ukendt på dette tidspunkt, men vi kan se på vores bygningsdata at varme gradvis begyndte at komme tilbage igen til bygningen fra kl. 03.30. Desværre fik driftsproblemerne også en af vores fjernvarmepumper til at faldt ud på vores hovedforsyningslinje i bygningen, dette er betydet at vi også kun har cirkuleret med halv kraft i bygningen.

Teateroplevelse på Navitas (27-11-2017)
Teater FLUKS har fået lov til at benytte bygningen til et mindre antal forevisninger af deres forestilling med titlen "Frekvens [156.8]". Forestillingen kan opleves fra slutningen af november til starten af december. Læs mere om forestillingen her.

Fjernelse af defekte cykler langtidparkeret ved Navitas (14-11-2017)
Der er ved optælling konstateret, at antallet af langtidsparkerede defekte cykler ved Navitas efterhånden overstiger 30 stk. Disse cykler vil derfor blive opmærket i de kommende dage, og fjerner ejerne ikke selv cyklerne, så vil Facility Management fjerne dem efter 1. December 2017.
Facility Management vil i samme forbindelse henstille til, at man ikke langtidsparkerer defekte cykler.

Brandalarm torsdag formiddag den 26. oktober 2017 (26-10-2017)
Årsagen til denne brandalarm var en kraftig projektør, der var blevet opstillet ved en flammedetektor i forbindelse med et fotoshoot, som blev foretaget i Atriumområdet.
Sagen vil blive taget op på det næste NAVITAS Safety møde med henblik på at forebygge dette ved andre arrangementer af denne type.

Fakultetsledelsen fastholder energisparekravet, og derfor vil rumtemperaturen også fremover blive holdt på 21°C, som Arbejdstilsynet anbefaler (16-10-2017)
Dette betyder for NAVITAS, at ventilationen vil køre med grundventilation indtil en temperatur på 22°C, hvorefter ventilationen vil blive forøget for at holde indeklimaet tilfredsstillende inkl. CO2 niveauet i lokalet. NAVITAS Facility kontrollerer automatisk samtlige lokaler 2 gange i timen. Lokaler som er koldere end de 21°C, bliver korrigeret så den korrekte temperatur opretholdes. Hvis man oplever fejl eller mangler ved varmesystemet, er det vigtigt, at man melder dette ind til Facility. Dette kan gøres på fm.navitas@au.dk.
Inden for de kommende uger vil NAVITAS i samarbejde med AffaldVarme Aarhus desuden etablere ”Predictive Heat Demand Response” på vores varmestyring. Dette betyder, at AffaldVarme Aarhus benytter NAVITAS til at akkumulere varme i de tidlige morgentimer for at kunne frigive denne akkumulering ved deres spidsbelastning på fjernvarmenettet. For NAVITAS betyder dette at vi kan få akkumuleret noget ekstra varme i bygningen i de tidlige morgentimer, som gerne skulle udmønte sig i et bedre indeklima i de tidlige morgentimer, når brugerne af bygningen ankommer.

Personbelastningen i caféen på NAVITAS er blevet forhøjet til 150 personer (02-10-2017)
Vi har fra NAVITAS blev indviet den 26. juni 2014 og indtil den 01. oktober 2017 haft en personbelastning på max 60 personer i caféen på NAVITAS. Dette har gjort det besværligt at afholde større arrangementer i caféen, da der skulle ansøges om dispensation, hvis personbelastningen skulle overskrides.
Fra den 02. oktober 2017 har vi fået tilladelse til permanent at forhøje personbelastningen til 150 personer i stedet for de nuværende 60 personer, det bliver derfor fremadrettet nemmere at afholde større arrangementer uden at skulle afvente godkendelse af en evt. dispensation.

Eftersyn af talevarslingen på NAVITAS 14. oktober (27-09-2017)
Lørdag den 14. oktober 2017 fra kl. 08.00 til 18.00 vil den lovpligtige talevarslingstest udføres på NAVITAS, både med kørende talevarsling og STIPA lyd, som benyttes til at bestemme talevarslingsanlæggets evne til at udsende forståelig tale.
FM anbefaler derfor, at man ikke opholder sig i bygningen på dette tidspunkt, da der vil være talevarsling i stort set hele tidsrummet samt i kortere perioder en STIPA lyd, som er en meget markant slyngelyd som i længden ikke er særlig behagelig at høre på.
FM vil informere på Twitter omkring forløbet, så interesserede kan se, hvornår det lovpligtige eftersyn er slut, hvis man ønsker at benytte bygningen så snart eftersynet er overstået.

Brandteknisk eftersyn af overtrykstrappen lørdag den 30. september (27-09-2017)
Der bliver udført brandteknisk eftersyn af vores overtryksventilerede trappe ved vareelevatoren lørdag morgen den 30. sep. fra kl. 07.00. Eftersynet forventes færdig senest kl. 12.00.
I perioden fra kl. 07.00 og indtil de er færdige, er der således ingen, som må benytte hverken trappen eller vareelevatoren, da der skal foretages forskellige luftmålinger i forbindelse med det brandtekniske eftersyn. Der vil selvfølgelig være skiltet på samtlige døre. Målingerne vil ikke kunne udføres korrekt, hvis man benytter trappen eller vareelevatoren.

Få driftsnyheder på Twitter (20-09-2017)
NAVITAS Facility har for nogle uger siden oprettet en Twitter profil, hvor de fremadrettet vil informere brugerne af bygningen omkring bygningsmæssige udfordringer.
Find dem på Twitter: @NAVITASFacility

Ingen fjernvarme om aftenen den 19. sep. (20-09-2017)
Tirsdag aften blev store dele af Aarhus og Viby ramt af strømsvigt, grundet en kabelfejl hos NRGI. NAVITAS var ikke direkte ramt af strømsvigtet som begyndte kl. 18.30, men desværre blev AffaldVarme Aarhus på flere af deres fjernvarmecentraler, herunder dem som forsyner NAVITAS. Dette bevirkede at NAVITAS ikke havde fjernvarme fra kl. 19.00 til 22.00 hvor AffaldVarme Aarhus fik styr på situationen igen.

Kunst på Navitas (04-09-2017)
Statens Kunstfond har bevilget et større udlån af unikke kunstværker til Navitas. De mange værker spænder lige fra skulpturer, tegninger og fotokunst til masker og neonlys.

Glat gulv i parkeringskælderen (04-09-2017)
Vi har desværre her mandag morgen glat gulv i parkeringskælderen på niveau -02, specielt ved Aarhus Maskinmesterskole. Årsagen er, at der har været oliespild fra en eller flere biler, som under vask af gulvet er blevet kørt rundt i et større område. Rengøringen er påbegyndt, hvor det er muligt, men grundet de mange parkerede biler er det ikke muligt at få rengjort hele gulvet før senere på dagen, hvor parkeringskælderen er tømt for biler. 

Brandalarm (25-08-2017)
Brandalarmen på NAVITAS fredag den 25. august skyldtes en kaffemaskine på niveau 05, som efter alt sandsynligvis er gået i stykker.

Vigtig information om adgang til Navitas 25. aug. (24-08-2017)
Fredag den 25. august holder Aarhus Universitet sommerfest i området omkring NAVITAS fra kl. 14.00 til ca. 22.00, hvor vi forventer, at der vil deltage ca. 1250 ansatte fra Science and Technology. I denne forbindelse låses alle døre til bygningen fra kl. 14 med undtagelse af hovedindgangen og parkeringen på niveau -02. Dette sker for at kunne sikre, at personbelastningen i bygningen ikke overstiger det tilladte. Hvis bygningens ansatte, studerende og lejere skal forlade bygningen efter kl. 14.00, skal det derfor ske gennem hovedindgangen eller via elevator til parkeringen på niveau -02. Skal man ind i bygningen, så vil det også kun være muligt at komme ind via parkeringskælderen eller hovedindgangen, hvor SECURITAS står for at opretholde personbelastningen i bygningen. Skulle personbelastningen blive for høj, vil der blive lukket for ansatte hos Aarhus Universitet, men INCUBA og Aarhus Maskinmesterskole vil forsat have adgang til deres områder.

Nye udendørs bænke og p-pladser til motorcykler ved Navitas (23-08-2017)
Terrassen ved kantinen på Navitas er blevet møbleret med 6 stk. langbænke, som Facility har fået lavet af overskydende materiale fra spunsen omkring NAVITAS samt nogle af de bjælker, som blev fjernet i forbindelse med, at der blev etableret ekstra cykelparkering ved hovedindgangen sidste efterår.
Langbænkene er placeret således, at der stadig er den lovmæssige flugtvej fra kantineområdet og ud af bygningen, og er designet så det ikke er muligt med håndkraft at flytte disse fra deres placering.
I området omkring NAVITAS er der yderligere etableret 3 stk. langbænke af samme type som ved kantinen.
Ved hovedindgangen, hvor der er handicapparkering, er der blevet etableret parkering til motorcykler. Området til motorcykler er blevet afgrænset af bjælker, der er blevet skåret skråt for at visualisere de spidse vinkler, som kendetegner NAVITAS.
Der vil desuden i den kommende tid blive etableret nogle ekstra parkeringspladser ved varegården, for at der er plads til håndværkere samt af- og pålæsning af varer til de forskellige ejerkredse. Tilladelse til parkering på disse vil stadig skulle foretages på Facility-kontoret, men der arbejdes på en løsning, hvor det også vil være muligt at få parkeringstilladelse igennem de enkelte ejerkredse i lighed med parkeringen på vores private parkering på niveau -02.
Vi håber på godt vejr i den kommende tid, så vi kan få glæde af de nye langbænke og den resterende møblering i området omkring NAVITAS, og at historien med, at det er designet og bygget af overskydende materialer, bliver en del af fortællingen omkring den nye møblering.

Indvielse af De Bynære Havnearealer (17-08-2017)
De Bynære Havnearealer mellem Navitas og Toldboden indvies med et omfattende og farverigt åbningsprogram torsdag den 24. august. Læs programmet her.

Brandalarm (20-06-2017)
Brandalarmen tirsdag den 20. juni skyldtes utilstrækkelig punktsug fra et værksted, hvor der blev udviklet røg grundet svejsning.

Asfaltarbejde på NAVITAS i den kommende uge (19-06-2017)
Det sidste asfalt, som mangler ved spunsen omkring Navitas, vil blive lagt i uge 25. Vi forventer, at arbejdet påbegyndes tirsdag eller onsdag, og det forventes at tage en til to dage. I forbindelse med arbejdet vil der komme nogle perioder, hvor de enkelte tilgangsveje til NAVITAS vil være afspærret grundet hærdningstiden på asfalten.

Problemer med skydedørene i den private parkering på niveau -02 (08-06-2017)
Vi har i den seneste tid oplevet nogle problemer med skydedørene til elevatorerne i den private parkering på niveau -02. Desværre har FM ikke kunne løse problemerne med skydedørene, som nu gentagende gange har vist sig, siden bygningen blev taget i brug i 2014. Derfor har de valgt at ombygge styringen til begge elevatorer. Arbejdet sker fredag den 9. juni fra kl. 7.00. Under ombygningen kommer de til at rode lidt ved elevatorerne, men man vil kunne benytte begge elevatorer hele dagen.

Pas på Letbanen - Aarhus Letbane indleder testkørsel af letbanetog (01-06-2017)
Aarhus Letbane har indledt arbejdet med at testkøre letbanetog i det centrale Aarhus. Det er første gang, at der kører letbanetog i den danske trafik – og det kræver øget opmærksomhed fra alle øvrige trafikanter.
For sikkerhedens skyld opfordrer Aarhus Letbane derfor alle trafikanter til at overholde færdselsreglerne og udvise agtpågivenhed i nærheden af Letbanen.
Letbanen åbner officielt lørdag den 23. september 2017.

Bestseller Aarhus City Halvmaraton søndag den 11. juni (31-05-2017)
Søndag den 11. juni 2017 vil store dele af Aarhus Midtby være lukket for trafik kl. 09.00-13.30, pga. afvikling af Bestseller Aarhus City Halvmaraton.
I lighed med tidligere år går turen rundt om Navitas, og Aarhus Kommune afspærrer i den forbindelse kørselsforholdene til det meste af Aarhus Ø inkl. parkeringsanlægget på Navitas. Se rute og lukketider på:
http://www.aarhusmotion.dk/event/aarhus-city-halvmarathon/info/trafikinfo#indhold
Arrangementet medfører at store dele af den offentlige trafik er nedlagt under løbet. Information om ændringer i den kollektive trafik, kan findes ugerne på til løbet på www.midttrafik.dk
Spørgsmål kan sendes til: trafik@aarhusmotion.dk

Vigtig information om Letbanens køreledningsanlæg (10-05-2017)
I disse dage aktiverer Aarhus Letbane kørestrømmen til letbanetogene. Der er ingen fare forbundet ved at bo eller opholde sig i nærheden af køreledningsanlægget, hvis blot man overholder de anviste respektafstande og forholdsregler: 

 

 • Personer eller genstande skal befinde sig minimum 1,75 meter fra køreledninger og bæretov – markeret med rødt på tegning herunder.
 • Der må aldrig sprøjtes vand mod køreledningsanlægget.

Dagmar Petersens Gade lukkes for trafik fra 1. maj til den 21. maj (24-04-2017)
Aarhus Kommune skal til at føre forsyningsledninger på tværs af Dagmar Petersens Gade. Det betyder, at de bliver nødt til at lukke vejen for trafik i perioden fra mandag den 1. maj til søndag den 21. maj 2017. Det skulle ikke få den store betydning for Navitas, dog vil der kunne forventes lidt mere trafik i Nørreportkrydset, da bilister, som normalt kører ad Hjortholmsvej, vil skulle denne vej.
Ruterne for omkørsel kan ses på nedenstående kort samt skilte i området.

Detaljeret information om test af brandtrappen ved vareelevatoren (07-04-2017)
Som tidligere udmeldt vil FM tirsdag den 11. april 2017 i tidsrummet mellem kl. 06.00 og 08.00 teste overtrykstrappen, som der er i forbindelse med vareelevatoren. Dette vil betyde, at man i dette tidsrum ikke vil kunne benytte hverken trappen eller vareelevatoren, da dette vil få betydning for testen, samt at der vil kunne forekomme støj fra trappen. FM vil selvfølgelig bestræbe sig på at udføre testen så hurtigt som muligt, og hvis der ikke er nogen udfordringer, vil testen ikke komme til at vare hele den varslede tidsperiode. Der vil være skiltet på dansk og engelsk på de døre, som vil være berørt.  

Test af brandtrappen ved vareelevatoren (04-04-2017)
FM har lavet en mindre test i dag af den overtryksventilerede brandtrappe og beklager de gener, det har haft. Tirsdag den 11. april skal de imidlertid køre en større test fra kl. 06.00 til 08.00, hvor der vil være problemer med ventilationen rundt i bygningen, udsugningen fra værksteder, samt støj fra ventilationen ved vareelevatoren. Der kommer mere information omkring testen senere på ugen.

Påskelukning i kantinen (03-04-2017)
Kantinen har lukket op til påske. Det vil sige, at kantinen har lukket fra og med mandag den 10. april til og med mandag den 17. april. Der er normalt åbent igen fra tirsdag den 18. april.

Stigende tyveri af cykler, scootere og motorcykler på Navitas (29-03-2017)
I den seneste tid oplever vi en kraftig stigning af tyverier af parkerede cykler, scootere og motorcykler ved Hovedindgangen til Navitas. Vi opfordrer kraftigt alle, som desværre oplever dette til at henvende sig til Facility Management i lokale 00.025, da vi meget hurtigt vil kunne konstatere, om vi skulle have tyveriet fanget på vores overvågning af området, hvorved vi kan hjælpe både den forurettede og Østjyllands Politi med at pågribe den ansvarlige.
Navitas har et avanceret overvågningssystem af området omkring Navitas som gør, at vi meget hurtigt vil kunne konstatere, om vi har optaget hændelsen. I den seneste uge har vi kunne hjælpe Østjyllands Politi med tyveri af 1 cykel, 1 scootere samt 1 motorcykel, hvor vi har både hændelsen og personens ansigt på vores overvågningsoptagelser. Vi vil meget gerne hurtigst muligt have stoppet denne stigning af tyverier, og det gør vi kun ved at få personerne meldt til Østjyllands Politi.
De fleste tyverier sker inden for normal åbningstid fra kl. 08.00 til 16.00 på hverdage, hvor der færdes rigtig mange mennesker ved Hovedindgangen. Hvis man oplever noget mistænkeligt og ikke selv vil henvende sig, er man altid velkommen til hurtigst muligt at kontakte Facility Management i lokale 00.025 ved Hovedindgangen så FM evt. kan nå at forhindre episoden.
Vores overvågning af området omkring Navitas er fokuseret med bygningens adgangsdøre, bygningskonstruktioner og de områder, hvor det er lovligt at parkere. Derfor vil vi gerne opfordre til, at man parkerer lovligt, i parkeringskælderen og de cykelstativer, som er etableret på niveau 00 ved Hovedindgangen, så vi har de bedste muligheder til at hjælpe med opklaringen af tyveriet, hvis man skulle blive udsat for et sådant.

Opdatering om manglende varme (24-03-2017)
Som tidligere udmeldt havde affaldsvarme Aarhus desværre valgt at have et planlagt ledningsarbejde på fjernvarme, hvilket gjorde, at de lukkede for fjernvarmen i perioden fra kl. 05.00 til 17.00 torsdag.
Grundet affaldsvarme Aarhus arbejde med fjernvarmen valgte FM at flytte en del af deres serverudstyr til netop styringen af varmeanlægget, når chancen alligevel var til stede. Desværre havde de nogle uforudsete problemer som gjorde, at de først fik ordentlig varme på bygningen igen kl. 01.30 natten til fredag.

Manglende varme (23-03-2017)
Torsdag morgen den 23. marts 2017 kunne FM desværre konstatere, at der er problemer med varmeforsyningen på Navitas. Dette skyldes et planlagt ledningsarbejde fra affaldsvarme Aarhus, som FM desværre ikke var blevet informeret omkring. 
Det planlagte arbejde med fjernvarmen, hvor vi kan forvente at fjernvarmen er afbrudt, vil være i tidsrummet fra kl. 05.00 til 17.00.
Dette vil desværre grundet den udvendige temperatur gøre, at vi ikke vil kunne opretholde indblæsningstemperaturen på bygningens 52 ventilationsanlæg, og nogle brugere af huset vil derfor i dag kunne have fornemmelsen af træk fra ventilationen.
Vi beklager selvfølgelig, at der ikke er kommet information ud omkring det planlagte ledningsarbejde fra affaldsvarme Aarhus, og FM vil kontakte dem så snart de åbner for at finde en løsning for, hvordan vi kan få informationen tidligere.

Test af nødbelysning på Navitas (14-03-2017)
Tirsdag aften den 14. marts vil FM teste nødbelysningen i bygningen.

Problemer med mobildækning på Navitas (09-02-2017)
Der har desværre været periodiske problemer med mobildækningen på Navitas for samtlige leverandører siden mandag den 6. februar.
Der arbejdes på en løsning sammen med de forskellige leverandører, således at det ikke kommer til at ske igen.

Kortvarig lukning af vandet på Navitas mandag den 13. februar (08-02-2017)
Mandag den 13. februar bliver der lukket for vandet til NAVITAS i ca. 15 minutter på et tidspunkt mellem kl. 12.00 og 15.00.
Årsagen til at der skal lukkes for vandet skyldes, at Aarhus Vand skal have udskiftet vandmålere på hovedforsyningen til bygningen. De forventer, på nuværende tidspunkt, at det kommer til at tage ca. 15 minutter af udskifte selve måleren, men de kan desværre ikke komme med et nærmere tidspunkt end mellem kl. 12.00 og 15.00.
FM har valgt at få foretaget udskiftningen i uge 7, hvor der forventeligt vil være færre brugere i bygningen grundet vinterferien, og så sent på dagen som Aarhus Vand kan trække opgaven.

Sidste fase af vejarbejdet indledes (20-01-2017)
Fredag aften den 20. januar indleder Aarhus Letbane den sjette og sidste fase af arbejdet med at lægge skinner over det stærkt trafikerede vejkryds mellem Nørreport og Kystvejen, og vi kan derfor håbe at de trafikale udfordringer nærmer sig en afslutning.
Modsat de tidligere faser med at lægge letbaneskinnerne sker det ikke ude i selve krydset men langs det stykke af Kystvejen, hvor letbanesporet fortsætter mod Risskov. Dette betyder desværre, at der dermed spærres for højresving fra Sverigesgade ud på Kystvejen i nordgående retning, men derudover kan der køres i krydset som normalt. Arbejdet med at lægge de sidste skinner i Nørreport-krydset forventes at være afsluttet søndag den 5. februar. Udover skinner i Nørreport-krydset skal der etableres skinner, kørestrøm, perroner og signalanlæg langs havnefronten mellem Nørreport og DOKK1, dette arbejde fortsætter efter den 5. februar.
For at reducere generne for trafikken i det meget trafikerede kryds, har Aarhus Letbane fået dispensation til at arbejde døgnet rundt.
Lørdag den 21. januar skal man i perioden fra kl. 16.00 til 23.00 være opmærksom på, at der der på grund af åbningsfest for kulturby 2017 vil være spærret for højresving fra Nørreport mod Kystvejen i sydgående retning mod City, men det vil fortsat være muligt at kommer fra Nørreport eller Kystvejen fra Risskov og ind på Navitas.

Parkeringskontrol på Navitas på niveau 00 og den private parkering på niveau -02 (12-01-2017)
SECURITAS, som har overtaget vagtrundering og alarmkørsel fra Jydsk Vagt og Hundetjeneste for Navitas, overtager også parkeringskontrollen på niveau 00 og den private parkering på niveau -02 fra torsdag den 12. januar 2017.
Dette betyder for Navitas, at der vil blive udført betydeligt flere tilsyn af området på niveau 00 og den private parkering på niveau -02, således at vi kan sikre, at der er pladser til dem, som er registreret i parkeringssystemet for Navitas.
SECURITAS vil som minimum udføre parkeringskontrol 2 gange dagligt, men vi vil opleve, at det bliver væsentligt mere end dette, da SECURITAS både vil udføre parkeringskontrol ved tilsyn, vagtkørsel og med deres daglige vagter i byområdet. Dermed vil der også blive udført kontrol om aftenen, natten og i weekenden.
Ansatte ved Ingeniørhøjskolen, som ønsker at parkere på niveau -02 skal stadig skrive til ase@au.dk for at få p-tilladelse hertil. Parkeringstilladelse til niveau 00 (varegården og området omkring bygningen) udstedes på Facility Management kontoret. Hvis der parkeres i portåbninger og i selve varegården vil dette udløse en parkeringsafgift, hvis man ikke er registreret til parkering på niveau 00 på Facility Management kontoret.

Driftsmeddelelser fra 2016