Undervisningslokaler og grupperum

 

Adgangskort og nøgler
Spørgsmål vedr. adgangskort og nøgler stiles til Ann Høgh Mikkelsen ahm@ase.au.dk

Belysning lokaler
Hent brugervejledning til styring af belysning i lokaler og div. rum.

Dørskilt
Hent her navneskabelon som passer til dørskiltene.

Solafskærmning
Vejledning til betjening af solafskærmning kan hentes her både i en dansk og engelsk version.

Udlån af pc’ere og projektorer
Receptionen i Finlandsgade 22 udlåner pc’ere og projektorer. Reservation foregår via Outlook.