Laboratorier og værksteder

Adgang til laboratorier

Alle ansatte har adgang til laboratorier og værksteder via adgangskortet, men man går kun ind i områderne, hvis man har et ærinde. Man giver ikke adgang for andre end sig selv. Respekter regler for området, herunder arbejdsmiljøregler. Aktiviteter og brug af udstyr skal aftales med den rumansvarlige.

Studerende får adgang via den rumansvarlige. Den rumansvarlige sender mail med navn og studienr. til Christina Kirkegaard Dose ASE eller Anja Torup Hansen ENG. Adgang kan inddrages af den rumansvarlige, hvis aftaler ikke overholdes.

Adgang for studerende til laboratorier sker efter følgende procedure:

Listen over ASE´s værksteder og laboratorier er under udarbejdelse. Se evt. listen over laboratorier og faciliteter på ENG´s hjemmeside