Kontorartikler, bøger og post

Kontorartikler

Ved receptionsområdet i Edison bygningen, lokale 104, findes diverse kontorartikler for ansatte.

Post

AU Intern Post kommer alle hverdage og afleverer/afhenter post. Ved pakker eller store forsendelser skal Intern Post orienteres inden afhentning. Husk at angive mobilnummer eller e-mail på modtager af private pakker, ellers bliver pakken ikke sendt afsted.
Ansatte kan desuden selv indlevere post direkte til Intern Post indtil kl. 14.45 i Bygning 1918, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C. Der er opsat en postkasse ved døren til dette, hvis ikke der er nogle medarbejdere i huset. 

  • Intern post til ASE eller ENG på adressen Inge Lehmanns Gade 10 (NAVITAS), angives med adressen: NAVITAS, Inge Lehmanns Gade 10.
  • Intern post til ASE eller ENG på Katrinebjerg, Finlandsgade 22, angives med adressen Finlandsgade 22.
  • Intern post til ASE eller ENG på Katrinebjerg, Hangøvej 2, angives med adressen Hangøvej 2.

Dueslag er etableret i Edison bygningen, lokale 207E til de ansatte, som er fast tilknyttet Katrinebjerg. Der er kun adgang til lokalet for de ansatte. Studerende, der ønsker at aflevere post til undervisere, henvises til Studieservice.

Posten fordeles dagligt af Ann Høgh Mikkelsen, ahm@ase.au.dk, lokale 100E. Spørgsmål kan stiles dertil.

Kurer

Bogindbinding

Arbejdsbord opsat i lokale 127, hvor studerende kan indbinde deres projekter. Her står også hullemaskine og indbindingsmaskine.

Print

Der er opstillet 5 HP A4 farveprintere i Edison bygningen. Derudover er der et antal Xerox maskiner, der kan kopiere/printe/scanne. Udbringning af print-papir sker fra IT-kontoret.

 

Teknisk boglade

Stakbogladen har overtaget driften af Teknisk Boglade. Der vil nogle gange om året være pop-up udsalg af bøger på Navitas.

AU Library, Katrinebjerg

Åbningstider:
Mandag - torsdag: 9.00 - 15.30
Fredag: 9.00 - 15.00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket

Kontaktbibliotekarer for Ingeniørhøjskolen er: Bodil S. Jørgensen (bsjo@kb.dk / 91356488), Kirsten M. Klausen (kmkl@kb.dk / 91356491) og Rasmus T. Nielsen (rtni@kb.dk / 91356493).

Udenfor åbningstiden er der adgang for studerende og ansatte med nøglekort.