Bygnings og værkstedsdrift

Pedel

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en mail til driften. Ved presserende opgaver kan tlf. 8715 0539 benyttes.

Rengøring og affald

I forbindelse med besparelserne på Aarhus Universitet, er der ændret på rengøringsomfanget på konterer pr. 1.okt. 2014. Kontorerne vil stadigvæk blive grundigt rengjort en gang om ugen men:

  • Din skraldespand bliver IKKE tømt. I stedet er der på kontoret stillet en kasse frem til opsamling af papir sammen med din affaldspand.

  • Du vælger selv, hvornår du vil TØMME dit papir og affald ved nærmeste opsamlingsstation.

 Denne ændring i rengøringen træder i kraft 1. oktober 2014.

Genbrugspapir
Bakker med papir til genanvendelse tømmes af den ansatte efter behov i kopirummene, lokale 207E samt 307E. Stativer er opsat til formålet.

Pap
Ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt påhviler den enkelte medarbejder.
Der er følgende muligheder:

  • Pap smides i papcontainer nederst til højre på parkeringspladsen.
  • Små mænger pap til genbrug kan dog smides i stativerne til genbrugspapir, der er opstillet i printerrummene: 207E og 307E.
  • Ved meget store mængder pap kan det samles uden for lokalet, og der sendes en mail til driften eller til Marianne Balslev om at få det fjernet.

Papaffald fjernes ikke af rengøringen.

Belysning

Belysning lokaler
Hent brugervejledning til styring af belysning i lokaler og div. rum.