Adgang til bygning og lokaler

Adgangsforhold Katrinebjerg

Hovedindgangene i bygningerne Edison, Shannon, Kahn og Nygaard følger normale åbningstider for AU-området. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.

Adgangskort

Spørgsmål vedr. adgangskort stiles til Ann Høgh Mikkelsen ahm@ase.au.dk

Har du et adgangskort til Katrinebjerg, kan dette også anvendes på Navitas. 

Nøgler

Nøgler udleveres af Ann Høgh Mikkelsen ahm@ase.au.dk. Ved ansættelsesophør afleveres nøgler til receptionen eller Ann Høgh Mikkelsen.