Katrinebjerg oplysninger

Her på siden finder du praktiske oplysninger om Ingeniørhøjskolens faciliteter på Katrinebjerg. Hvis du ikke kan finde de oplysninger, du leder efter, er du velkommen til at kontakte sekretariatet for hjælp.

Til og fra Katrinebjerg

Adresse

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Katrinebjerg
Finlandsgade 22
8200 Aarhus N
Bygningsnummer: 5125 (Edison)

Find vej til Finlandsgade

Ingeniørhøjskolen har derudover aktiviteter i følgende bygninger på Katrinebjerg:

Shannon
Finlandsgade 24
8200 Aarhus N
Bygningsnummer: 5789

Kahn
Finlandsgade 26
8200 Aarhus N
Bygningsnummer: 5126

Codd
Finlandsgade 28
8200 Aarhus N
Bygningsnummer: 5128  

Hopper
Helsingforsgade 14
8200 Aarhus N
Bygningsnummer: 5346

RESCUE Lab
Finlandsgade 27C
8200 Aarhus N
Bygningsnummer: 5364

ORBIT Lab
Placeret i Codd

Offentlig transport

Planlæg din rejse til Katrinebjerg på Rejseplanen.

Parkering af biler og cykler og cykelplejestation

Parkering

Der er gratis parkeringspladser rundt om Edison og Shannon. Det er desuden muligt at parkere på Føtex' parkeringsplads ved Åbogade eller langs Katrinebjergvej og Finlandsgade.

Cykler parkeres ved cykelparkering i gården bag Edison og Shannon.

Cykelplejestation

Ved Edison-bygningen findes en cykelplejestation sponsoreret af Siemens Gamesa.

Adgang til bygning og lokaler

Åbningstid

Hovedindgangene i bygningerne Edison, Shannon, Kahn og Nygaard følger normale åbningstider for AU-området. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.

Adgangskort og nøgler

Har du spørgsmål vedrørende adgangskort, kan du kontakte Ann Høgh Mikkelsen (ahm@ase.au.dk)

Adgangskort til Katrinebjerg kan også anvendes på Navitas. 

Nøgler udleveres af Ann Høgh Mikkelsen i Edison (bygning 5125), lokale 100. Ved ansættelsesophør afleveres nøgler til receptionen eller Ann Høgh Mikkelsen.

Find rundt på Katrinebjerg

Find oversigtskort over bygningerne Edison, Shannon, Kahn og Nygaard nedenfor:

Oversigtskort - Katrinebjerg

Grupperum, undervisnings- og mødelokaler

Mødelokaler

Ingeniørhøjskolens medarbejdere har mulighed for at booke nedenstående mødelokaler på Katrinebjerg. Mødelokalerne bookes via Outlook.

Mødelokaler i Edison:

5125-101 Mødelokale (14 personer)

5125-110 Mødelokale (14 personer + videolink)

Mødelokale i Codd:

5128-114, Mødelokale (12 personer + projektor) Find mødelokalet på lokaleoversigten.

Læs mere om Ingeniørhøjskolens mødelokaler samt booking af disse.

Ønsker du at bruge videokonferenceudstyr i mødelokaler, kan du læse mere om brugen af udstyret samt i hvilke lokaler, det er muligt:

Videokonferenceudstyr i mødelokaler

Undervisningslokaler

Bookes ved at sende en mail til UndervisningEksamenDiplom@ase.au.dk.

MyTimetable

I MyTimetable kan du som underviser både se dit personlige skema og eksportere det til mobil-/mailkalender samt fremsøge skema for andre kurser og lokaler.

 

MyTimetable: Skema for undervisere, kurser og lokaler

Grupperum

Grupperum bookes i "lokalebooking"

Udlån af biler

Ingeniørhøjskolen har på Katrinebjerg to biler, som kan bookes i Outlook.

Læs mere om reservation af Ingeniørhøjskolens biler og cykler

Café og kantine

De nærmeste caféer er Café IT-hjørnet, som befinder sig i Nygaard-bygningen (Finlandsgade 21) og kantinen ved Incuba (Åbogade 15). Stederne drives af Jespers Torvekøkken.

Der er mulighed for at købe morgenmad, frokost og forskellige andre madvarer i løbet af dagen begge steder.

Find menuen og andre informationer om stederne.

Frugtordning, kaffe og personalekøkkener

Frugt

Medarbejdere, som er fast tilknyttet Katrinebjerg, kan hente 1 stk. gratis frugt dagligt. Frugten findes ved køkkenet over for lokale 301B på 2. sal i Edison-bygningen. 

Kaffe/the

Kaffeautomaten for ansatte på Katrinebjerg er opsat i køkkenet over for lokale 301B på 2. sal i Edison-bygningen. The-breve findes samme sted. Hvis der mangler kaffe eller lignende kontaktes Sekretariatet (ase@au.dk) eller Ann Høgh Mikkelsen fra Sekretariatet (ahm@ase.au.dk).

Personalekøkkener

På Katrinebjerg er der tre personalekøkkener, som Ingeniørhøjskolens medarbejdere kan benytte.

 • Køkkenet ved lokale 301B
 • Køkkenet ved lokale 107
 • Køkkenet ved lokale 317

Mødeforplejning

Ved kantinebestillinger generelt for Ingeniørhøjskolens lokationer på Katrinebjerg kontaktes Ann Høgh Mikkelsen fra ASE Sekretariatet (ahm@ase.au.dk eller tlf. 4189 3020).

Forplejning til interne møder

Aarhus Universitet har faste regler for forplejning ved interne møder, som du bedes læse.  

Regler for forplejning til interne møder på AU

Forplejning til eksamen

Har du en eksamen med en ekstern censor, har du mulighed for at bestille forplejning til censor og dig selv. Leverandøren og leveringsadressen for forplejningen afhænger af, hvor eksamen finder sted. Du vil modtage nærmere oplysninger om proceduren i en mail, som sendes ud inden hver eksamensperiode. Hvis du har spørgsmål til eksamensforplejning, så er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ase@au.dk.

Post

AU Intern Post afleverer/afhenter post på Katrinebjerg alle hverdage. Det er også Intern Post, der håndterer (eksterne) forsendelser via Post Danmark – ligeledes pakker.  Ved pakker eller andre store forsendelser skal Intern Post orienteres pr. mail (intern-post@au.dk) inden afhentning. Husk at angive mobilnummer eller e-mail på modtageren af private pakker. Ellers bliver pakken ikke sendt afsted.

Ansatte kan desuden selv indlevere post direkte til Intern Post på hverdage indtil kl. 14.45 i Bygning 1918, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C. Der er opsat en postkasse ved døren til dette, hvis ikke der er nogle medarbejdere i huset.

Postadresser internt på Ingeniørhøjskolen

Intern post til Ingeniørhøjskolen, Navitas, angives med adressen:

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Navitas
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

Intern post til Ingeniørhøjskolen, Katrinebjerg angives med adressen:

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Finlandsgade 22
8200 Aarhus N

Intern post til Ingeniørhøjskolen, Hangøvej, angives med adressen:

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Hangøvej 2
8200 Aarhus N

Intern post til Ingeniørhøjskolen, Campus Herning angives med adressen:

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Birk Centerpark 15
7400 Herning

Læs mere om priser, postruter og andre informationer omkring post og forsendelse.

Dueslag

Der er etableret dueslag i Edison-bygningen, lokale 307 til de ansatte, som er fast tilknyttet Katrinebjerg. Der er kun adgang til lokalet for ansatte, og posten fordeles dagligt af Ann Høgh Mikkelsen (ahm@ase.au.dk). Spørgsmål vedrørende post kan stiles dertil.

Studerende, der ønsker at aflevere post til undervisere, henvises til Studieservice eller Ann Høgh Mikkelsen.

Kurertransport

Kontakt Ann Høgh Mikkelsen (ahm@ase.au.dk) eller læs mere om kurerforsendelser.

IT-support og udlån af IT-udstyr

IT-support Katrinebjerg

Åbogade 34
8200 Aarhus N
Hopperbygningen, bygn. 5346 lok. 028

 

Udlån af IT-udstyr

Via Outlook kan du reservere forskelligt IT-udstyr. Efter booking udleveres dette i Sekretariatet (lokale 100 i Edison-bygningen)

Læs mere om, hvilket IT-udstyr og andre ressourcer, det er muligt for medarbejdere at reserve.

Bibliotek og bogsalg

AU Library, Katrinebjerg  

For Ingeniørhøjskolens ansatte på Katrinebjerg er AU Library, Katrinebjerg det nærmeste bibliotek:

AU Library, Katrinebjerg
Finlandsgade 21, 1. sal
Bygning 5335 - 160
8200 Århus N
Tlf: 9135 6496
Mail: katrinebjerg.aul@kb.dk

Åbningstider og yderligere informationer om AU Library, Katrinebjerg.

Udenfor åbningstiden er der adgang for studerende og ansatte med nøglekort.

Stakbogladen

Stakbogladen forhandler lærebøger, kompendier og andet studierelateret materiale. Bøger til studieretningerne på Katrinebjerg lagerføres i hovedafdelingen:
 
Stakbogladen – Hovedafdelingen
Studenternes Hus
Fredrik Nielsens Vej 4 
8000 Aarhus C
Tlf.: 86 12 88 44
 
Åbningstider og yderligere informationer om Stakbogladen.

Bygnings- og værkstedsdrift

Oplever du problemer, fejl eller mangler ved bygningerne, kan du kontakte Bygningsdriften:

Find kontaktoplysninger, åbningstider og yderligere info om Bygningsdriften på Katrinebjerg (Nat-Tech BYG 3).

Rengøring og affald

Kontorer bliver rengjort én gang ugentligt. Du kan evt. se på mærket i siden af din dør, hvornår der bliver gjort rent.

Skraldespande på kontorer bliver ikke tømt – derfor:

 • Du vælger selv, hvornår du vil tømme dit papir og affald ved nærmeste opsamlingsstation. Spørg din nærmeste leder, hvis du ikke ved, hvor nærmeste opsamlingsstation befinder sig.
 • På kontorerne er der sammen med din affaldsspand stillet en kasse frem til opsamling af papir.

Genbrugspapir

Kasserne med papir til genanvendelse tømmes efter behov af den enkelte medarbejder i printrummet (lokale 307E) eller ved printeren uden for lokale 328. Begge steder er der opsat affaldsstativer til papir og pap.

Pap

Ansvaret for at papaffald fra pakker, m.v. håndteres korrekt påhviler den enkelte medarbejder og fjernes således ikke af rengøringen.

Der er følgende muligheder:

 • Pap smides i papcontaineren nederst til højre på parkeringspladsen
 • Små mængder pap til genbrug kan dog smides i affaldsstativerne til genbrugspapir
 • Ved meget store mængder pap kan det samles uden for lokalet, og der sendes en mail til Bygningsdriften (driftitby@au.dk) eller til Ann Høgh Mikkelsen (ahm@ase.au.dk) med anmodning om at få det fjernet.

Makulering

Har du brug for at makulere, er der opsat en makuleringsmaskine i printerrummet (lokale 307E), som ansatte kan benytte.

Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Hjertestarter

På Katrinebjerg er der ophængt hjertestarter til venstre i vindfanget ved hovedindgangen i Edison-bygningen.

Ved brand

I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere om AU’s beredskab