Hangøvej oplysninger

Til og fra Hangøvej

Find vej

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Hangøvej 2, 8200 Aarhus N

Bygningsnummer: 5250

Ingeniørhøjskolen har også aktiviteter på Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Aarhus N - bygn.nr. 5221.

Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk

Adgang til bygning og lokaler

Adgangsforhold Hangøvej & Jens Baggesens Vej
Hovedindgangene i bygningerne på Hangøvej 2 og Jens Baggesens Vej 51-53 (undervisningslokaler) følger normale åbningstider for AU-området. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.

Adgangskort
Spørgsmål vedr. adgangskort stiles til Ann Høgh Mikkelsen ahm@ase.au.dk

Har du et adgangskort til Hangøvej og Katrinebjerg, kan dette også anvendes på Navitas. 

Nøgler
Nøgler udleveres af Ann Høgh Mikkelsen ahm@ase.au.dk. Ved ansættelsesophør afleveres nøgler til receptionen eller Ann Høgh Mikkelsen i Finlandsgade 22.

Dørskilt
Hent her skabelon til dørskilt.

Mødelokaler og ASE-biler

Mødelokaler

Hangøvej
Mødelokaler på Hangøvej bookes via Outlook:

 • 5250-2.08A Mødelokale Hangøvej 2 (8)
 • 5250-2.20 Mødelokale Hangøvej 2 (8)

 

Jens Baggesens Vej
Det er også muligt at reservere to mødelokaler på Jens Baggesens Vej i Outlook:

 • 5220-014 JBV Mødelokale (40 Projektor) (OBS. adgang med kort)
 • 5221-012 JBV Mødelokale (15 Projektor + Videolink) (OBS. adgang med nøgle)

 

Læs mere om videokonferenceudstyr i mødelokaler her.


Biler
Ingeniørhøjskolen har fire biler, som bookes i outlook.

Undervisningslokaler og grupperum

Undervisningslokaler

Bookes ved at sende en mail til UndervisningEksamenDiplom@ase.au.dk.

MyTimetable

I MyTimetable kan du som underviser både se dit personlige skema og eksportere det til mobil-/mailkalender samt fremsøge skema for andre kurser og lokaler.

MyTimetable: Skema for undervisere, kurser og lokaler

Grupperum

Grupperum bookes i "lokalebooking"

Kantine, frugt og kaffe

Kantinebestillinger

Kantinebestillinger generelt for ASE, Hangøvej, kontakt Ann Høgh Mikkelsen, tlf. 4189 3020.

Forplejning til interne møder
AU har faste regler for forplejning ved interne møder, som du bedes læse.


Forplejning til eksamen
Har du en eksamen med en ekstern censor, har du mulighed for at bestille forplejning til censor og dig selv.Leverandøren og leveringsadressen for forplejningen afhænger af, hvor eksamen finder sted. Du vil modtage nærmere oplysninger om proceduren i en mail, som sendes ud inden hver eksamensperiode. Hvis du har spørgsmål til eksamensforplejning, så er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ase@au.dk.


Kantine

Café IT-Hjørnet
Nygaardbygningen, Finlandsgade
Åbningstider: Hverdage: kl. 7.45-14.30

Kantine ved Incuba
Åbogade 15
Åbningstider: Hverdage: kl. 7.45-14.30

Jespers Torvekøkken driver caféen i Nygaardbygningen og kantinen ved Incuba i Åbogade.
Hjemmeside: https://torvekoekken.dk/kantineordning/kantinen-incuba-aarhus-universitet


Frugt
Medarbejdere som er fast tilknyttet Hangøvej 2 vil kunne hente 1 stk. gratis frugt om dagen. Frugten findes i postrummet på 200-gangen.


Kaffe/ the
Kaffeautomat for ansatte er opsat i køkkenet lokale Å2.38. Thebreve findes samme sted.

Til brug ved møder hentes termokander og krus i køkkenet. Termokanderne stilles tilbage efter mødet, tømte og rengjorte.

Som fastansat underviser ved ASE har man mulighed for at benytte køkkenet på Jens Baggesens Vej - adgang med adgangskort - til kaffe/the i de tilfælde, at man ikke kan nå over på Hangøvej. Køkkenet kan desuden benyttes til at indtage frokost i forbindelse med afholdelse af mundtlig eksamen.

Bygningsdrift

Pedel
Pedelfunktionen på Hangøvej udføres af Jan Karsten Creutsberg
Mobiltelefon: 27782851.

Rengøring og affald
I forbindelse med besparelserne på Aarhus Universitet, er der ændret på rengøringsomfanget på konterer pr. 1.okt. 2014. Kontorerne vil stadigvæk blive grundigt rengjort en gang om ugen men:

 • Din skraldespand bliver IKKE tømt. I stedet er der på kontoret stillet en kasse frem til opsamling af papir sammen med din affaldspand.

 • Du vælger selv, hvornår du vil TØMME dit papir og affald ved nærmeste opsamlingsstation.

 Denne ændring i rengøringen træder i kraft 1. oktober 2014.

Genbrugspapir
Bakker med papir til genanvendelse tømmes af den ansatte efter behov i kopirummene. Stativer er opsat til formålet.

Pap
Ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt påhviler den enkelte medarbejder.
Papaffald fjernes ikke af rengøringen.

Kontorartikler, bøger og post

Kontorartikler
Der er et udvalg af kontorartikler i lokale Å208, som medarbejdere kan benytte sig af.
Anmodninger om specifikke kontorartikler skal sendes til ahm@ase.au.dk

Post
Intern post afleverer post til Hangøvej alle hverdage ca. kl. 13.30, hvor dagens post bliver lagt i IND-postbakken i lokale 009 ved vareindleveringen. Posten vil herefter blive fordelt i de ansattes dueslag af Ann Høgh Mikkelsen.

De ansatte skal lægge deres post/pakker i UD-postbakken i lokale 009. Intern post tømmer også UD-postbakken alle hverdage ca. kl. 13.30.
Ved pakker eller store forsendelser skal Intern Post orienteres inden afhentning. Husk at angive mobilnummer eller e-mail på modtager af private pakker, ellers bliver pakken ikke sendt afsted.
Ansatte kan desuden selv indlevere post direkte til Intern Post indtil kl. 14.45 i Bygning 1918, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C. Der er opsat en postkasse ved døren til dette, hvis der ikke er nogen medarbejdere i huset. 
PostNord og andre kurerfirmaer bringer pakker til vareindleveringen, hvor medarbejderne selv afhenter deres pakker.

 • Læs mere om post og kurerforsendelser

 • Intern post til ASE eller ENG på adressen Inge Lehmanns Gade 10 (NAVITAS), angives med adressen: NAVITAS, Inge Lehmanns Gade 10.

 • Intern post til ASE eller ENG på Katrinebjerg, Finlandsgade 22, angives med adressen Finlandsgade 22.

 • Intern post til ASE eller ENG på Katrinebjerg, Hangøvej 2, angives med adressen Hangøvej 2.

Dueslag
Dueslag er etableret i lokale Å208 til de ansatte, som er fast tilknyttet Hangøvej 2. Der er kun adgang til lokalet for de ansatte. Studerende der ønsker at aflevere post til undervisere, bedes henvist til Studieservice.

Teknisk boglade
Stakbogladen har overtaget driften af Teknisk Boglade. Der vil nogle gange om året være pop-up udsalg af bøger på Navitas.

AU Library, Katrinebjerg
Åbningstider:
Mandag - torsdag: 9.00 - 15.30
Fredag: 9.00 - 15.00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket

Kontaktbibliotekarer for Ingeniørhøjskolen er: Bodil S. Jørgensen (bsjo@kb.dk / 91356488), Kirsten M. Klausen (kmkl@kb.dk / 91356491) og Rasmus T. Nielsen (rtni@kb.dk / 91356493).

Udenfor åbningstiden er der adgang for studerende og ansatte med nøglekort.

IT-Service

IT helpdesk
Åbogade 34, Hopperbygningen, bygn. 5346 lok. 028 (find vej)
Tel.: 8715 4010
E-mail: aarhus.st.it@au.dk 


­­­


Udlån af pc’ere og projektorer
Receptionen i Finlandsgade 22 udlåner pc’ere og projektorer. Reservation foregår via Outlook.

Motionsrum

Foreningen Motionscentret Aarhus Universitet (kun for ansatte/medarbejdere ved AU) er placeret Katrinebjergvej 89 B. Centret råder over en bred vifte af moderne maskiner til styrke- og konditionstræning, vandautomat, sauna, vægt og bade- og omklædningsfaciliteter.

Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Hjertestarter
På Hangøvej er der ophængt hjertestarter ved hovedindgangen.

Ved brand
I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv

 • Ring 112

 • Evakuer, hvis nødvendigt

 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17


Driftsmeddelelser

Normale åbningstider i cafeen i Nygaardbygningen (01-02-2018) 
Cafeen kører nu med normal åbningstid igen. 

Midlertidig lukning af cafeen i Nygaardbygningen (26-01-2018)
På grund af sygdom er det nødvendigt at lukke cafeen i Nygaardbygningen til og med mandag den 29. januar. Efterfølgende vil åbningstiderne blive reduceret, således, at cafeen tidligst åbner kl 11:00. Mere information følger. 

Spunsarbejde på Helsingforsgade 6 (19-01-2018)
I forbindelse med opstart af byggeri af nyt campus til Journalisthøjskolen vil der blive udført spunsarbejde den 24.-26. jan. Hvis der stødes på forhindringer i arbejdet, vil de blive udbedret i dagene fra 29.-31. jan. Arbejdet vil kunne medføre støjgener.

Intern post nu til Hangøvej (17-11-2017)
Intern post er dagligt begyndt at komme med post til Hangøvej alle hverdage ca. kl. 13.30. Dagens post bliver lagt i IND-postbakken i lokale 009 ved vareindleveringen (Jan Creutsbergs kontor). Ann Høgh Mikkelsen vil fordele posten i dueslagene i lokale 220A og vil samtidig behandle den post, der skal journaliseres. Bakkerne i kopirummet i lokale 220A vil derfor blive fjernet.

Post til forsendelse:
Når I skal sende post/pakker med PostNord og intern post, skal det lægges i UD-postbakken i lokale 009. Intern post tømmer også UD-postbakken alle hverdage ca. kl. 13.30.
Ved store forsendelser skal Intern Post (mail: intern-post@au.dk / tlf.nr. 8715 0551) orienteres inden afhentning. Husk at angive mobilnummer eller mail på modtager af private pakker, ellers bliver pakken ikke sendt afsted.
Ansatte kan desuden selv indlevere post direkte til Intern Post indtil kl. 15.15 i Bygning 1918, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C. Der er opsat en postkasse ved døren til dette, hvis ikke der er nogle medarbejdere i huset. 

Modtagelse af pakker:
PostNord og andre kurerfirmaer vil stadig bringe pakker til vareindleveringen, hvor I selv afhenter jeres pakker.

Ændrede parkeringsforhold pga. nedriving af baghus på JBV 51 (07-11-2017)
Domis Ejendomme har købt grunden JBV 51, hvor baghuset ligger. Og i den forbindelse skal huset rives ned. Der skal i stedet bygges en etageejendom. Det forventes, at de går i gang med nedrivningen af baghuset omkring den 20. november 2017. I den forbindelse vil indkørslen og parkeringspladserne ved gavlen ved bygn. 5221 blive inddraget til byggepladsvej. Der vil blive stillet afspærringshegn op fra bygn. 5221 over til græsarealet, så det ikke længere vil være muligt at køre ind og ud fra vores andre parkeringspladser. Der vil dermed fremover kun være én ind- og udkørsel til JBV 53.

Parkering ved gavlen på Jens Baggesens Vej (21-09-2017)
Problemer med dobbelt parkering ved gavlparkeringspladserne ved bygn. 5220 er der ved at blive fundet en mere permanent løsning på, men for at afhjælpe det nu og her, er der blevet sat minebånd op mellem træerne, så man ikke kan holde på græsarealet. Man må meget gerne parkere på stenene foran minebåndet.

Ingen grusparkering på JBV (02-06-2017)
Fra næste uge og frem til ca. november 2019 vil man ikke kunne benytte grusparkeringen på JBV 53. Der vil i denne forbindelse blive sat skilte op ved begge indkørsler til parkeringspladsen med ”Parkering kun for AU ansatte og studerende”.

Lukning for strømmen torsdag 9. feb. (08-02-2017)
Der vil være lukket for strømmen på Jens Baggesens Vej 53 torsdag den 9. feb. i tidsrummet kl. 17.00 – 19.00.

Lukket for vandet på Jens Baggesens Vej den 3. nov. (02-11-2016)
Der bliver lukket for vandet på Jens Baggesens Vej 53 torsdag den 3. november i tidsrummet fra kl. 8.00 – 17.00. Toiletterne på Hangøvej kan benyttes i stedet.

Udskiftning af vandledning på Jens Baggesens Vej og Finlandsgade (26-09-2016)
I forbindelse med gravearbejdet kan der blive lukket for vandet i perioder, hvilket der vil komme nærmere oplysninger om. Arbejdet foregår mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 07:00 til 16:00. Arbejdet påbegyndes på Jens Baggesens Vej i oktober 2016. Herefter arbejdes etapevis hen mod krydset ved Paludan-Mullers Vej med fortsættelse op ad Finlandsgade, hvor projektet afsluttes i januar 2017.

Orientering fra kommunen om lokalplaner (31-08-2016)
Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til fremtidig anvendelse af område ved Finlandsgade og Helsingforsgade med omdannelse til etageboliger og erhverv. Læs mere her

Workshop om Byens Udvikling og Vækst på Katrinebjerg (08-08-2016)
Aarhus Kommune er i øjeblikket ved at undersøge muligheder for udvikling og vækst på Katrinebjerg. Der er derfor planlagt workshops i efteråret med henblik på at udvikle lokale prøveballoner for byliv, der kan gøre bydelen endnu mere innovativt i fremtiden. RIA, Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus, deltager i dette udviklingsarbejde og kan kontaktes ved eventuelle spørgsmål.

Brandalarm (3. maj 2016)
Denne brandalarm skyldtes damp i vaskerummet. Det vil blive undersøgt, hvad der forårsagede det, og om der er brug for at ændre på procedurer for vask.

Brandalarm (28. september 2015) 
Årsagen til brandalarmen i dag var, at en studerende havde forsøgt at smelte noget chokolade i en mikrobølgeovn.
Der var røgudvikling men ingen brand.

Brandalarm (28. maj 2015)
Årsagen til brandalarmen var en brand i en gryde med madolie. Forsøget blev udført af en semesterprojektsgruppe, som undersøger indvirkning af ozon på aflejring af madolie i ventilationssystemer.
Da branden opstod lagde de studerende hurtigt brandtæppe på gryden. Da dette ikke virkede slukkede de ilden med en pulverslukker. Gryden blev efterfølgende båret udenfor, men røgudviklingen var kraftig og havde hurtigt fyldt rummet og tilstødende gange. De studerende holdt hovedet koldt, og agerede efter sikkerhedsprocedurerne.
Det vides ikke endnu om årsagen til branden skyldes selvantændelse grundet høj varme eller evt. gnistdannelse.
Der var ingen personskade, og umiddelbart heller ikke sodskader.
Brandalarmen gik som følge af røgudviklingen og årsagen til, at den blev ved så længe, er at den ikke kunne nulstilles, før røgen var ventileret ud.