Taksonomi

En taksonomi er et klassifikationssystem - i dette tilfælde en hierarkisk opbygning af læringsudbytte. Niveauet angives ved aktive verber, jf listen; listen er vejledende, idet niveauet også vil fremgå af konteksten.

Studieledelsen ved ASE har besluttet, at alle kurser pr. august 2012 skal være beskrevet ved SOLO-taksonomien.