Om CDIO

CDIO er en pædagogisk ramme til at uddanne ingeniører der både er ansættelses- og udviklingsparate.

CDIO står for Conceive – Design – Implement – Operate og understreger at ingeniører er skabende personer af nye, innovative produkter – det skal undervisningen støtte op om.

Du kan læse mere om CDIO på www.cdio.org/