Adjunktuddannelse

STLL står for den pædagogiske del af adjunktuddannelsen på ASE. Den består af to elementer: 

Praksisforløbet
GrundforløbetDet normale forløb er at grundforløbet tages først og praksisforløbet efterfølgende. Grundforløbet udbydes af AUs universitetspædagogiske netværk (upnet.au.dk) og afholdes p.t. to gange om året i en dansk version og en gang i en engelsk. Praksisforløbet er individuelt, hvor forskellige aktiviteter som bidrager til at adjunkten bliver en bedre underviser aftales. Det afsluttes med en reflektionsportfolio (som bygger oven på portfolien afleveret i grundforløbet); reflektionsportfolien bliver evalueret ved en eksamen som CDL arrangerer.

Du kan læse den samlede beskrivelse af adjunktuddannelsen her

Skabelon for eksperimenter

Du kan hente en skabelon til eksperiment i praksisforløbet her. Skabelonen udfyldes inden eksperimentet igangsættes, og det skal godkendes af Jens eller Aage, for at eksperimentet kan medregnes i dit adjunktforløb. 

Portfolio til afslutning af praksisforløbet

Du kan finde mål, indhold, tidskrav og bedømmelseskriterierne til den endelige portfolio her

Du kan finde råd og vejledning til dit arbejde med den endelige portfolio her

Adjunktvejleder

Til hver adjunkt udpeges en adjunktvejleder. Adjunktvejlederens opgaver er bl.a.

  • være pædagogisk supervisor for adjunkten
  • gennemføre vejledningssamtaler en gang pr. måned.
  • 1-2 gange pr. semester overvære adjunktens undervisning og give feedback herpå
  • 1-2 gange pr. semester skal adjunkten overvære adjunktvejlederens undervisning.
  • lave to udtalelser om adjunktens undervisningskompetencer
  • deltage to gange pr. semester i adjunktmøde med STLL (sammen med adjunkten)
  • bistå adjunkten i udarbejdelsen af dennes portfolier

Den fulde funktionsbeskrivelse som adjunktvejleder er beskrevet her.

Til observation af undervisningen kan adjunktvejlederen anvende denne skabelon