CDIO Development Laboratory (CDL)

CDL er sammenlagt med CSE til ST Learning Lab - se stll.au.dk

CDIO Development Lab’s (CDL) formål er at skabe bedre ingeniør læring så der uddannes flere og bedre ingeniører. CDL skal facilitere, inspirere og støtte underviserne, de studerende og ledelsen af på ASE's uddannelser.

Vores grundhypotese er, at man lærer noget hvis og kun hvis man arbejder på kanten af sine kompetencer med noget man er engageret i. Vi støtter derfor udvikling, fornyelse og udforskning af undervisning som forbedrer én eller flere af disse faktorer.

Ingeniørstuderende er hele mennesker. Det er derfor vigtigt at støtte både deres faglige og menneskelige udvikling.

Vores aktiviteter baserer sig på CDIO-konceptet og afprøvet viden fra undervisningspraksis samt dansk og international forskning i universitetspædagogik.

Vi har både en push og pull tilgang. Vi sætter aktiviteter i gang, som vi tror på vil gavne kvaliteten af læringen på ASE-uddannelser i samarbejde med studieledere/uddannelsesansvarlige/udviklingschefer. Du er meget velkommen til at kontakte os med dine tanker og ideer, eller hvis du ønsker sparring i forbindelse med din undervisning.