Reception ved fratræden og jubilæum

Fratræden efter mere end 15 års ansættelse på Ingeniørhøjskolen

Stor reception
Ingeniørhøjskolens ledelsessekretariat arrangerer en reception, hvor den/de fratrædende ansatte kan invitere egne gæster herunder tidligere kolleger, og hvor Ingeniørhøjskolens ansatte kan tage afsked med den/de pågældende. Beløbsgrænse pr. deltager op til 125 kr./deltager.

Lille reception
Lukket arrangement på en af Ingeniørhøjskolens lokationer med op til 20 kolleger incl. den pågældende person med nærmeste leder.
Traktement fra ”kantine” inden for en beløbsgrænse på op til 125 kr./deltager. 
Bestilling og afvikling i henhold til nærmere aftale med Ingeniørhøjskolens ledelsessekretariat.

 

25 eller 40 års jubilæum ved Ingeniørhøjskolen eller i statens tjeneste

Stor reception
Ingeniørhøjskolens ledelsessekretariat arrangerer en reception, hvor jubilaren kan invitere egne gæster herunder tidligere kolleger, og hvor Ingeniørhøjskolens ansatte kan deltage. Beløbsgrænse pr. deltager op til 125 kr./deltager.

Lille reception
Lukket arrangement for indtil 10 personer incl. jubilaren og nærmeste leder.
Traktement inden for en beløbsgrænse på op til 400 kr./deltager.
Afholdes på restaurant efter nærmere aftale med Ingeniørhøjskolens ledelsessekretariat.

 

Ovennævnte behandlet på LSU-møde den 9. januar 2014.