Medarbejderbredbånd

Ledelsen har på et ledelsesmøde behandlet og tiltrådt, at medarbejdere ved Ingeniørhøjskolen kan - ved behov for mobilitet - ansøge om trådløst internet via et usb-stick.  Anmodningen med begrundelse skal være skriftlig til nærmeste leder. 

Ledelsen har en forventning om, at medarbejderne som udgangspunkt opholder sig på arbejdspladsen i tråd med ønsket om synlighed i forhold til de studerende.

Dog har nogle medarbejdere behov for større mobilitet og i disse tilfælde kan den mobile bredbåndsløsning med fordel benyttes. En mobil bredbåndsløsning eller bredbånd i hjemmet skal altid godkendes af nærmeste leder.