Et andet blik på kulturen

I maj måned udstilles der på Navitas fotos fra bogen ”Et andet blik på kulturen” udgivet af vores tidligere kollega Jørgen Bundgaard og hans medfotografer.

Torsdag den 11. maj vil fotograferne fortælle om udstillingen i fredagsbaren fra kl. 11:50 – 12:30, hvor alle (også ikke medlemmer af Kunstforeningen er velkomne).

Billederne beskriver livets og især foreningslivets mangfoldighed i Aarhus anno 2017. Fotograferne beskriver det selv som:

"LET’S RETHINK er temaet for ”Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017”, der handler om at gentænke byens kultur - og gentænkning må nødvendigvis tage udgangspunkt i det eksisterende. Dette har inspireret os til at skildre kulturen og den mangfoldighed af aktiviteter, som allerede findes og dyrkes i Aarhus, og hvor samværet om en fælles interesse eller aktivitet er det bærende element. Med fotografiet viser vi eksempler, der repræsenterer en bred forståelse af, hvad kulturliv kan være – med fokus på det kulturliv, som for det meste foregår uden for rampelyset. Måden at være sammen på er forskellig i forskellige samfundsgrupper og kulturer, men fælles er, at samvær skaber sammenhængskraft. De fotograferede klubber, foreninger, forsamlinger eller interessegrupper spænder vidt – nogle er mere, andre mindre, organiserede – men alle har de sammenhængskraften til fælles."