Informationssikkerhed og GDPR

Informationssikkerhed

På Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet følges de generelle rammer for informationssikkerhed på Aarhus Universitet.

Alle medarbejdere bedes løbende holde sig opdateret omkring Aarhus Universitets politik og regler omkring informationssikkerhed:

Informationssikkerhedspolitik og -regler på AU.

Det er desuden en god idé at gennemgå nedenstående tjekliste for at sikre, at den information du arbejder med, bliver behandlet sikkerhedsmæssigt korrekt.

Tjekliste til at få styr på informationssikkerheden.

Informationer omkring databeskyttelse (GDPR)

Arbejder du med personfølsomme oplysninger eller fortrolige data, er det vigtigt, at du følger lovgivningen på området. Via nedenstående link kan du få flere informationer om GDPR samt læse mere om, hvad du skal gøre for at passe på personoplysninger. På siden finder du også generel information om beskyttelse af personoplysninger. Informationerne gælder alle medarbejdere på AU.

Beskyttelse af personoplysninger (GDPR)

Kryptering

Hvis du arbejder med personfølsomme oplysninger eller fortrolige data bør du kryptere din PC’s harddisk. Alle medarbejdere på Ingeniørhøjskolen opfordres ligeledes til at kryptere USB-sticks og andre flytbare medier i det omfang, hvor der er tale om følsomme eller fortrolige data. Der henvises til ST IT-support for praktiske løsninger.

Læs mere om kryptering:

Kryptering af data

Kryptering af USB

Aflåsning og sikker print

Husk altid at låse din computer, når du forlader den. Det er ligeledes vigtigt, at du altid aflåser dit kontor, når du går derfra.

Sådan låser du din computer

Har du brug for at printe personfølsomme oplysninger eller fortrolige data skal du sikre, at din computer er sat op til sikker print. Dine udskrifter indeholdende fortrolig data eller personfølsomme oplysninger, skal ALTID printes med sikker print og opbevares forsvarligt og aflåst, når de ikke er i brug.

Yderligere omkring informationssikkerhed

På Ingeniørhøjskolen leveres og installeres IT-udstyr som udgangspunkt af AU IT. Hvis du selv installerer din computer, skal du sørge for, at du overholder AU IT’s politikker om brug af antivirus, sikkerhed mv.

Adgang til alle IT-anskaffelser, der ikke er standard-anskaffelser fra AU IT – om som håndteres af disse – sker som udgangpunkt kun via forudgående kontakt til den ansvarlige fagperson på Ingeniørhøjskolen.

Har du brug for et særligt netværk til for eksempel udvikling eller undervisning, skal AU IT orienteres, og netværket skal som udgangspunkt etableres via AU IT.

Kontakt AU IT

Kontakt informationssikkerhedsafdelingen

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, til informationssikkerhed generelt eller har bemærket et brud på informationssikkerheden på Aarhus Universitet, skal du kontakte din lokale IT-support eller informationssikkerhedsafdelingen.

Find kontaktoplysninger på informationssikkerhedsafdelingen og lokal IT-support