Foreningen af seniorer (ved ASE)

Foreningens formål er at arrangere sociale og faglige aktiviteter for seniorerne.

Som medlemmer kan optages ASE-ansatte over 60 år samt tidligere ASE-ansatte, som er gået direkte på efterløn eller pension fra ASE. Medlemskabet er gratis.

Seniorforeningen udpeger deres egen bestyrelse og er selvforvaltende. Bestyrelsen arrangerer møder, udflugter og aktiviteter, hvis udgifter dækkes af gruppen selv.

Ingeniørhøjskolen stiller et mødelokale til rådighed for seniorforeningen. Ingeniørhøjskolen indkalder til og afholder et årligt julearrangement for sine seniorer.

Kontakt Ingeniørhøjskolens sekretariat, hvis du vil vide mere om foreningen for seniorer.