Ferie og fravær

Ferieafholdelse

Ferieafvikling 2020/2021

Afvikling af almindelige feriedage og særlige feriedage

Det er universitetsledelsens ønske, at al ferie og alle særlige feriedage så vidt muligt skal være afholdt ved ferieårets udløb. Medarbejdernes rettigheder efter ferieloven og ferieaftalen respekteres.
Ifølge ferieloven skal man som medarbejder afholde op til 20 optjente feriedage inden ferieårets udløb, da retten til at afholde feriedagene ellers fortabes.

Som et led i dialogen om feriens tilrettelæggelse fremsender institutsekretariatet/vicedirektør-området i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt på det enkelte institut/ vicedirektørområde hvert år inden et ferieskema til alle ansatte. Heri kan medarbejderen anføre ønske om tidspunkt for afvikling af ferie og evt. også for afvikling af særlige feriedage.

For medarbejdere, der har optjent fuld ferieret, men ikke udfylder skemaet inden for den i skemaet angivne frist, vil det, i det omfang det er muligt under hensyntagen til opretholdelse af nødvendige funktioner, blive registreret og meddelt i løbet af september, at de 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage afvikles som følger:

Almindelige feriedage:

 

 • ferie omkring jul og nytår 2020 (23. december og 28. – 30. december) (4 dage)
 • 1 dag før påske – 29. marts 2021
 • 4 ugers sommerferie 2021 (ugerne 28-31– 12. juli – 6. august 2021) (20 dage)

Særlige feriedage:

 

 • 3 dage i efterårsferien –  2020 (uge 42, 14. – 16. oktober)
 • 2 dage før påske – 30. til 31. marts 2021

Miniferieåret 1. maj 2020 - 31. august 2020

Fra den 1. maj til 31. august 2020 kan du holde 16,64 dages ferie. Det er den ferie, du har optjent i perioden 1.1.2019 – 31.8.2019, du får til rådighed.

Som udmeldt pr. mail den 6. marts 2020 er standardferien for ASE-medarbejdere perioden den 6. juli -27. juli 2020.

Derudover vil du som du plejer få de 5 særlige feriedage til rådighed, hvis de er optjent i dit aktuelle ansættelsesforhold. Særlige feriedage kan ikke afholdes uden løn.

Fravær

Sygemelding

Fravær på grund af sygdom eller barns sygdom skal meddeles om morgenen på første fraværsdag til Fravaer@ase.au.dk

Desuden skal du orientere din nærmeste leder. Evt. undervisning, møder og andre aftaler er du selv ansvarlig for at aflyse.

Du vil modtage en "Blanket til sygemelding" pr. mail.
Denne udfyldes, underskrives og sendes tilbage til Fravaer@ase.au.dk og du er dermed raskmeldt.

Omsorgsdage

Ansatte i Staten har ret til 2 omsorgsdage med løn om året pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Afholdelse af omsorgsdage skal meddeles skriftligt til nærmeste leder samt til fravaer@ase.au.dk. 

Adgang til bygningerne i ferieperioder

I sommerferien, uge 42, i julen og i påsken vil der være begrænset adgang til Ingeniørhøjskolens bygninger på Finlandsgade, Hangøvej og Navitas. Læs mere nedenfor.

Påsken 2019

Hverdagene før påske (15.-17.04.2019):

Finlandsgade

 • Adgang (Edison, Kahn, CODD, Shannon og Hopper) kun med adgangskort.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale E100 og E326).
 • Undervisningslokaler låses efter rengøring.
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere.
 • Cafeen Nygaard-bygningen holder lukket.
 • IT-Helpdesk Katrinebjerg er ikke bemandet.

Hangøvej

 • Adgang kun med adgangskort.
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere.
 • IT-Helpdesk Katrinebjerg er ikke bemandet.

Jens Baggesens Vej

 • Adgang kun med adgangskort.

Navitas

 • Adgang til niveau 3 og 4 kun med adgangskort, hovedindgangen vil være åben som normal.
 • Undervisningslokaler låses efter rengøring.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale 03.090 Navitas).
 • Kantinen holder lukket.
 • IT-Helpdesk Navitas er ikke bemandet.

Kristi himmelfart 2019

Fredag efter Kristi himmelfartsdag (31. maj 2019):

Finlandsgade

 • Adgang (Edison, Kahn, CODD, Shannon og Hopper) kun med adgangskort.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale E100 og E326).
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere.
 • Cafeen Nygaard-bygningen holder lukket.

Hangøvej

 • Adgang kun med adgangskort.
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere.

Jens Baggesens Vej

 • Adgang kun med adgangskort.

Navitas

 • Adgang til niveau 3 og 4 kun med adgangskort, hovedindgangen vil være åben som normal.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale 03.090 Navitas).
 • Kantinen holder lukket.

Grundlovsdag

Grundlovsdag den 5. juni er en fridag med løn på Aarhus Universitet. Læs nærmere her

Sommer 2020

ASE holder lukket for eksterne henvendelser som angivet nedenfor på de forskellige lokationer:

Finlandsgade (uge 28-32)

 • Adgang kun med adgangskort (Edison, Shannon, Kahn/Codd, Hopper).
 • ASE sekretariatet er lukket i ugerne 29-31 (lokale E100 og E326).
 • Ingen levering eller forsendelse af post i ugerne 29-31.
 • Cafeen Nygaard-bygningen er lukket i ugerne 27-32.
 • IT-helpdesk Katrinebjerg er lukket i ugerne 28-31.

Hangøvej (uge 27-32)

 • Adgang kun med adgangskort.
 • Ingen levering eller forsendelse af post.
 • IT-helpdesk Katrinebjerg er lukket i ugerne 28-31.

Jens Baggesens Vej (uge 28-31)

 • Adgang kun med adgangskort.

Navitas (uge 28-31)

 • Adgang til niveau 3 og 4 samt hovedindgangen kræver adgangskort.
 • Parkeringsbommen ned til den private parkeringskælder kræver adgangskort.
 • ASE sekretariatet er lukket i ugerne 29-31 (lokale 03.090).
 • Ingen fordeling eller forsendelse af post i ugerne 29-31.
 • Kantinen Navitas er lukket i ugerne 28-31. Bemærk at kantinen lukker kl. 13, fredag den 3/7.
 • IT-helpdesken Navitas er lukket.

Paludan-Müllers Vej (uge 28-32)

 • Adgang kun med adgangskort.

Uge 42 - 2020

Uge 42 - undervisningsfrie uge

Bemærk følgende for perioden 12.-16. oktober 2020:

Finlandsgade

 • Adgang (Edison, Kahn, CODD og Shannon) kun med adgangskort.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale E100 og E326).
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Cafeen Nygaard-bygningen holder lukket.

Hangøvej

 • Adgang kun med adgangskort.
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.

Navitas

 • ASE sekretariatet er lukket (lokale 03.090 Navitas).
 • Kantinen holder lukket.
 • IT-helpdesken forventes holder lukket.

Paludan-Müllers Vej

 • Adgang kun med adgangskort.

Julen 2019

Bemærk følgende for perioden 21. december 2019 - 1. januar 2020, begge dage inkl.:

Finlandsgade

 • Adgang (Edison, Kahn, CODD, Shannon og Hopper) kun med adgangskort.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale E100 og E326).
 • Undervisningslokaler låses efter rengøring.
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere. Første levering af frugt bliver mandag den 6/1-20.
 • Cafeen Nygaard-bygningen holder lukket.
 • IT-Helpdesk Katrinebjerg er ikke bemandet.

Hangøvej

 • Adgang kun med adgangskort.
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere.
 • Cafeen Nygaard-bygningen holder lukket.
 • IT-Helpdesk Katrinebjerg er ikke bemandet.

Jens Baggesens Vej

 • Adgang kun med adgangskort.

Navitas

 • Adgang til niveau 3 og 4 kun med adgangskort, hovedindgangen vil være åben som normal.
 • Undervisningslokaler låses efter rengøring.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale 03.090 Navitas).
 • Ingen fordeling af post og pakker.
 • Kantinen holder lukket.
 • IT-Helpdesk Navitas er ikke bemandet.