Bøger, indkøb

Der findes ikke en indkøbsaftale for bøger for øjeblikket. Derfor skal Ingeniørhøjskolens medarbejdere indkøbe bøger der, hvor de finder dem bedst og billigst.