Bibeskæftigelse

Regler om anmeldelse af visse former for bibeskæftigelse

Omfattet: alle ansatte på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Alle ansatte på ASE har ret til uden forudgående godkendelse at påtage sig hverv herunder bibeskæftigelse ved siden af deres ansættelse på IHA, når hvervet eller bibeskæftigelsen kan varetages uden at komme i konflikt med eller er til ulempe for varetagelsen af deres job på ASE, jf. funktionslovens og overenskomsternes regler.

Hverv eller bibeskæftigelse, der kan være i konflikt med eller til ulempe for varetagelsen af jobbet, skal anmeldes til pågældende udviklingschef eller liniechef straks.

Lønnede hverv eller bibeskæftigelse, hvor en ansat benytter sine erhvervskompetencer, der er knyttet til ansættelsen på ASE, skal altid anmeldes til ledelsen.

Det er ledelsens ansvar at sikre, at bibeskæftigelse ikke har et omfang eller en karakter, der er uforeneligt med stillingen, som varetages ved Ingeniørhøjskolen.