Velfærdsteknologi i fokus på Katrinebjerg

Fra d. 4.-5. april er AU Engineering medvært for den årlige CareWare-konference med fokus på velfærdsteknologi.

09.03.2017 | Heidi Søndergaard

CareWare-konferencen foregår i år med fire forskellige temaer på fire forskellige adresser. AU Engineering er vært for den del af konferenceaktiviteterne, der går under temaet "Fællesskab og kommunikation - handicapkompenserende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger". Der er fokus på teknologier, der kan understøtte et selvstændigt liv trods omfattende funktionsnedsættelse.

Teknologierne retter sig mod borgere, der har behov for handicapkompenserende ydelser, uanset om de bor i eget hjem eller på institution, fx praktisk hjælp og støtte eller kompenserende hjælpemidler til afhjælp­ning af fysiske, kognitive og psykiske udfordringer.

”Teknologi har et stort potentiale inden for social-, sundhed-, og rehabiliteringsområdet. Det kan give flere mulighed for at leve et tryggere og samtidig mere aktivt og socialt liv,” siger Bente Besenbacher, uddannelsesleder for Sundhedsteknologi ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Konferencens temaer har især relevans for universitetets forskning og uddannelsesaktiviteter inden for sundhedsteknologi og biomedicinsk teknologi.

”Vi har valgt at tilbyde værtsskab, fordi konferencen er relevant for en række af de kurser, vi udbyder og også for de forsknings- og udviklingsprojekter, vi gennemfører i samarbejde med virksomheder,” siger Peter Johansen, lektor, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

YDERLIGERE INFORMATION

CareWare blev etableret i 2010 og har siden haft fokus på nye teknologiske løsninger inden for social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet.

Formålet med CareWare er at fremme innovation og udvikling af nye og effektive teknologiske løsninger.

Medarbejdere