Tagpap på Navitas godkendt af brandmyndigheder

Det har vist sig, at tagpappet på Navitas er af en type, der er grundigt testet.

06.11.2015 | Vibeke Korsholm Hansen

I sidste uge gik Tagbranchens Oplysningsråd til pressen med en skønsrapport, der påpegede, at det tagpap, som blandt andet ligger på Navitas, var brandfarligt. 

Skønsrapporten indgår i øjeblikket som en del af materialet i en retssag mellem Tagpapbranchens Oplysningsråd og en leverandør af tagpap, hvor rettens dom endnu ikke er afsagt. 

Navitas ejerforening valgte på baggrund af skønsrapporten sidste torsdag at indsætte en brandvagt på taget for at skabe optimal sikkerhed og tryghed blandt husets brugere. 

Imens er er de nærmere omstændigheder omkring kvaliteten af tagpappet blevet undersøgt.

Tagpap godkendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Det har vist sig, at tagpappet på Navitas er af en type, der allerede i 2011 blev grundigt testet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) for blandt andet dets opførsel ved udvendig brandpåvirkning. Testen erklærede, at tagpappet var brandsikkert og dermed fuldt egnet til byggeriet. 

Testrapporten fra 2011 har i den seneste uge været til gennemsyn hos Aarhus Brandvæsen, som vurderer, at Navitas ikke har øget risiko for brand.

Brandvagten, der siden sidste torsdag har patruljeret på taget døgnet rundt, er derfor i dag blevet fjernet. 

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Medarbejdere