Reglerne for deling af ophavsretsmæssigt beskyttet materiale

Inden det nye semester vil vi gerne minde om reglerne for upload af materiale til Blackboard.

10.07.2019 | Lærke Børresen Holm

Bøger

De tre vigtigste huskeregler er:

  1. Du må altid linke direkte til (lovligt) tilgængeligt materiale på nettet. Det gælder både gratis materiale og de e-ressourcer, som biblioteket har købt adgang til.
    Læs mere om, hvordan du sikrer dig, at dine links også virker uden for Campus.
  2. Du må kopiere og indscanne fysisk materiale - fx bøger og tidsskrifter – dog med disse begrænsninger: Du må kopiere (uploade) 20 % af et materiale, dog højest 50 sider af samme materiale pr. studerende pr. semester. Husk at indscannede filer kun må deles via Blackboard og altid skal ledsages af kildeangivelse.
  3. Dit lokale AU Library-bibliotek tilbyder at lave semesterhylder eller at opstille pensumbøger på læsesal, så dine studerende har let adgang til selv at kopiere undervisningsmaterialet. Der er ingen begrænsninger på, hvor meget de studerende må kopiere eller indscanne, når det er til egen brug.

Copydan og AU gennemfører i efterårssemesteret 2019 og forårssemesteret 2020 en stikprøve-undersøgelse af brug af ophavsretsligt beskyttet materiale på udvalgte kurser i Blackboard. Det gør vi for at kunne fastsætte prisen for aftalen fremadrettet. Copydan-aftalen er en national aftale, og der bliver gennemført stikprøveundersøgelser på alle danske universiteter i disse år.

Copydan har besluttet at lave optælling på 50 tilfældigt udvalgte kurser i efterårssemestret 2019, og 50 andre i forårssemestret 2020. Kurserne vil blive udvalgt af Copydan på baggrund af data leveret fra Blackboard og behandles fortroligt. Kurserne er fordelt på alle fagområder. Trykte kompendier kan også blive udtaget i denne stikprøve.

Det bliver kun relevant for dig, hvis dit kursus bliver udtrukket til stikprøve. Du vil få direkte besked, hvis dit kursus bliver udtrukket. Læs mere detaljeret om reglerne og Copydan-aftalen på AU Librarys hjemmeside om ophavsret for undervisere.

Spørgsmål vedr. undersøgelsen er meget velkomne og kan sendes til Projektleder Anne Luther: anl@au.dk

Har du spørgsmål omkring reglerne for deling af materiale – skriv da til copydanAUL@kb.dk 

Med venlig hilsen
Udvalget for Uddannelse.

Medarbejdere