Problemer med PURE

AU IT arbejder pt. på en løsning af problemet.

03.10.2018 | Vibeke Korsholm Hansen

IT-systemet PURE har gennem længere tid kørt meget ustabilt. Det har desværre resulteret i, at systemet ofte enten har været utilgængeligt eller har haft lange svartider. Systemet var senest utilgængeligt i den forgangne weekend.
Ustabiliteten er til gene for de medarbejdere, der dagligt har brug for at arbejde i PURE, eller som er afhængige af at kunne slå personinformation op på vores hjemmeside.
AU IT har derfor intensiveret indsatsen for finde og fjerne årsagen til problemerne. Dette gør de sammen med leverandøren af PURE og sammen med et eksternt firma, der er specialister i overvågning og analyse af software. De forventer, at arbejdet vil strække sig over det meste af efteråret.
De forventer ikke, at slutbrugerne af PURE vil komme til at bemærke arbejdet. Skulle arbejdet alligevel komme til at skabe forstyrrelser vil de annoncere og kommunikere om disse via http://serviceinfo.au.dk.

Medarbejdere